Jak na věc


význam a původ křestních jmen gedeon

Odkaz na stránku Citáty - Význam

    Pokud se ale nebudeme pohybovat, led nás může zmrazit, rozdrtit svou pomalou neúprosnou silou a učinit součástí sebe sama. Možná bude lepší využít pevnosti ledového příkrovu, opustit loď a přejít někam jinam dříve, než nás stávající situace příliš vyčerpá. Zároveň Isa při výkladu posiluje vliv jiných run – je potenciálním zdrojem, u kterého dosud není jisté, jak bude využit. Je třeba jej teprve nalézt a probudit, zapálit oheň, led přeměnit na vodu, ze které pak můžeme uvařit jídlo.
    Pokud si runu vytáhneme v řádné pozici – je to důkaz, že jsme na správné cestě k poznání. Upřímnost a čestnost by měly být určující při jednání.Vede vás k zaslouženému vítězství.
    Aurochs bylo vlastně pratur, silné a mocné zvíře, těžko ulovitelné ( Zubr evropský) vyhubený v 17. století, byl znám zejména pro svou sílu a zarputilost, s níž překonával překážky. Tato runa tedy symbolizuje úsilí, které je potřeba něčemu věnovat – zároveň naznačuje, že máme dostatek sil k dosažení cíle. Možná nám chybí trpělivost a tak se zdá, že se něco nedaří. Není to ale pravda.
    Obrácená pozice – poukazuje na nehybnost, nepohyblivost, těžkopádnost a lenost. Odhaluje nežádoucí únik a ztrátu energie. Nečekejte, že se za vás věci samy vyřeší.


Citát na téma: Význam č. 2 1004872

    Když se Ásové rozhodli spoutat vlka Fenriho, divokého a krutého tvora, který ohrožoval všechno a všechny, vzali kouzelné provazy, šli za ním a přesvědčovali jej, že pouze chtějí vyzkoušet jeho sílu a kdyby se z pout nevyprostil, rozváží jej. Fenri jim docela nevěřil a vymínil si, že jeden z nich musí mít ruku v jeho tlamě. Aby pomohl svým příbuzným, Tyr se k tomu uvolil. Jakmile vlk poznal, že jej Ásové obelstili, sevřel čelisti a ruku ukousl. Tyr tak byl potrestán za lež, kterou podpořil, ačkoli tato lest pomohla nastolit klid a pořádek v celém světě.
    Odin neustále touží po vědění, mnohdy za něj platí vysokou cenu – aby se mohl napít ze studny znalostí, obětoval vlastní oko, aby získal tajemství run, visel devět dní na jasanu světa Yggdrassilu. Ódin je nejvyšším severským bohem, ale mnozí mu vytýkají, že nevládne spravedlivě a nadržuje svým oblíbencům.
    Dává nám naději na dosažení cíle, onoho pomyslného (pro dávné mořeplavce naprosto reálného) přístavu, vítězství nad náhodnými vlivy, se kterými se denodenně musíme potýkat. Radí nám vytrvat v úsilí.
    Jako další význam runy lze brát tápání, kdy staré už není a nové ještě není. Osud není určen, což neznačí doporučení klidu a čekání, ale naopak zapřažení všech osobních sil. Jen vlastní vůlí si člověk vymůže dobrý osud.


14) PERTHO (Hrnek pro harací kostky)

    Kaunaz je jedna ze základních run, jejímž protikladem je Iso, led. Značí božský oheň, původní a nespoutaný, který vnáší do ledových plání jas a dává tak vzniknout tomuto světu. Člověk si tento oheň nese v podobě pochodně, která též symbolizuje vnitřní světlo, božský oheň uložený v každém člověku. Do chmurné nejistoty, temnoty problémů, vcházíme s planoucí pochodní, stíny ustupují jasu plamene a my docházíme k vhodnému a tvořivému řešení.
    Vodu chápeme jako symbol neustálé změny, nejistoty, nebezpečí. V tomto smyslu také můžeme chápat výskyt této runy ve věštbě – varuje před nebezpečím, proměnlivostí podmínek. Ale hlubina, zejména mořská, je pro nás dosud něčím neznámým a chápeme ji jako symbol tajemných skutečností, domov neznámých bytostí, místa, kde jsou ukryty poklady.
    Pokud se ve výkladu setkáme s runou Inguz, měli bychom ji chápat jako výzvu k vnitřnímu klidu, trpělivosti a uvědomění. Označuje též dobu nejvhodnější k plánování. Samota může být v tomto okamžiku velmi přínosná, ale nesmí se zvrhnout v únik ze života nebo izolaci. Měli bychom být neustále otevřeni všemu novému, co v nás a kolem nás vyrůstá. Vědomé naslouchání vnitřnímu hlasu přináší nové poznatky a pohledy, pokud si je ovšem připustíme a přijmeme je.
    Pokud si vytáhneme runu v řádné pozici – potvrzuje naše záměry, předsevzetí a plány. Povzbuzuje nás v našem konání a nabádá nás, abychom se v našem boji nevzdávali!


Napsat komentář Zrušit odpověď na komentář

    Však v jiném významu, Kaunaz také značí duchovní světlo, kreativnost, osvícení, inspiraci, pomoc při studiu, náhlé poznání přicházející z nečekaného směru.
    Dalším významem této runy je ženskost a ženská plodnost, možná také proto, že žena v historické společnosti byla také jakousi zdánlivou figurkou, které vládne někdo jiný – ale pouze venku, před dveřmi rodinného sídla. Uvnitř domu byly mnohdy svrchovanými vládkyněmi celé rodiny a muži se jim neodvážili odporovat. Zlí jazykové říkají, že Vikingové vyráželi na dlouhé kořistné výpravy jen proto, aby unikli svým hádavým ženám. Runa proto značí tajemství a vše co se odehrává za zavřenými dveřmi, ať už tyto dveře vedou kamkoliv. (mystérie, magie, ale i s tajemstvím života)
    Padne-li při věštění, může také často znamenat narození či očekávání dítěte. V otázkách každodenního života vypovídá o vitalitě a dobrém zdraví. A tak jako se bříza podrobí podmínkám svého růstu, ať jsou jakékoliv, tak se i člověk musí podrobit tomu, co mu život přináší. Odsud významy výchova, kázeň a přizpůsobení.


Citát na téma: Významnost č. 2 1003057

    Pokud si runu vytáhneme v řádné pozici – je to velmi pozitivní runa i ochranná runa. Padne-li runa při věštění, hovoří o přírůstku síly a energie, vyzývá k akci. Je v nás síla rvát se s osudem.
    Ten, kdo vlastní půdu zděděnou po předcích, je svobodný člověk. Má místo, ze kterého může volně odcházet a znovu se do něj vracet, místo, na kterém se může bránit tlaku okolních událostí. Zároveň je ale zranitelnější, protože toto místo nelze přemístit jako jiný majetek a je třeba je dobře obdělávat a bránit.
    Pokud si runu vytáhneme v řádné pozici – nastal vhodný okamžik něco podniknout, to co jsme zaseli – to nyní bychom měli sklízet. Též značí plodnost, produktivitu a vývoj.
    Chudoba provází mnohé z nás od narození, někdo do ní upadne vlastní vinou, jiný nešťastnou náhodou, pro nikoho ale není příjemná. Někdo se z ní ale dokáže vymanit – často díky usilovné trpělivé práci. Runa Naudhiz pak nejen ukazuje nějaký nedostatek (potřebu), ale také dává naději, že naše dřina nám přinese toužebně očekávaný úspěch.


Citát na téma: Význam č. 2 1000645

    Je spojována s bohem Heimdallem, strážcem duhového mostu Bifrostu (spojujícího Midgrad, zemi lidí, s Asgradem, zemí Ásů), který v jedné ze svých podob naučil lidstvo obdělávat půdu a používat runy. Je nazývána Matkou run a všechny ostatní runy prý vzešly z ní.
    Obři jsou bytosti většinou nepřátelské k bohům a lidem, runa proto znamená sílu působící proti člověku. Mezi obry byl ale i moudrý Mimir, a proto tato runa znamená i meditaci, studium, sebedisciplínu. Též poskytuje ochranu před neznámem a dokáže vytvořit ochranný štít.
    Pochodeň (či louč) byla dlouhá staletí jediným bezpečným zdrojem světla ve většině domácností. Runa Kaunaz ve výkladu často znamená nemoc, zdravotní obtíže – tam, kde jsou nemocní, se za nocí svítívá kvůli péči o ně.
    Následkem zvyku, podle kterého obdarovaný musí dar oplatit stejně nebo více hodnotným, docházelo v minulosti ke spojování rodů manželským svazkem, aby se předešlo postupnému chudnutí díky neustále rostoucí hodnotě vyměňovaných darů. Jistým druhem daru je i služba, pomoc v nesnázích, kterou může runa Gebo slibovat, popřípadě nás k ní vybízet.


Citát na téma: Význam č. 2 1000632

    Trní je odolné a nepříjemné každému tvoru, který se do něj zaplete. Z toho důvodu bylo často jako pasivní ochranný prostředek vysazováno kolem posvátných nebo magických míst. V tomto významu lze tedy říci, že se máme připravit na případné nezvané hosty nebo neočekávané události. Runa obvykle předpovídá bolestnou zkušenost. V této souvislosti se též můžeme ptát: Nejsem někomu, možná zaslouženě, „trnem v oku“?
    Pokud si vytáhneme runu v řádné pozici – respektuje intelekt, moudrost, upřímnost, inspiraci a schopnost vyjadřování. Pomůže nám se zbavit psychických i fyzických (někdy) bloků.
    Hagalaz je runa kolektivního vědomí a formativního procesu myšlení. Upozorňuje nás na problémy, které je třeba řešit. Pokud toto pochopíme, projdeme hlubokou změnou našeho povědomí. Pod jejím vlivem můžeme změnit celý svůj dosavadní život. Takové malé osobní zemětřesení. Hagalaz nás také učí, že nejlepší život je ten v souladu s přírodou.
    Runa Sowilo tedy oslavuje zdroj světla a tepla, který byl jedním z nejdůležitějších objektů všech starověkých náboženství. Tato runa je jedna z nejpozitivnějších run vůbec. V jejím popisu stojí – ochrana, pozitivní síla, energie, osvícení, plodnost, zdraví, vítězství a sláva. Runa je však natolik mocná, že může člověka zcela zahltit.


Citát na téma: Význam č. 2 1002769

    Pokud se runa vytáhne v řádné pozici – slibuje nám štěstí a růst, jež nám jsou souzeny. Máme se řídit spíše intuicí než rozumem. Může také znamenat náhlé bezpracné obohacení výhrou či dědictvím. Po dlouhé době můžete najít ztracenou věc nebo se uzdravit.
    Dar je odedávna aktem velkorysosti, ale také spojení, smlouvy. Dárce, který obětuje něco svého ve prospěch obdarovaného, si jej zavazuje a obvykle předpokládá, že dar nezůstane neoplacen. Runa Gebo je předzvěstí obchodních smluv, partnerských (manželských) vztahů nebo přátelství.
    Jedním ze zajímavých zvířat severské přírody je los. Má poměrně klidnou povahu, ale cítí-li se ohrožen, může zaútočit a jeho mohutné paroží se mění v mocnou zbraň.


Ebook ZDARMA: 5 CHYB TAROTOVÝCH ZAČÁTEČNÍKŮ

    Runa Teiwaz náleží bohu Týrovi – jednorukému bohu válek a vítězství. Severský bůh Tyr je strážcem nestranné spravedlnosti. Jeho runa slibuje dokonale spravedlivý soud, který rozhodne vždy ve prospěch té strany, která je skutečně v právu, bez ohledu na zisk nebo ztrátu, která tím vznikne. Varuje ale před nečestným jednáním, byť by bylo jakkoli výhodné pro celek. Aby ale situace nebyla tak jednoduchá, je třeba chápat spravedlnost skutečně v božském, absolutním smyslu, nikoliv jako spravedlnost lidskou. Runa Teiwaz je proto především znamením rovnováhy principů, jak dokládá následující legenda:
    Po dlouhé oslavě v našem světě je ovšem pocit radosti zatlačen do pozadí, většinou únavou a nevolností. Runa Wunjo může předpovídat úspěch v současném konání a radost z něj, ale také to, že úkol, který si nabíráme, je pro nás příliš velký a nebudeme jej schopni splnit. Také varuje před nemírným užíváním omamných látek.
    Den je obvykle obdobím činnosti a tato runa nám slibuje, že činnost bude smysluplná a přinese nám uspokojení. Předpovídá radostný život naplněný neustálými změnami, které nám pomohou ubránit se nudě a špatné náladě.
    Runa je tedy vyjádřením zdánlivého paradoxu, kdy každý člověk je součástí lidstva, ale přitom utváří svůj vlastní osud. Symbol naznačuje schopnost jednotlivců pracovat společně pro dosažení blaha celku a také nás povzbuzuje, že v nouzi nám druzí pomohou. Runa je charakteristická pro ty, kteří rádi pečují o jiné.


Citát na téma: Významy č. 2 1004687

    Dosáhneme-li nějakého cíle, je to dobrý důvod k oslavě. Sdílená radost se násobí a po požití dobrého nápoje je pocit štěstí, harmonie a soudržnosti ještě silnější. Severská mytologie popisuje Ódinovo sídlo, Vallhalu, jako místo, kde se hrdinové-bojovníci, které přinášejí Valkýry na okřídlených koních přímo z bitev, ve kterých padli, celé dny cvičí v boji, aby pak večer mohli (poté, co jim Ódin vyléčí utržená zranění) hodovat a pít v nekonečných oslavách.
    Pokud si runu vytáhneme v řádné pozici – Padne-li Algiz při věštění, signalizuje nutkání chránit sebe nebo druhé. Také znamená obranu vybudovaných pozic v přeneseném slova smyslu jako ochranu nabytého postavení. Věští úspěšné završení našich záměru a plánů. Do budoucna můžeme hledět s optimismem.
    Pokud si vytáhneme runu v řádné pozici – znamená, že přišel ten správný okamžik – ať už jde o začátek nového projektu, cílené práce nebo vnesení jasna a pořádku do záležitosti, které jsme již dost dlouho odkládali.
    Runa Othala představuje naše sepjetí s domovem, radí nám jej udržovat, abychom jej mohli předat dál svým potomkům. Předpovídá domácí pohodu a možnost v klidu užívat výsledků své práce.


Citát na téma: Význam č. 2 1002011

    V oblasti vztahů, zejména partnerských, může být upozorněním – něco zde chybí, tímto způsobem se nedá pokračovat. Řešením v tomto případě může být jak pokus o změnu, tak ukončení vztahu. Snad největší službu nám tato runa poskytuje v oblasti duchovna. Poznat, že nám zde něco chybí, je narozdíl od finanční, zdravotní nebo partnerské situace pro nás samotné téměř nemožné a pokud nám něco takového naznačuje naše okolí, míváme tendenci nevěřit tomu.
    Tis se totiž v minulosti používal k výrobě luku, zbraně, k jejímuž ovládání je potřeba více zručnosti než síly. Při správném užití ale dokázala lidem pomoci i proti přesile a zajistit dostatek potravy. Je tedy hlavně na nás, zda se ubráníme a co si v životě „ulovíme“.
    Velkou sílu (moc) je ale třeba mít stále pod myšlenkovou kontrolou. Je vhodné ještě jednou přezkoumat důvody, které nás vedou k danému jednání. Jsme vůči sobě čestní? Stojíme skutečně o cíl svého úsilí? Nebude vynaložená námaha zbytečná? Nezneužíváme svou moc?
    Runa dále signalizuje pohyb, ať už v rovině materiální nebo duchovní. Vytažení této runy potvrzuje bez jakýchkoliv pochybností významy run vytažených před ní a znamená zprávu ze světa bohů.


Citát na téma: Význam č. 2 1002594

    V severských deskových hrách jde většinou jedné straně o poražení protivníka, kdežto druhá strana musí uniknout z hrací desky. Figurka v deskové hře je zdánlivě „obětí“ svého postavení, může pouze reagovat na tahy. V rukou dobrého hráče ale může být vedena k vítězství podle daných pravidel. Ta jsou sice neměnná, ale poskytují volnost výběru tahů. Pertho nás vybízí k dalšímu přemýšlení o situaci a naznačuje, že existují možnosti řešení, byť je není vždy na první pohled vidět.
    Toto rozdělení podle mýtů provedl bůh Heimdall v přestrojení za muže jménem Rig. Runa Mannaz nám radí nalézt si odpovídající „místo na slunci“, zapadnout do většího celku, přemýšlet, čím bychom mohli být užiteční. Varuje před izolací, která by mohla vést k vyčerpání.
    Dobytek byl pro staré národy symbolem bohatství, které je možno vzít a odnést. Používal se jako platidlo i jako zdroj potravy – tedy hovoří o majetku a schopnosti nakládat s ním. Tento majetek je možné získat jak prací, tak díky náhodě, třeba výhrou, kterou runa někdy předpovídá. Zároveň je otázkou – nakládáme se svým vlastnictvím (hmotným i duševním) správně? Dokážeme jej nejen získat, ale také se o něj rozdělit?
    Laguz předvídá též tajemství, které nám bude vyjeveno, poklad, který objevíme, neznámo, které nás pohltí a změní. Voda je také zprostředkovatelem cest a runa v tomto významu nám nabízí cestu, jejíž výsledek je ovšem nejistý. To platí zejména u finančních záležitostí.


Citáty, přísloví a hlášky na téma nebo se slovy Význam, ...

    Není jisté, zda poslední „prázdná runa“, pojmenovaná (YR, Wyrd) – Osud – je produktem moderního náhledu na věštění nebo ji staří seveřané skutečně používali. Jakýmsi způsobem se ale už vžila a proto ji do naší věštby zařazujeme i my.
    Pokud si runu vytáhneme v řádné pozici – vztah k blízké osobě stojí pod šťastnou hvězdou. Jestliže budeme vystupovat vůči druhému s tolerancí a ohleduplností, vše se nám stejnou měrou vrátí.
    Runa Ansuz symbolizuje vědění (hlavně šamanské a magické), znalosti a chytrost při jejich užívání. Vypovídá o síle osobnosti a schopnosti přesvědčit okolí. Negativním aspektem této runy je ale zneužívání znalostí k osobnímu prospěchu na úkor druhých.


Citát na téma: Významnost č. 2 1001283

    Led, tedy pevná hmota, která se může proměnit ve vodu, je podle severské mytologie prazákladem všeho. Při souboji s ohněm, živou energií, se mění ve hmotu, z níž je složen svět. Runa Isa popisuje stabilitu, ale takovou, která se brání změnám, tedy ztuhlost, zkostnatělost, zamrznutí. Něco – ať už vnější síly nebo jen naše lenost a neochota – nás drží na místě a nedovoluje nám postupovat kterýmkoliv směrem. Připomínáme osádku lodi, která uprostřed zamrzlého jezera čeká na jaro, kdy pomyslný světový oheň přemění led ve vodu, ve které bude moci znovu plout.
    Pokud si runu vytáhneme v řádné pozici – máme úspěch zaručen, jako by byl už předem zapsán ve hvězdách. Může do našeho života vstoupit zcela nečekaně. Cíl máme na dosah ruky.
    Slunce každý den vítězí nad temnotou a proto se runa Sowilo nazývá též Runou vítězství. Pro seveřany bylo Slunce božštější a vzácnější než pro nás, kteří si slunečního svitu užijeme více. V archaických představách byl jeho svit znamením přízně bohů, příslibem úspěchu. Slunce je vlídným projevem božského ohně, který hřeje, nepálí.
    Runa obecně signalizuje velmi široké spektrum významů. Může to být člověk nebo lidstvo. Vztah tazatele k jiným lidem nebo vztah jiných lidí k tazateli. Přátelé nebo nepřátelé. Runa je považována za pozitivní, tudíž její poselství, jakkoliv se může zdát nejasné, bývá většinou kladné.
    Pokud si runu vytáhneme v řádné pozici – značí plodnost – fyzickou i duševní, osobní růst, prosperitu v obchodě, či osobním životě, přináší zprávu o nějaké formě nového začátku.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00