Jak na věc


výjezdy hasičů červený kostelec

Dítě požilo čistící prostředek.

    Jednotky vyjely na dopravní nehodu motorkáře s osobním automobilem. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že jedna osoba utrpěla lehčí zranění. Hasiči osobě poskytli předlékařskou pomoc, poté osobu předali ZZS Náchod, která jej převezla do nemocnice. Hasiči u motocyklu provedli protipožární zabezpečení a zasypali úniklé provozní kapaliny. Spolupráce s HZS Náchod, ZZS Náchod, Městskou policií Červený Kostelec a Policií ČR.
    Dne 17.10.2014 se koná od 16:00 hod slavnostní předání Tatry. Kdo může, tak sraz členů je v 12:00 hod. Kdo má uniformu tak v uniformě, jinak PSII a kdo nemá ani jedno tak civil.
    Jednotky vyjely na úklid vozovky po dopravní nehodě osobního automobilu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se vozidlo nachází mimo komunikaci, kde nabouralo do plynové přípojky u domu. Hasiči u plynové přípojky provedli průzkum zda nedochází k úniku plynu a u vozidla provedli protipožární zabezpečení. Na místo byl vyslán pracovník RWE. Spolupráce s HZS Náchod, Policií ČR.
    Jednotka vyjela na spadlý strom přes komunikaci. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že vzrostlý strom je přes celou šíři komunikace. Po dobu odstraňování stromu byla komunikace uzavřena. Hasiči za pomoci motorové pily strom rozřezali a poté komunikaci uklidili. Spolupráce s Policií ČR.


Špičková řešení pro dopravní signalizaci

    Jednotky vyjely na spadlý strom přes půl komunikace. Jednotka projela komunikaci až do Horních Rybníků. Při cestě nenašla žádný strom jen menší větev kterou hasiči odstranili. Spolupráce s HZS Náchod.
    Jednotky vyjely k opětovnému rozhoření menšího ohniska z předešlého požáru stodoly a rodinného domu. Spolupráce s HZS Náchod, Městskou policií Červený Kostelec a Policií ČR.
    Tentokrát avizovaný velmi silný vítr páchal v noci z 29. na 30. a následně pak celý den  obrovské škody v celé republice. Bohužel kromě odklízení ...
    Jednotky vyjeli na uvolněnou plechovou střešní konstrukci od větru, která hrozila pádem na chodník. Hasiči za pomocí rozbrušovacího agregátu plechovou konstrukci odřezali na menší kusy a snesli je na zem. Hasiči zbylou část střechy zabezpečili proti dalšímu uvolnění. Spolupráce s HZS Náchod a Městskou policií Červený Kostelec.
    Jednotka vyjela na nebezpečně nahnutý strom nad komunikací. Hasiči žádný strom nebezpečně nahnutý nad komunikací nenašli a tak se vrátili zpět na základnu. Spolupráce s HZS Náchod a Městskou policií Červený Kostelec.


DN u letiště Václava Havla 28.8.2017

    Jednotka vyjela na nahlášený požár lesní hrabanky. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, ze se jedna o požár lesní hrabanky o rozloze cca 1x1 m. Hasiči za pomoci jednoho vysokotlakého proudu požár uhasili.Spolupráce s HZS Náchod, PD Lhota, PD Stolín, Policií ČR a Městskou policií Červený Kostelec.
    Jednotky vyjely na úmyslně zapálený kontejner na papír k vlakovému přejezdu ve Lhotě. Kontejner byl uhašen za pomoci vysokotlakého proudu družstvem ze Lhoty. Spolupráce s HZS Náchod, Městskou policií Červený Kostelec a Policií ČR.
    V pátek 23.listopadu 2018  ve 14,20 hodin vyjela jednotka na pomoc posádce Zdravotnické záchranné služby s transportem pacientky do sanity v Přibyslavi.
    27.listopadu 2018 byla jednotka vyslána k řešení mimořádné situace do obce Hřiště, kde hrozil pád dříve odtržené střechy neobydleného domu na dráty el. vedení. Zde ...
    Jednotka vyjela na úklid po dopravní nehodě dvou osobních automobilů. Po příjezdu hasiči u vozidel provedli protipožární zabezpečení a zasypali provozní kapaliny. Při dopravní nehodě došlo k lehčímu zranění jedné osoby. Hasiči osobě poskytli předlékařskou pomoc a poté zraněnou osobu předali ZZS Náchod a ta ji odvezla do nemocnice. Spolupráce s HZS Náchod, ZZS Náchod a Policií ČR.


Čelní střet osobního vozu a kamionu.

    Jednotky vyjely na začínající požár sklepa zámku ve Stárkově. Cestou k zásahu byly jednotky odvolány operačním důstojníkem, jednalo se o planý poplach. Na místě došlo k zakouření sklepa, důvodem byla závada na kotli.
    Jednotky byli přivoláni na nehodu nákladního automobilu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se vozidlo nachází polovinou vozidla mimo komunikaci a druhou polovinou zasahuje do komunikace. Hasiči na místě nehody řídili kyvadlově dopravu. Na místo nehody nákladního vozidla byla vyslaná odborná firma která vůz dostala zpět na komunikaci. Nehoda se obešla bez zranění. Spolupráce s Policií ČR a Městskou policií Červený Kostelec.
    Jednota vyjela na pád stromu do koryta potoka ze kterého se začala vylévat voda ven. Hrozilo zaplavení přilehlé chalupy. Hasiči stromy rozřezali pomoci motorových pil a koryto vyčistili. Spolupráce s JSDH Stárkov.
    Jednotky vyjely na zamčené osobní vozidlo které bylo nastartované. Hasiči vůz bezpečně otevřeli. Při zásahu nedošlo k žádným škodám na vozidle. Spolupráce s HZS Náchod.
    Dne 2. května 2013, krátce před 14 hodinou, došlo na rychlostní silnici R6 za sjezdem z Pražského okruhu k dopravní nehodě nákladního vozidla s návěsem.


Srážka sanitky u Štěchovic 14.3.2013

    V úterý v 18.30 hod.naše jednotka vyjížděla na požár osobního automobilu . Při příjezdu na místo byl motorový prostor a celá část vozidla v plamenech ...
    Jednotka vyjela na žádost KOS ZZS Hradec Králové na transport pacienta do sanitního vozu. Spolupráce s HZS Náchod, ZZS Náchod a Městskou policií Červený Kostelec.
    Ve čtvrtek 8.11. 2018 v 7:00 naše jednotka vyjížděla na dopravní nehodu mezi obcemi Modlíkov a Havlíčkova Borová, kde na přehledném úseku narazila Škoda Fabia ...
    Hasiči vyjeli na pomoc dvěma uvízlým osobám ve výtahu. Hasiči výtah otevřeli, ve výtahu se nacházely tři nezraněné osoby. Hasiči výtah předali správci budovy, ten zavolal odbornou firmu na opravu výtahu. Spolupráce s Městskou policií Červený Kostelec.
    Jednotka vyjela na větev z borovice která hrozila pádem na oplocení u rodinného domu. Hasiči za pomoci vozidlového navijáku na RZA-L1 MB Sprinter a motorové pily větev odstranili. Vše se obešlo bez škod na majetku. Spolupráce s Policií ČR.


Zmařené životy dvou mladých lidí - 16.9.2012 Štěchovice - Davle

    Jednotky vyjely na vyvrácený vzrostlý strom který visel nad elektrickým vedením. Na místo vyjel žebřík AZ 30 ze stanice HZS Náchod. S pomocí žebříku a motorové pily se povedlo strom bezpečně rozřezat. Spolupráce s HZS Náchod.
    Jednotky vyjely na dopravní nehodu motorkáře s osobním automobilem. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že jedna osoba utrpěla lehčí zranění. Hasiči osobě poskytli předlékařskou pomoc, poté osobu předali ZZS Náchod která jej převezla do nemocnice. Hasiči u motocyklu provedli protipožární zabezpečení a zasypali únik provozních kapalin. Po zdokumentování nehody pomohli s naložením motocyklu a komunikaci uklidili. Spolupráce s HZS Náchod, ZZS Náchod, Městskou policií Červený Kostelec a Policií ČR.
    73. 21. 12 .2015 – 23:48 – Technická pomoc, otevření bytu pro záchrannou službu, Kubelkova 72. 22. 11 .2015 – 11:44 – Technická pomoc, otevření bytu, Lhotka 71. 20. 11 .2015 – 22:13 – Technická pomoc, otevření bytu, Křib 70. 18. 11 .2015 – 18:47 – Technická pomoc, otevření bytu, Jelenice 69. 17. 11 .2015 – 21:37 – Technická pomoc, [...]


Hromadná sebevražda u Roblína 28.11.2012

    Od pátečního večera zasahujeme s naší speciální technikou v Černošicích u Prahy. Se souhlasem města máme naší techniku - zdravotnický stan,mobilní ošetřovnu a sanitní vůz připraveny v plné pohotovosti 24 hod.na Masopustním náměstí v části města Mokropsy. V pravidelných směnách tu slouží vždy pět našich pracovníků.
    Jednotka vyjela na nehodu vlaku s osobu. Po příjezdu hasiči průzkumem zjistili, že sražené osobě již není pomoci, zranění nebylo slučitelné se životem. Hasiči zkontrolovali cestující a poté pomohli s evakuací do náhradního autobusu. Spolupráce s HZS Náchod, HZS SŽDC Nymburk, Policií ČR, Městskou policií Červený Kostelec.
    Jednotka vyjela na úklid po dopravní nehodě jednoho osobního automobilu do zábradlí. Po příjezdu se na místě události již nacházela Policie ČR a odtahová služba. Hasiči u vozidla provedli protipožární zabezpečení a zasypali provozní kapaliny. Spolupráce s HZS Náchod a Policií ČR.
    Jednotky vyjely na hráz rybníka Brodský kde byl vyvrácený strom přes komunikaci. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že komunikace je zcela neprůjezdná. Hasiči za pomoci motorové pily strom rozřezali a komunikaci poté uklidili. Spolupráce s HZS Náchod a Městskou policií Červený Kostelec.


Amatérská úprava zevního fixatéru.

    Jednotka vyjela na spadlý strom přes komunikaci. Strom se nacházel na cestě směrem na Vízmburk. Hasiči za pomoci motorové pily strom rozřezali. Spolupráce s Městskou policií Červený Kostelec.
    ———————————————————————————————————————————————————-
    Jednotky vyjely na otevření bytu ze kterého vytékala voda. Po příjezdu na místo zde již byl majitel objektu a Městská policie Červený Kostelec. Voda již prosakovala do spodního bytu. Hasiči zavřeli hlavní uzávěr vody a poté byt otevřeli. Spolupráce s HZS Náchod, Městskou policií Červený Kostelec.


Čelní náraz u Jíloviště 3.6.2016

    Jednotka vyjela na nahlášený požár pole. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že je jedná o požár lesní hrabanky v těžko přístupném terénu. Jednalo se o rozlohu cca 10x20 m. Hasiči pomocí ženijního nářadí hrabanku a okolí pařezů okopali a poté uhasili jedním vysokotlakým proudem. Spolupráce s HZS Náchod, PD Lhota, PD Stolín, JSDH Jívka, JSDH Stárkov a Policií ČR.
    Jednotky vyjely na otevření bytu ze kterého se ozývala zraněná osoba která nemohla otevřít. Po příjezdu na místo zde již byla Městská policie Červený Kostelec. Po otevření bytu se uvnitř nacházela zraněná osoba, které byla poskytnuta předlékařská pomoc a následně byla předána ZZS Náchod. Spolupráce s HZS Náchod, ZZS Náchod a Městskou policií Červený Kostelec.
    Jednotka vyjela na spadlý strom přes celou šíři komunikace I/14 mezi Červeným Kostelcem a Horní Radechovou. Hasiči strom odstranili a vrátili se zpět na základnu.
    31. 6. 7 .2016 – 07:49 – Požár – Skautský tábor Rybník. 30. 1. 7 .2016 – 10:04 – Likvidace nebezpečných látek – ul. Na splavě. 29. 28. 6 .2016 – 16:39 – Likvidace vos – útok na lidi – ul. U rybníčka 28. 26. 6 .2016 – 11:28 – Otevření bytu – Ne Trubech 27. 25. 6 .2016 – 14:14 – Spadlý [...]


Pád z balkónu ze 2.patra - Skalice

    Jednotka vyjela na nebezpečně nahnutý vzrostlý strom nad komunikací. Po příjezdu jednotky, hasiči za pomoci Policie ČR celou komunikaci uzavřeli. Hasiči za pomoci motorové pily strom odřezali od prasklého kmenu a položili jej na komunikaci kde byl rozřezán. Po rozřezaní hasiči komunikaci zametli. Spolupráce s HZS Náchod a Policií ČR.
    Dvoukomorová návěstidla se dvěma střídavě svítícími světly červené barvy lze využít pro signalizaci výjezdu vozidel s právem přednosti v jízdě na všech typech pozemních komunikací. Využití najdou i v areálech podniků či vjezdech do objektů.
    Hasiči byli přivoláni na žádost KOS ZZS Hradec Králové na záchranu osoby s využitím automatizovaného externího defibrilátoru (AED). Po příjezdu na místo události byl již pacient při vědomí. Hasiči poskytli předlékařskou pomoc a sledovali životní funkce do příjezdu ZZS Náchod, která pacienta odvezla do nemocnice. Spolupráce s ZZS Náchod, Městská Policie Červený Kostelec.


Hromadná dopravní nehoda na Pražském okruhu u Vestce, 2.6.2017

    69/57.  19.12.2014 -14:34 -Technická pomoc – Jednotka vyjela na prosbu firmy THT, Polička k  pomoci se sundáním hasičské cisterny TATRA 815 -7 z návěsu kamionu z důvodu, že byla dopravci zakázána celní správou další jízda a vzhledem k místu odstavení kamionu hrozilo poškození CAS. 68/56.  13.12.2014 -11:49 -Únik ropných produktů – Světelná křižovatka. 12► 67/55.  10.12.2014 [...]
    Jednotky vyjely dopravní nehodu jednoho osobního automobilu se zraněnou osobou. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se vozidlo nachází mimo komunikaci na střeše. Osoba byla vytažená z vozidla již před příjezdem jednotek. Hasiči poskytli předlékařskou pomoc a vozidlo zabezpečili proti požáru a úniku provozních kapalin. Spolupráce s HZS Náchod, ZZS Náchod, Policií ČR a Městskou policií Červený Kostelec.
    Ve neděli 9.12.2018 v 15.10 naše jednotka vyjížděla na dopravní nehodu za obcí Utín, kde se v zatáčce čelně srazila dvě osobní vozidla. Při příjezdu ...
    Dne 28. srpna 2017 ve 12.22 hodin vyjížděly posádky RV a RZP ze stanoviště ZS ASČR Zbraslav a inspektor provozu ZS ASČR k nahlášené dopravní nehodě osobního vozidla...
    Dne 13. dubna 2016, krátce před 13 hodinou, vyjížděly posádky ZS ASČR - RZP z Davle, lékař RV z Mníšku a inspektor provozu k dopravní nehodě motocyklisty...


Popálený muž v Davli - 12.2.2018

    36. 12. 12. 2012 – 18:10 – Technická pomoc, ul. Moravská Nastartování nákl. automobilu ZÁSOBOVÁNÍ pomocí kabelů z baterií CAS. 35. 11. 12. 2012 – 17:08 – Technická pomoc, vytažení os. automobilu z příkopu ul. v Břízkách 34. 6. 12. 2012 – 22:04 – Dopravní nehoda Třebovice
    Hasiči vyjeli na požár suché trávy u plotu rodinného domu. Před příjezdem jednotek na místo byl požár uhašen majitelem pozemku. Spolupráce s HZS Náchod, Městskou policií Červený Kostelec a Policií ČR.
    Jednotky vyjely k požáru stodoly u rodinného domu. Požár stodoly byl už při příjezdu jednotek v pokročilé fázi. Jednalo se o objekt s dřevěnou a zděnou konstrukcí, uvnitř bylo uskladněno dříví a sláma. Jednotky se soustředily především na ochranu vedlejší budovy, protože požár se šířil právě tím směrem. Plameny byly vyšší než samotný rodinný dům a k rozšíření požáru pomohl i vítr. Požár se podařilo lokalizovat v 03:33 hod. Škoda, kterou oheň způsobil, byla předběžně odhadnuta na 680 tisíc korun. Díky zásahu hasičů se ovšem podařilo uchránit hodnoty ve výši 2,5 milionu korun. Příčina požáru je předmětem vyšetřování. Spolupráce se HZS Náchod, JSDH Rtyně v Podkrkonoší a Policií ČR.


Spolupráce s HZS Jílové 22.12.2014

    Signalizace výjezdu hasičských vozů a vozidel zdravotní pomoci, určená zejména pro rušné komunikace a mimořádně nepřehledná místa. Návěstidla obsahují dvě červená blikající světla a jedno světlo žluté barvy.
    Jednotky vyjely na spadlý strom na elektrické vedení. Při příjezdu jednotky na místo bylo průzkumem zjištěno, že strom i s vedením spadl na cestu a došlo i k pádu jednoho stožáru. Na místě vyčkala jednotka Rtyně do příjezdu pracovníků ČEZ a silnici poté zprůjezdnila. Spolupráce s JDSH Rtyně v Podkrkonoší
    Hasiči byli přivoláni k resuscitaci pacienta za pomoci automatizovaného externího defibrilátoru (AED). Spolupráce s ZZS Náchod, Městská Policie Červený Kostelec.
    Jednotky vyjely na dopravní nehodu jednoho osobního automobilu se zraněnou osobou. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se vozidlo nachází mimo komunikaci. Na místě nehody již byla ZZS Náchod, která poskytla zraněné osobě první pomoc a následně osobu převezli do nemocnice. Hasiči u vozidla provedli protipožární zabezpečení. Spolupráce s HZS Náchod, ZZS Náchod, Policií ČR.


Tragický pád ze střechy v Měchenicích 29.10.2014

    Jednotky vyjely na úklid vozovky po dopravní nehodě tří automobilů. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o dvě osobní vozidla a jedno dodávkové vozidlo. Hasiči u vozidel provedli protipožární zabezpečení a zasypali olejové skvrny sorbentem. Při nehodě nedošlo k žádnému zranění osob. Hasiči poté pomohli s naložením vozidel na odtahovou službu. Spolupráce s HZS Náchod, Policií ČR.
    Jednotka vyjela na vytažení jednoho osobního automobilu z příkopu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se vozidlo nachází polovinou vozidla mimo komunikaci a druhou polovinou zasahuje do komunikace. Hasiči za pomoci automobilového navijáku vozidlo vytáhli zpět na komunikaci. Spolupráce s Policií ČR a Městskou policií Červený Kostelec.
    Jednotky vyjely na spadlý strom na rodinný dům. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že vzrostlý strom spadl jak na dům, tak na telefonní kabel. Na místě zásahu se rozhodlo, že se strom zajistí lany a druhý den se rozřeže. Spolupráce s HZS Náchod a Městskou Policií Červený Kostelec.
    Jednotky vyjely na spadlý strom přes komunikaci a elektrické vedení. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že komunikace je zcela neprůjezdná a strom svojí korunou visí na izolovaném elektrickém kabelu. Hasiči za pomoci motorové pily strom rozřezali a komunikaci uklidili. Spolupráce s HZS Náchod a Městskou policií Červený Kostelec.


Auto v řece v Pikovicích 28.8.2017

    Jednotka vyjela na tři spadlé stromy na kabel elektrické přípojky u rodinného domu. Kabel byl z domu odtržen a zůstal ležet na zemi. Stromy ležely přes celou šíři komunikace. Hasiči zprůjezdnili komunikaci a spadlý kabel ohraničili páskou.
    Jednotka vyjela na nebezpečně visící igelit ze stromu do středu komunikace a zde ohrožoval provoz. Po nepovedeném odstranění projíždějících řidičů byla na místo vyslána naše jednotka. Hasiči igelit odstranili a vrátili se zpět na základnu.
    Jednotky vyjely na otevření bytu. Po příjezdu na místo zde již byla Městská policie Červený Kostelec, Policie ČR a ZZS Náchod. Dveře se před naším příjezdem podařilo otevřít a hasiči pomohli ZZS Náchod s pacientem do sanitního vozu. Spolupráce s ZZS Náchod, Městskou policií Červený Kostelec a Policie ČR.
    Jednotky vyjely na nalezení dvou kanystrů v příkopě u lesa s nebezpečnou látkou. Po příjezdu jednotek na místo bylo zjištěno, že v plastových kanystrech se nachází menší množství neznámé látky. Na místě hasiči provedli měření, které neprokázalo žádné riziko. Následně sudy jednotky převezli k další likvidaci. Po dobu zásahu hasiči zasahovali v dýchací technice. Spolupráce s HZS Náchod a Městskou Policií Červený Kostelec.


Smrtelná DN u Měchenic 18.12.2012

    Jednotky vyjely na propadlý strop v RD. Po příjezdu jednotek na místo bylo zjištěno, že se propadla podlaha do sklepa. V domě se nacházela jedna osoba. Hasiči osobu prohlédli, byla bez zranění, ale v šoku. Hasiči poté osobu předali ZZS Náchod a s Policií ČR a Městskou Policií Červený Kostelec dům zabezpečili. Spolupráce s HZS Náchod a Městskou Policií Červený Kostelec a Policií ČR.
    Husté sněžení ve dnech 11. a 12. prosince sebou přineslo i sérii výjezdů kvůli popadaným stromům, které neunesly tíhu sněhu a padali mimo jiné i ...
    Jednotky vyjely na spadlý strom přes komunikaci. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že jeden strom je přes půlku komunikace a druhý strom je nebezpečně nakloněn nad komunikací. Hasiči za pomoci motorové pily stromy rozřezali a poté komunikaci uklidili. Spolupráce s HZS Náchod, Městskou policií Červený Kostelec a Policií ČR.
    Při návratu zpět na základnu byla naše CAS 20 TATRA operačním důstojníkem povolána na další událost, na spadlý strom který zasahoval do půlky komunikace. Hasiči strom rozřezali za pomocí motorové pily a komunikaci uklidili.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00