Jak na věc


výnosy kukuřice

Příklady vzniku nákladů a výnosů

    385 - příjmy příštích období je účet aktivní. Jednak tu největší částku jsme na něj nahrnuli na MD, takže zůstatek je na MD. Jde vlastně o pohledávky, protože my tady poskytujeme službu (nájem) v tomto roce, aniž bychom za ní dostali zaplaceno. Máme svým způsobem za nájemcem pohledávku, kterou nám zaplatí až v dalším roce.
    Když za něco dostanu peníze (příjem) v jednom roce, ale výkon, tj. poskytnutí (výnos) proběhne v jiném roce, tak to může být případ na časové rozlišení.
    Jeden student si to pamatoval podle hudební skupiny ABBA. Udělal si z ní APPA (381 - aktiva, 383 - pasiva, 384 - pasiva, 385 - aktiva). Účet 382 ale pro tento účel vynechal. 381 a 382 má stejnou povahu. Třeba Vám to pomůže, taková blbost :).


Rozdíl mezi náklady a výdaji, příjmy a výnosy

    Někdy je však třeba časově rozlišit i klasické faktury přijaté či vystavené. Důvodem je opět, že náklad či výnos nesedí do období (ale tentokrát nikoli přímo na okamžik platby, ale zde na okamžik účtování předpisu - faktury). To, že faktura bude zaplacena třeba v dalším roce, nebo za 5 let Vás už pro časové rozlišení nezajímá. Berte prostě jako fakt, že sice tady mluvíme v zásadě o příjmech a výdajích, ale to je pouze z důvodu zjednodušení, aby to studenti vůbec pochopili. Správněji bychom měli mluvit o výdaji (resp. předpisu závazku), příjmu (resp. předpisu pohledávky). Prostě někdy místo příjmů se můžete setkat í s předpisem pohledávky a u výdajů s předpisy závazků. Když dostanete fakturu na nájem či elektřinu a okamžik (rok), ke kterému účtujete fakturu Vám nesedí na období spotřeby, tak je to třeba časově rozlišit už v momentu účtování předpisu (tj. faktury) a nikoli až v okamžiku úhrady. Když už fakturu platím, či jí dostávám zaplacenou, tak už je to pak obyčejná úhrada faktury 32
    Tento účet mi svým způsobem nahrazuje náklad. Z nějakého důvodu nemohu na náklady účtovat, a tak účtuji právě na tento účet. Na náklady se účtuje na MD, tak to i na tento účet proúčtuji na stranu MD (tu první velkou částku). Zůstatek mi tedy vzniká na MD. Pozor, není to účet nákladový, ale jde o účet rozvahový aktivní! V názvu účtu máte "náklad". Tak si řekněte kam se účtují náklady - na MD. Zůstatek je tedy na MD, proto aktivum. Berličku ale neříkejte učitelce, protože toto zdůvodnění není plně korektní!


Časové rozlišení nákladů a výnosů

    Nejjednodušší jsou případy, kdy je to přesně rozdělené do dvou let. Letos platím na něco, co spotřebuji další rok. Výdaj: teď, náklad: příště. Tento případ jsem ve svém schématu znázornila zeleně, jako že minimálně takto to být "musí". Bohužel náklad a podobně pak i výnos je "mrška" a nemusí být čistě pouze v jiném roce než platba. Může (ale nemusí) Vám vlézt i do roku platby. To jsem naznačila růžově, jako že tato položka tam být "nemusí". Já jsem rovnou ve schématu řešila ten obtížnější případ, kdy náklad či výnos mi ovlivňoval i letošek (tj. běžné období "teď").
    Náklady vyjadřují spotřebu. Výnosy vyjadřují výkony, to že jste něco udělali, vykonali (nejčastěji prodali). Pro náklady je důležitý okamžik spotřeby, nikoli platby. Pro výnosy je důležitý okamžik poskytnutí výkonu (např. prodeje), nikoli platby.
    Časové rozlišení obvykle není věc, kterou ze sebe vysypete rovnou z rukávu a hned budete účtovat. Chce to dost přemýšlet, vzít do ruky tužku a papír a vše si předem připravit. Hlavně si musíte předem rozvrhnout náklady či výnosy do konkrétních let.
    Všimněte si, že jakmile časové rozlišení skončí (po ukončení všech let, kterého se to týká), tak zůstatek tohoto účtu je 0 Kč. Prakticky to obvykle funguje tak, že na účet časového rozlišení hodíte obrovskou sumu a tu si pak v průběhu let rozebíráte, jak potřebujete. Vnímejte tento účet jako takový mezičlánek, na který si částku dáme a pak si ji v průběhu let rozebíráme.


Použité účty pro časové rozlišení

    Tento web se zabývá hlavně účetnictvím a ekonomikou. Najtede zde mé materiály ke studiu či články na dané téma. Jde o můj blog, nikoli o daňové, účetní či právní poradenství.
    Výše popsané případy však nejsou zrovna příklady na časové rozlišení. Šlo mi zatím jen o to, abyste pochopili rozdíl mezi příjmy a výnosy, výdaji a náklady.
    Víme, že účetním obdobím je jeden rok. Já bych zjednodušeně řekla, že když se mi výdaj a náklad (resp. příjem a výnos) stihne proúčtovat do toho samého roku, tak to případ na časové rozlišení určitě není. Jakmile ale se to do stejného roku "nestihne", tak to případ na časové rozlišení N a V být může (pozor ale nemusí).
    Příkladem může být nájem placený dopředu z pohledu nájemce. Např. v prosinci platíme 300 Kč za nájem na období: prosinec letošního roku a leden a únor dalšího roku.


Co potřebuji znát u časového rozlišení

    Povaha účtu se odvíjí od toho, kde vznikne zůstatek. Tady u 381 vznikl na MD. MD je silnější. Velká suma 300 Kč byla nahrnuta na MD. Takže půjde o účet rozvahový aktivní. Prakticky jde o pohledávku (podobně jako u záloh). Vy jste dopředu zaplatili 300 Kč za něco, co dostanete dodáno až v dalším roce. Do té doby, než Vám to dodají (než proběhne nájem), tak máte svým způsobem pohledávku za dodavatelem, aby Vám služby dodal.
    A naopak, když Vám vzniká výnos, můžete (ale nemusíte) mít příjem peněz. Když Vám vzniká náklad, můžete (ale nemusíte) mít výdej peněz. Náklady a výnosy jsou na pohybech peněz nezávislé!
    Pro zjednodušení si můžete pomoci berličkou, že účet mi nahrazuje svým způsobem pokladnu, kterou tam nemám, protože ještě nemám peníze. Můžete si zdůvodnit, kam byste na tu pokladnu účtovali "příjmy". Příjmy na pokladnu by se účtovali na MD, takže i na tento účet účtujete prvně na MD. Takže zůstatek je na MD, tudíž aktivum. Berličku ale neříkejte učitelce, protože toto zdůvodnění není plně korektní!
    Někdy vznikne výdej a náklad zároveň. Příkladem je úhrada poradenství u právníka za hotové. Ke spotřebě služeb i platbě došlo ve stejný okamžik, tak účtujete náklad a výdaj zároveň.
    A aby to nebylo ještě jednoduché, tak těch příštích období může být více. Např. platím letos předplatné na dalších 10 let dopředu. Částku nahrneme na účet časového rozlišení a pak si ho "rozebíráme" třeba dalších 10 let...


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00