Jak na věc


výstaviště brno

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

    IPR Praha (tehdy ÚRM) byl na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1241 ze dne 23. 7. 2013 pověřen, aby zpracoval podkladový materiál k návrhu koncepce budoucího využití Výstaviště Praha, jehož součástí bude vyhodnocení současného potenciálu a identifikace rozvojových možností (při zohlednění širších územních vztahů) a návrh dalších konkrétních kroků, jejichž realizace přispěje ke komplexní obnově Výstaviště při příležitosti vrácení areálu do rukou Prahy během roku 2014. Tento materiál byl následně schválen usnesením číslo 35/8 ze dne 27. 2. 2014 Zastupitelstvem hl. m. Prahy.
    Pro nakupující skvělá příležitost nakoupit zajímavé věci většinou za velmi výhodné ceny, prodávající si zde může přivydělat prodejem věcí, které sám už nepoužívá, ale mohly by posloužit někomu dalšímu. Akce probíhá za každého počasí v kryté hale. Parkován
    Usnesením č. 1308 ze dne 31. 5. 2016 zadala IPR Rada hl. m. Prahy zpracování aktualizace koncepce z roku 2013. Dokument byl projednán a odsouhlasen v rámci pracovní skupiny složené ze zástupců OPP MHMP, NPÚ, SVM MHMP, VP, a. s., IPR Praha a MČ Prahy 7.


Setkání chovatelů exotického ptactva

    První část „konceptu odůvodnění“ představujeme ve formě souboru dvanácti tematických sešitů a osmi výkresů. Sešity otevírají diskuzi o tom, jak bude ve výsledku Metropolitní plán Prahy vypadat ve své závazné části (podle stavebního zákona). V červnu 2014 bude koncept doplněn o druhou část (6 sešitů a 4 výkresy) a bude ještě doplněn o ukázky podrobných regulací jednotlivých lokalit. Je nutné zdůraznit, že předložený „koncept odůvodnění“ není (a nesmí být) návrhem ve smyslu § 50 stavebního zákona. Online verze elektronického vydání je k dispozici na adrese www.iprpraha.cz/metropolitniplan.
    Setkání chovatelů okrasného ptactva, holubů, drůbeže, králíků, psů, koček, hlodavců, kožešinových a terarijních zvířat a akvarijních ryb se koná pravidelně vždy druhou neděli a čtvrtou neděli v měsíci v areálu přerovského výstaviště.
    Současná podoba areálu je charakterizována špatným technickým stavem jednotlivých budov i přilehlých prostranství, který pramení z dlouhodobého zanedbání a působení přírodních živlů (povodně, požáry). Od roku 2015 spravuje výstaviště společnost Výstaviště Praha, a. s., (dříve Rozvojové projekty Praha, a. s.), jejímž jediným akcionářem je hlavní město Praha.
    Výstaviště Praha je významným a ojedinělým prostorem ve struktuře širšího centra Prahy. Areál vznikl vyčleněním z původní rozlohy městského parku Stromovka u příležitosti Jubilejní zemské výstavy pořádané v roce 1891 a je významným představitelem způsobu výstavnictví 19. století.


Koncepce Výstaviště Praha 2016, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

    Koncept odůvodnění Metropolitního plánu je podkladem pro předběžnou diskusi o metodice plánu, o možnostech návrhu, o způsobu možných řešení problémů Prahy a její metropolitní oblasti. Koncept odůvodnění je otevřením cesty. Předběžnou diskusi jsme slíbili na počátku práce nejen za zpracovatele, ale především za pořizovatele plánu a za politickou reprezentaci, která je zadavatelem plánu. Tato diskuse probíhá po mnoha liniích. Jsme rádi, že po více než roce spolupráce s městskými částmi, s veřejností odbornou a někdy i laickou lze konstatovat, že probíhá úspěšně.
    Hlavní pavilon lounského výstaviště byl postaven v r. 1931. Po druhé světové válce se výstaviště zaměřilo na obnovu a rozvoj kulturních akcí a vybudovalo novou divadelní scénu, která byla později předělána na letní kino, které funguje i v současnosti. Zajímavostí areálu je  objekt lehkého opevnění s bočními střílnami, který byl postaven v letech 1937–1938 na břehu Ohře jako součást linie lehkého opevnění.
    Záměrem hlavního města je postupná obnova celého areálu Výstaviště Praha, který má potenciál stát se jedinečnou multifunkční zónou celodenní rekreace v širším centru Prahy ve vazbě na Trojskou kotlinu a Stromovku.
    21.10.2016 | Připravujeme nové webové stránky Výstaviště Přerov. Můžete se těšit na přehledné a ucelené informace o chystaných akcích a dění na výstavišti.


Pokrytí Výstaviště Wi-Fi signálem

    Mezi akce, které se zde pořádají, patří výstava automobilů Autosalon Louny, prodejní výstava Rodina a volný čas a výstavy Dům a zahrada, Člověk v přírodě a Potravinářský a nápojový salon. Do areálu výstaviště postupně přibylo několik objektů, jako je tenisový klub s krytou halou a softbalové hřiště.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00