Jak na věc


výhrada soupisu pozůstalosti

29. Přechod pozůstalosti na dědice, výhrada soupisu

    Výhrada zpětné koupě je jedno z možných vedlejších ujednání v kupní smlouvě. Pokud je tato výhrada ujednána, vzniká po sjednanou dobu kupujícímu povinnost převést na požádání věc prodávajícímu zpět v nezhoršeném stavu a prodávajícímu vzniká povinnost vrátit kupní cenu. Kupujícímu vzniká po dobu výhrady určité nevýhodné postavení, kdy je sice vlastníkem věci, ale nemá jistotu, že to tak zůstane, a proto by věc neměl nijak upravovat a jinak s ní nakládat.
    Právní úprava přináší větší jistotu a přímo zakotvuje možnost tuto výhradu ujednat i u nemovitosti a zapsat ji do katastru nemovitostí. Pokud bude výhrada do katastru zapsána, přinese to i ten důsledek, že věc nebude možné zatížit (např. zástavním právem, věcným břemenem) bez souhlasu toho, pro koho je právo zpětné koupě zapsáno.
    Výhrada vlastnického práva je (§ 601 ObčZ) písemné ujednání mezi kupujícím a prodávajícím, že prodávající nabude vlastnické právo k prodávané věci až po jejím úplném zaplacení. Prodávající může při prodlení s platbou snadno uplatnit právo na vydání věci z titulu ochrany vlastnického práva. Sjednáním výhrady vlastnického práva není odběratel mimo jiné oprávněn věc dále prodat, jinak se vystavuje trestnímu stíhání za zpronevěru.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00