Jak na věc


výchova a výcvik psa

Informace o ochraně osobních údajů

    ČEA rovněž vnímá závažnost otázek, kterými jsou prevence šíření HIV a dalších sexuálně přenosných nemocí, prevence předčasných těhotenství, šikany, zneužívání po internetu, zneužívání dětí atd. a uznává roli školy v přiměřeném informování o těchto rizicích.
    K tomu, aby si mladí lidé v otázkách sexuality mohli udělat svůj vlastní vyvážený a zdravý názor, potřebují a zároveň podle ČEA mají právo na to prozkoumat možné alternativy, které se nabízejí. Bez takové příležitosti nemají možnost informované ani svobodné volby.  Sexuální svobodou pak rozumíme stav, kdy má člověk všechny informace i potřebný prostor k tomu, aby mohl udělat to nejsprávnější rozhodnutí, které mohl v oblasti svého sexuálního chování udělat.
    V kontextu diskuse o metodické příručce distribuované MŠMT – Sexuální výchova – vybraná témata (dále jen Příručka), předkládá ČEA své stanovisko a doporučení k podobě sexuální výchovy na školách a  jejím hodnotovým východiskům.
    posilovat jejich kapacitu učinit si vlastní názor a svobodně se rozhodovat na základě vlastních hodnot a nikoli pod tlakem svého okolí – médií, vrstevníků, ideologií, společenských stereotypů atd.  tj. posilovat jejich schopnost rezistence vůči manipulaci jak na úrovni konkrétních vztahů tak tlaků okolí,


Měl by podle vás Český stát uznat Jeruzalém hlavním městem Izreale?

    Hračky a kostýmy vyrábíme již od roku 1993. Za všechno může diplomová práce tehdy čerstvé absolventky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a první místo v soutěži začínajících podnikatelských nápadů. Od té doby uplynulo hodně vody v řece Bečvě, která protéká naším Lipníkem a my jsme za tu dobu vyrobili obrovské množství hraček, které se staly neodmyslitelnou součástí dětského života již minimálně dvou generací. Hračky vyrábíme rádi a nepřestává nás těšit, že o ně máte stále zájem.
    Vestička s aplikací dopravní značky Křižovatka s vedlejší silnicí z kolekce vestiček Dopravní výchova.
    Aby byly vytvářeny takové didaktické pomůcky, které nebudou zasahovat do soukromí a intimity dětí a vystavovat je riziku šikany nebo posměchu (např. odhalením kdo z nich masturboval, sledoval pornografii, atd. – viz kap. 15 Příručky) nebo jim vysvětlovat celou škálu sexuálních praktik (anální sex, felace, cunnilingus atd.) již na úrovni ZŠ (viz stejná kapitola).
    Aby stát v oficiálních dokumentech uznal, že není možný hodnotově neutrální přístup k sexuální výchově, protože se vždy dotýká také různých přesvědčení, světonázorů a hodnot.


Vyjádření České evangelikální aliance k otázkám sexuální výchovy na školách

    Mladá lidé jsou v dnešní době konfrontováni s mnoha tlaky a rozporuplnými informacemi a výzvami a potřebují bezpečné prostředí, v němž mohou přemýšlet o vlastních názorech a postojích, rozvíjet svůj hodnotový rámec a získat životní dovednosti, které potřebují ke zdravým rozhodnutím v zásadních otázkách svého života a vztahů. Primárním prostředím této reflexe je rodina a škola jej může doplnit.
    posilovat vědomí etických aspektů různých forem sexuálního chování, morálních dilemat a dopadů sexuálních rozhodnutí na jejich budoucnost, vnímání vlastní hodnoty i na vztahy s partnerem a širší okruh vtahů – rodinu, přátele, děti atd.
    Kdo by to řekl, že to uteče tak rychle. Čtvrtstoletí výroby textilních hraček, kostýmů, dekorací, kapsářů, maskotů a další specialitek už je pěkná řádka let. Však taky na našich hračkách už vyrostla celá jedna generace, která už založila rodiny a svým dětem kupují, jak jinak, české hračky Noe. Pár momentek z naší velkolepé oslavy v krásných prostorách kulturního domu Echo u nás v Lipníku nad Bečvou najdete na dalších stránkách.
    Oranžová vestička napodobující auto má na přední straně dvě průhledné kapsy, do kterých si děti mohou namalovat podobiznu řidiče, SPZ automobilu, svoje jméno nebo řidičský průkaz.


Nový web Sítě křesťanských učitelů

    Modrá vestička napodobující auto má na přední straně dvě průhledné kapsy, do kterých si děti mohou namalovat podobiznu řidiče, SPZ automobilu, svoje jméno nebo řidičský průkaz.
    1. Žádné dítě nesmí být vystaveno svévolnému zasahování do svého soukromého života, rodiny, domova nebo korespondence ani nezákonným útokům na svou čest a pověst.
    Aby byl pro učitele a školy vytvořen materiál shrnující přehled pohledů rozdílných světonázorů, ideových proudů a náboženství na otázky sexuální etiky a chování, který by podpořil větší toleranci a pluralitu ve výuce sexuální výchovy i porozumění hodnotám jednotlivých skupin žáků.
    Vladimír a Martina Beckertovi jsou spolu 25 let a stejně dlouhá je i historie jejich rodinné firmy Noe. Z jejich dílny pocházejí didaktické hračky, které dobývají celou Evropu, i postavičky známé z televize, od Františka po Kukyho.
    Děti se denně musí potýkat s různými nebezpečnými situacemi na silnicích, které vyžadují základní znalosti bezpečného silničního provozu. Možná právě proto naše sada Dopravní výchova získala ocenění -"Správná hračka".


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00