Jak na věc


výsledek synonymum

Výrazy podobné pojmu výsledky zkoumání

    conclusão, consequência, consequencial, efeito, impressão, resultado, conclusas, sucessiva, afeito, resulta, sequela, porta, saída, seguida, desenlace, fim, final, remate
    effekt, følge, konsekvens, resultat, udfald, virkning, eftervirkning, sekvens, fait, løsning, råd, udgang, slutsats, ydelse, afslut, ende, endelse, finale, slut, slutning
    effet, résultat, conséquence, contrecoup, répercussion, succession, suite, performance, score, succès, débouché, exode, issue, sortie, vomitoire, aboutissement, ballottage, exécution, résultante, achèvement, bout, clôture, conclusion, dénouement, épilogue, fin, terminaison


Použití pojmu výsledek ve větách.

    HIV negativní výsledek nic neříká o HIV stavu předchozích ani současných partnerů. Při použití dotace nemůže výsledek hospodaření projektu či akce skončit ziskem. Jak sám vidíte, je Váš výsledek v referenčních mezích, takže je negativní. Jejich případný pozitivní výsledek se však musí potvrdit i odběrem krve. Tehdy ujímala se důvěra ve zdárný výsledek i u četných pochybovačů. Znamená to, že jen NRL AIDS je oprávněna vydat HIV pozitivní výsledek. Vyšetřují tam každý den dopoledne a výsledek by měl být do pátku. Prohledají se všechny obchody a na nové stránce se zobrazí výsledek. Takže bych považoval negativní výsledek za dostatečně spolehlivý. To však nemohlo nijak působiti na zdárný výsledek Nelova podniku. Potom lze negativní výsledek považovat za dostatečně spolehlivý. Všecko na světě je výsledek opojení nebo výsledku vůbec není. Telegrafujte mi výsledek ještě před večerem do Bakerské ulice. Čekal jsem na výsledek tělesné prohlídky v zoufalém napětí. Pro výsledek mého střetnutí však
    consecuencia, efecto, resulta, resultado, secuela, sucesión, éxito, suceso, consiguiente, egreso, recurso, salida, cabo, clausura, conclusión, desenlace, fin, final, remate, terminación
    effekt, ettervirkning, følge, konsekvens, rekke, sekvens, suksesjon, fasit, resultat, utfall, virkning, avløp, løsning, nødutgang, råd, utgang, utvei, slutsats, utslag, ytelse, avslut, avslutning, ende, endelse, ending, finale, slut, slutning, slutt
    effekt, återverkan, efterföljd, efterkänning, efterklang, efterverkning, påföljd, sekvens, resultat, följd, konsekvens, verkan, virkning, avlöp, råd, utgång, utväg, facit, förge, rön, slutsats, utfall, utslag, avslut, avslutning, efterspel, ende, slut, slutning
    eredmény, hatály, hatás, okozat, folyomány, folytatás, sorozat, következmény, pontarány, teljesítmény, kijárat, kimenet, befejezés, bezárás, következtetés


Použití pojmu výsledky zkoumání ve větách.

    Zadejte slovo, vyberte slovník a překládat zdarma, v každém čase a místě. Vyzkoušejte náš slovník on-line a vidět, jak je to snadné. zapomeňte na problémy s překladem v práci nebo ve škole!
    effetto, risultato, conseguenza, contraccolpo, rimbalzo, ripercussione, seguito, sequenza, successione, esito, punteggio, conclusione, scampo, uscio, uscita, chiusa, chiusura, compimento, finale, fine, termine, ultimazione
    auswirkung, effekt, ergebnis, folge, resultat, wirkung, abfolge, aufeinanderfolge, fortsetzung, konsequenz, nachfolge, reihenfolge, befund, erfolg, nachwirkung, abgang, ausfahrt, ausgang, ausstieg, austritt, ausweg, auszug, ausfall, fazit, abschluss, ende, endung, folgerung, schluss, schlussfolgerung


Hledáte výsledky zkoumání = závěry?

    ефект, виховати, виховувати, готувати, кінець, наслідок, поїзд, послідовність, продовження, результат, тренувати, видобуток, випадок, виписувати, випуск, випускати, висновок, закінчення, нащадок, паросток, подія, потомство, припинення, продукт, продукція, ряд, черговість, чинність, довідка, дослідження, запит, запитання, попит, розслідування, слідство, близький, близько, вдосконалення, вивершення, видих, виконання, відмова, відписка, досконалість, досягнення, завершення, закінченість, закривати, закрити, закриття, залишення, зачинити, зачиняти, здійснення, коронація, коронування, підсумок, скоєння, удосконалення, укладення


Lekce českých synonym obsahující výraz výsledek

    Uvádím tu ovšem zatím jen hlavní výsledky svého zkoumání dopisu. Rozhodli jsme se použít Hoganův osobnostní dotazník, jehož dílčí výsledky pomáhají predikovat manažerský potenciál. Statistického materiálu nasbíráno už tolik v předešlých stoletích, že nebylo těžko dojíti logických výsledků. Vzájemná souhra myšlenek a nepřímého užitku z rozsáhlých vědomostí přináší mimořádně dobré výsledky. Test umožňuje slovní shrnutí výsledků a doplnění dalšími získanými informacemi, pozorovanými jevy atd. Jedním z vedlejších výsledků projektu Srdce ze zlata byl celý řetězec naprosto bezvýznamných náhod. Máme li trochu fantasie, dopracujeme se takto pěkných výsledků a každá zůstaneme svou, individuelní. Vytrvej! Vzdoruj! kázala mi celá kupa vysvědčení, výsledků úmorné práce a probdělých nocí. Pátral jsem sám v posledních několika dnech, avšak výsledky byly, bojím se, jen negativní. Vzpomínám si, že jste ji zaznamenal, Watsone, ačkoli jsem vám k výsledku nemohl blahopřát. Ještě několikrát sešli se zástu
    effect, after-effect, aftermath, alternation, consequence, corollary, outgrowth, repercussion, round, sequel, sequence, subsequence, succession, turn, culmination, fallout, outcome, result, score, sum, transform, upshot, ascendancy, resulting, departure, egress, escape, exit, issue, mouth, outgoing, output, spree, product, return, yield, break-up, closer, closure, completion, compliance, conclusion, end, ending, fastener, finalization, finish, shutdown, terminal, termination
    výsledek hospodaření, výsledek synonymum, výsledek hospodaření běžného účetního období, výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení, výsledek voleb 2013, výsledek sportky, výsledek anglicky, výsledek těhotenského testu, výsledek hospodaření za běžnou činnost, výsledek hokeje

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00