Jak na věc


výpis obchodního rejstříku

Ověřený výpis z katastru nemovitostí

    Katastr nemovitostí České republiky je soubor údajů o nemovitostech v České republice, který zahrnuje jejich soupis a popis a jejich polohové a geometrické určení. Součástí katastru nemovitostí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších zákonem stanovených práv k nemovitostem. Katastr nemovitostí je veřejný.
    Ověřené výpisy z katastru nemovitostí vydávají také obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis. V Praze tyto výpisy vydávají úřady městských částí Praha 1-22.
    Ověřené výpisy z katastru nemovitostí vydávají katastrální úřady, příslušné podle místa polohy nemovitosti. V Praze je takovým úřadem Katastrální úřad pro hlavní město Prahu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00