Jak na věc


výskyt vlků

Štěnice domácí se vyskytuje zejména tam, kde má ke svému hostiteli, člověku, co nejblíže.

    Dle hlášení parazitologických laboratoří v ČR se postupně zvyšuje záchyt střevních parazitóz. Za rok 2016 to bylo více než 2.300 případů jak potvrzuje statistiku SZÚ. to je však jen špička ledovce. Jedná se o případy zjištěné na základě zjevných příznaků. Ve většině případů se v prvotní fázi paraziti neprojevují, anebo průvodní příznaky připisujeme něčemu jinému.


Rozšíření a výskyt kaštanovníku v našich krajích

    Podle údajů CDC (Centers for Disease Control and Prevention) je střevními parazity nakažena zhruba 1 miliarda lidí na světě. V rozvojových zemích postihují onemocnění způsobené střevními parazity 50 - 80 % obyvatelstva. V těchto končinách je to běžné, protože je úroveň hygieny nízká. V Thajsku, Číně, Egyptě a v dalších afrických a asijských zemích jsou lidé zvyklí používat bylinky, kterými se pravidelně odčervují. Se zvyšujícími se hygienickými standardy a zdravotní péčí jsme si těmto dětoxikačním kúrám odvykli, a přitom ještě na začátku minulého století bylo odčervení lidí naprosto běžné. Neznamená to, že by se nás střevní parazité netýkali. I ve vyspělých státech Evropy se nákaza parazity odhaduje na 8 - 12 % obyvatelstva, což dokumentují např. studie z Řecka či Itálie. U nás však pravidelný monitoring chybí. Průzkum na východním Slovensku z roku 2010 zjistil, že v průměru 20% dětí trpí na parazitární onemocnění, 18,6% dětí mělo infekci způsobenou A. lumbricoides, 5% T. trichiura a 0
    Pokud máte podezření, že se štěnice vyskytuje ve vašem domě nebo bytě, musíte ihned zakročit, protože se velmi rychle přenáší a rozmohou. Čím déle budete čekat, tím ji dáváte větší šanci, aby se u vás zabydlela, a zbavit se jich bude o to náročnější. Díky svým vynikajícím schopnostem ukrýt se, je štěnice domácí dost náročné vypátrat. Jak na ně? Tapety, obklady, koberce, zdobený nábytek, to jsou všechno aspekty, které ztěžují nalezení úkrytu těchto parazitů.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00