Jak na věc


výzkum v ošetřovatelství charakteristika

PROVÁDÍME VÝZKUM, PUBLIKUJEME A PŘEDNÁŠÍME ZEJMÉNA V OBLASTI:

    Hrazeno z projektu Národní kontaktní centrum – gender a věda 2017-2020, reg. č. LTI17013 podpořeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci podprogramu INTER-INFORM, programu INTER-EXCELLENCE.
    Projekt se zaměřuje na analýzu postavení výzkumných pracovnic a pracovníků ve vědě (resp. v českém veřejném sektoru) a na přípravu strategie směřující ke zlepšování jejich postavení. Součástí projektu je rozsáhlý výzkum zaměřený na hloubkovou analýzu problémů, výzev a potenciálu českého prostředí veřejné VaV spočívající na 4 pilířích:
    Projekt „Analýza bariér a strategie podpory genderové rovnosti ve vědě a výzkumu“ (reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0003571) je realizován Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i. v letech 2017 a 2018 a financuje jej Evropská unie z Evropského sociálního fondu, operačního programu Zaměstnanost.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00