Jak na věc


vítězslava klimtová

02. 4. 2019 - Pozdrav ze Štrasburku

    NOVINKA: Připravili jsme pro rodiče možnost automatického odebírání novinek z těchto webových stránek. Po registraci na webové adrese http://gvn.cz/informace budete automaticky dostávat na svůj email odkazy na informace přidané na web školy.
    Bylo po válce. Lidé očekávali novou lepší, budoucnost. Na tom postavila svou strategii k uchopení moci komunistická strana. Vyústění války otvíralo jak doma, tak i na mezinárodní scéně cestu k nové totalitě. Diplomat Jan Masaryk byl synem svého otce, ale rozhodně byl méně asketický a život uměl i užívat. A to ho spojuje s velkým českým básníkem Vítězslavem Nezvalem. Oba byli mimořádnými osobnostmi českých dějin a kultury té doby, ale každý měl jiný charakter a pojetí morálky.


Osudy Jana Masaryka a Vítězslava Nezvala (4/5)

    Vzdělávací program školy je zaměřen na dosažení kvalitního všeobecného vzdělání při značné vnitřní diferenciaci jednotlivých oborů. Cílem je především příprava na další studium na vysokých školách nejen v České republice, ale i v zahraničí. Studium je organizováno ve dvou formách jako denní. Čtyřleté gymnázium je určeno pro absolventy devátých tříd základních škol. Osmileté studium je určeno pro žáky, kteří úspěšně ukončili pátý ročník základní školy. Zájemci o studium konají přijímací zkoušky z českého jazyka, matematiky. Obě formy studia končí maturitní zkouškou a poskytují úplné středoškolské vzdělání.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00