Jak na věc


vítkovice machinery group

Vítkovice IT Solutions získaly významná ocenění za elektronizaci státní správy a za produkt k záchraně na silnicích

    Věřitelé zvolili nový věřitelský výbor. Má šest členů, třemi největšími věřiteli jsou Komerční banka, Česká spořitelna a HSBC Bank a další tři menší společnosti. Věřitelé dnes rovněž hlasovali o insolvenčním správci, ve funkci potvrdili Davida Vandrovce.
    Reorganizační plán chce firma předložit v průběhu dubna. Bude se snažit o míru uspokojení nezajištěných věřitelů ve výši okolo 20 procent a u zajištěných věřitelů na úrovni jejich zajištění.
    Firma Vítkovice Envi ze strojírenského koncernu Vítkovice Machinery Group může pokračovat v reorganizaci. Reorganizaci firmě při rozhodnutí o jejím úpadku schválil v srpnu soud, věřitelé potvrdili, že v ní podnik může pokračovat. Reorganizační plán firma přepracovává a lhůtu na jeho předložení má do konce ledna.


Uspokojování pohledávek společenství vlastníků jednotek v insolvenčním řízení po 1. 12. 2017 (3. díl)

    Strojírenské Vítkovice mají před sebou zlomový rok, který rozhodne, v jaké podobě budou tři desítky firem dál fungovat. Koncern dosud čítal přes 30 firem, část z nich se ale dostala do velkých finančních problémů. V roce 2016 se ocitly tři důležité firmy koncernu v úpadku a na jednu další byl podán insolvenční návrh. Předseda představenstva a generální ředitel Libor Witassek uvedl pro ČTK, že vedení má transformační plán pro celý koncern na 18 měsíců, jak jej dostat zpět do stavu, kdy bude generovat provozní zisky.
    Pro pokrytí potřeb zvýšené zakázkové náplně dočasně přidělujeme, jako jediná česká agentura práce, své zaměstnance do výrobních závodů ostatních společností skupiny.
    Krajský soud v Ostravě zahájil na konci listopadu insolvenční řízení s firmou Vítkovice Mechanika ze strojírenského koncernu Vítkovice Machinery Group. Návrh podala brněnská firma Wetag Invest, která uvedla, že má za Mechanikou pohledávky po datu splatnosti za téměř 900.000 korun.
    Právní zástupce Petr Kuhn řekl, že zajištění věřitelé by měli být uspokojeni v celém rozsahu a nezajištění věřitelé mezi deseti a dvaceti procenty. Firma podle něj jedná o další podpoře mateřské firmy Vítkovice, a. s., která je pro úspěšnou reorganizaci zásadní.


Předkupní právo k nemovité věci po 1. 1. 2018 - část 3

    Zjišťování kvality materiálů, polotovarů a výrobků pomocí chemických analýz, metalografického šetření, zkoušení mechanických vlastnosti a nedestruktivního zkoušení, výroba zkušebních těles; kalibrace měřidel v oborech délky, rovinného úhlu, momentu síly, tvrdosti, tlaku, teploty, elektrických veličin a hmotnosti.
    Premiér Pákistánu Muhammad Nawaz Sharif společně s ministry vlády a armádními špičkami slavnostně otevřeli zrekonstruovanou slévárnu a válcovnu mosazi Wah Brass Mills. Slévárnu a válcovnu mosazi zrekonstruovala společnost VTK Special.
    V roce 2016 se do reorganizace dostaly tři firmy z koncernu, a to Vítkovice Power Engineering, Vítkovice Gearworks a Vítkovice Envi. Na další firmu byl podán insolvenční návrh, jedná se o Vítkovice Mechanika.


Věřitelé OKD schválili reorganizační plán; Veolia podala žalobu na OKD

    Více než 270 věřitelů přihlásilo u soudu pohledávky téměř za dvě miliardy korun. Dosud soud projednával pohledávky za více než 739 milionů korun, z nichž insolvenční správce David Vandrovec uznal pohledávky za více než 665 milionů korun. Další pohledávky budou zařazeny ke zvláštnímu přezkumnému jednání. Důvodem je to, že byly podány těsně před koncem lhůty pro podání seznamu přihlášených pohledávek a insolvenční správce je nestihl důkladně přezkoumat. Největšími dosud uznanými věřiteli jsou Komerční banka a britská HSBC Bank. Největší pohledávku mezi těmi, které soud ještě nepřezkoumal, má mateřská společnost Vítkovice, a. s., jež žádá více než 970 milionů korun.
    Lahvárenská skupina Vítkovice Cylinders se vyčlenila ze strojírenského koncernu Vítkovice Machinery Group a stala se samostatnou firmou Cylinders Holding. Nově vzniklý holding zahrnuje pět firem: české Vítkovice Cylinders, Vítkovice Milmet působící v Polsku, Cidegas a Sainver z Argentiny a chorvatskou Lahvárnu Brod.
    Skupina Vítkovice v roce 2017 prodá některé dceřiné společnosti a zbytné majetky nesouvisející s klíčovou strojírenskou výrobou. I to se bude promítat do finančních toků a účetnictví, uvedl Libor Witassek. Koncern hledá kupce pro několik firem a také hledá případného investora, zájem mají údajně mimo jiné tři společnosti z Číny, hovoří se i o podnikateli Martinu Ulčákovi.


Ing. Lee Louda: MOTORPAL – úspěšně završená reorganizace do roka a do dne

    VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY (VHM) úspěšně dokončily zavedení nové výroby kované maxinádoby na stlačený vodík. Firma zvládla unikátní technologii kování vysokotlaké ocelové láhve pro tlak až 1000 bar. „Tyto obří láhve, o délce 12 metrů s vnějším průměrem zhruba 80 centimetrů, budou sloužit jako zásobníky pro plnící stanice vozidel s vodíkovým pohonem či jako zásobníky pro přebytečnou energii z alternativních zdrojů," vysvětlil technický ředitel VHM Miloš Bronček. VHM jsou nyní jediným dodavatelem nadrozměrných kovaných vysokotlakých vodíkových nádob na světě.
    O reorganizaci žádala firma, doporučila ji ale insolvenční správkyně Eva Hepperová. Firma už provedla řadu opatření, která by měla vést ke zlepšení její ekonomické situace. Právní zástupce Vítkovic Envi Petr Kuhn řekl, že reorganizační plán firma doplní a upraví. Mluvčí Vítkovic Eva Kijonková uvedla, že firma už přistoupila k řadě organizačních opatření, která mají do budoucna zabránit jakýmkoli pochybnostem o její schopnosti zvládnout reorganizaci.


Příprava návrhů na povolení oddlužení

    Krajský soud v Ostravě 22. prosince rozhodl o reorganizaci společnosti Vítkovice Gearworks, shodli se na tom i věřitelé. Reorganizace je v tomto případě nejlepší cestou, jak co nejvíce uspokojit věřitele. Konkurz by pro společnost znamenal prodej majetku a firma by tak skončila. Insolvenční správce David Vandrovec věří, že má firma velkou šanci přežít do budoucna, o čemž svědčí i fakt, že o její koupi se přihlásili dva zájemci. Záměr koncernu Vítkovice Machinery Group prodat Vítkovice Gearworks ČTK potvrdil právní zástupce Petr Kuhn: „Zahájení prodejního procesu je plánováno v průběhu ledna – února roku 2017.
    Předmět: American Bureau of Shipping, USA Bureau Veritas,Francie České dráhy,ČR Det Norske Veritas • Germanischer Lloyd,Norsko Deutsche Reichsbahn,SRN FM TÜV,SRN Institut technické inspekce Praha,ČR ITI TÜV,ČR Lloyd`s Register,Velká Británie Russian Maritime Register of Shipping,Rusko RW TÜV, SRN TÜV AUSTRIA,Rakousko Urzad Dozoru Technicznego, Polsko
    Vedení firmy má sestavit reorganizační plán, který musí schválit věřitelé i soud. Generální ředitel celého koncernu Vítkovice Machinery Group Libor Witassek řekl, že začne útlum či odprodej nejádrových činností a firma se bude snažit o zachování jádrových činností, což jsou například mostárna či kotlárna. Utlumila by například činnost linky membránových stěn nebo provoz Hard Jeseník, který vyrábí halové systémy. Podnik se nevyhne propouštění, nyní má mírně přes 1000 zaměstnanců.


Mgr. Bc. Tomáš Jirmásek: ZOPO – dobrý sluha, zlý pán (2. část)

    Prestižní ocenění v oblasti elektronizace státní správy získala v soutěži „Egovernment The Best 2017 – ICZ", společnost Vítkovice IT Solutions. Společně s kolegy z německé firmy secunet Security Networks AG vytvořily Vítkovice IT Solutions pro Ředitelství služby cizinecké policie ČR elektronický systém NKA, který umožňuje policistům ověřovat pravost elektronického dokladu s čipem a číst z něj otisky prstů.
    Radka Háčková za Wetag sdělila ČTK, že důvodem nového podání návrhu na Vítkovice Mechaniku jsou dlouhodobě nehrazené závazky. „S ohledem na současnou tíživou situaci Vítkovic nevěříme, že je společnost schopna své závazky ještě kdy uhradit. Proto nám nezbývá než podáním insolvenčního návrhu získat alespoň část hodnoty pohledávek, uvedl Libor Kejda, člen představenstva společnosti Wetag. Všechny pohledávky jsou podle něj více než 90 dnů po splatnosti a jsou Vítkovicemi uznány.
    Věřitelé zvolili nový věřitelský výbor. Je znovu tříčlenný a jeho členy jsou Komerční banka a společnosti Biesterfeld Silcom a Ekomont VV. Věřitelé také potvrdili ve funkci insolvenční správkyni Evu Hepperovou.
    Do potíží firmu přivedla především výstavba hnědouhelné elektrárny Yunus Emre společnosti Adularya v Turecku. Začala se stavět v roce 2010, ale po řadě problémů dosud nefunguje. Poslední komplikací bylo zjištění, že uhlí z blízkého dolu neodpovídá kvalitě, na jakou byly kotle elektrárny stavěny.


Mgr. Bc. Tomáš Jirmásek: ZOPO – dobrý sluha, zlý pán (1. část)

    Pro ČTK se k situaci vyjádřil ředitel společnosti Vítkovice Gearworks Vladimír Bindzár: „Předpokládáme vstup investora do společnosti v průběhu jednoho nebo dvou následujících kvartálů. Myslíme si, že tím dostaneme nejvyšší uspokojení věřitelů. Společnost Vítkovice Gearworks bude teď optimalizovat svou výrobu i celý provoz, tak aby mohl být reorganizační plán splněný a schválený věřitelským výborem.“ Uvedl, že optimalizace zatím neznamená snižování stavu zaměstnanců.
    Cylinders Holding se chce rozvíjet ve třech směrech, kterými jsou vodík, CNG automotiv a vstup do oboru kompozitových nádob. Má zhruba 950 zaměstnanců, z toho v České republice pracuje přes 400 lidí.
    Do insolvenčního řízení se přihlásilo téměř 500 věřitelů, kteří mají pohledávky dohromady za víc než 74 miliardy korun. Insolvenční správce David Vandrovec uznal pohledávky jen za 3,7 miliardy korun. Schůze proběhla 30. listopadu v Ostravě, pro reorganizaci bylo více než 66 procent z 50 přítomných věřitelů.


Vítkovice Heavy Machinery vykovaly novou obří láhev na vodík

    Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) v polovině prosince navštívil Turecko. Vedle jednání o zadržených prodiskutoval i problémový projekt stavby turecké elektrárny Yunus Emre. S tureckým premiérem Binali Yildiri se shodli na tom, že by měl projekt výstavby tepelné elektrárny dále pokračovat. Pro ČTK se Zaorálek vyjádřil: „Můj výsledek je, že prostor pro jednání expertů je v této chvíli otevřený. Máme politické ujištění, že oběma stranám stojí za to usilovat o vzájemně výhodné řešení. Já se budu snažit, aby do země co nejdříve zavítala další skupina odborníků, požádám o to i ministra obchodu Jana Mládka.“
    Společnost Vítkovice Power Engineering ze strojírenského koncernu Vítkovice Machinery Group podnikatele Jana Světlíka půjde do reorganizace. Rozhodli o tom koncem listopadu na schůzi věřitelé firmy.
    Koncern Vítkovice Machinery Group prošel během roku 2016 velkými problémy, nelze se tak divit, že zeštíhlel o stovky zaměstnanců. Podle statistik měl na konci roku 6 500 zaměstnanců, ještě před dvěma lety jich měl téměř 8000. Toto snížení koncern přičítá jednak vydělením lahvárenské části, ale také odchody vyplývajícími i z potíží některých firem. Ve Vítkovicích se sice hromadně nepropouštělo, ale lidé odcházeli do důchodu, končily jim smlouvy na dobu určitou a podobně a místo nich se noví zaměstnanci nebrali. Počty zaměstnanců budou klesat i v roce 2017.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00