Jak na věc


vícečetné těhotenství informace

Spaní, usínání, uspávání (Estivillova metoda)

    V dnešní době na ulici vídáme stále více kočárků pro dvojčata. Opravdu se rodí více dvojčat než v letech minulých? Proč tomu tak je a jak těhotenství s dvojčaty či vícerčaty vzniká?
    Z názvu vyplývá, že vícečetné těhotenství je takové těhotenství, kdy žena nosí více než jedno dítě. Důvodem vzniku vícečetného těhotenství je převážně hormonální léčba matky, asistovaná reprodukce, ale také braní hormonální antikoncepce a následné otěhotnění. Nejde sice o patologický jev, přesto však vícečetné těhotenství s sebou nese i různá rizika, protože ženské tělo je původně uzpůsobeno k tomu, aby nosilo pouze jeden plod.
    Častou komplikací může být potrat a předčasný porod. Někdy dochází k potratu jen jednoho plodu a druhý se vyvíjí normálně. Někdy k potratu dojít nemusí a slabší plod se nevyvíjí a sám se vstřebá. Těhotné ženy s vícerčaty mívají v těhotenství častěji nevolnosti, později pak chudokrevnost. Hrozí jim vznik křečových žil. Častěji trpí dýchacími obtížemi a únavou. Hrozí u nich ve větší míře i preeklampsie. A komplikace s sebou nese i porod, kdy plody můžou být ve špatných polohách. Porod vícerčat proto častěji končí císařských řezem.


Vícerčata mají častěji starší matky

    Je rodičovství v dnešní době jen formou určitého altruismu, anebo způsobem, jak uspokojit emocionální potřeby? Nad složitými demografickými otázkami přemýšlí sociolog Ladislav Rabušic, profesor brněnské Katedry sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a vedoucí Ústavu populačních studií.
    Jednovaječná dvojčata vzniknou oplodnění jednoho vajíčka jednou spermií. Emryo se však již na počátku svého vývoje rozdělí na dvě části, ze kterých se vyvíjí dva samostatné plody. Tyto dvojčata musí být stejného pohlaví, jsou si nápadně podobná a mívají podobné duševní vlastnosti a schopnosti. U jednovaječných dvojčat se rozlišuje, zda mají společnou placentu (to je obvyklé) nebo má placentu každý plod vlastní ( to je vzácné).
    Na obrázku je vidět ultrazvukové vyšetření bichoriálního dvojčetného těhotenství ve 13. týdnu těhotenství. Pro výskyt pouze dvou samostatných placent u těhotenství se dvěma plody svědčí úpon chorio-amniové přepážky mezi plody na placentu ve tvaru písmene V (červená šipka, vpravo nákres ležícího písmene V pro lepší představu). Jedná se o tzv. „lambda-znak“.


Diskuze : Hlavní : Vícečetné rodiny

    U vícečetných těhotenství je kvůli jejich rizikovosti vhodné provádět více ultrazvukových kontrol než u těhotenství jednočetných. V ideálním případě by měla být u vícečetného těhotenství provedena tato vyšetření:
    V souladu s filozofií centra jsou u nás těhotná žena i její partner při každém vyšetření srozumitelně seznámeni s jeho výsledkem. V případě abnormálního nálezu je jí nalezená abnormalita detailně popsána a vysvětlena. Je seznámena s vlivem nálezu na zdraví plodu a jsou s ní prodiskutovány různé možnosti řešení. Dokonalá znalost problému usnadní těhotné ženě a jejímu partnerovi  rozhodnutí, které z navrhovaných řešení je pro těhotenství nejlepší. Jejich rozhodnutí bude centrem plně podporováno a respektováno.
    Až do poloviny 90. let minulého století počet porodů, při kterém přišly na svět dvě či více dětí, v podstatě kopíroval trend vývoje celkového počtu porodů. V letech 1995 až 1999 jich však výrazně přibylo a v roce 2010 jich bylo nejvíce. Od té doby jejich počet z důvodů změn legislativy zase klesá.


Singles tvoří již pětinu domácností jednotlivců

    Siamská dvojčata je vzácná komplikace u jednovaječných dvojčat. Ze zcela rozdělená jednovaječná dvojčata vznikají tehdy, pokud se oplozené vajíčko začne dělit na dvě embrya až v době mezi 12. a 13. dnem od početí. Srůst těl dvojčat se nejčastěji vyskytuje v oblasti hlavy, dolní části zad nebo hrudníku. Siamská dvojčata podle statistik připadají na každých 50 000 porodů, ovšem jen malé procento z nich se rodí živé.
    Žijí sami, je jim mezi 20 a 39 lety, jsou většinou svobodní, ekonomicky aktivní a mají vyšší úroveň vzdělání. Že jejich počet stále roste, potvrdily i výsledky posledního sčítání lidu.
    Dvouvaječná dvojčata vznikají oplodněním dvou vajíček dvěma odlišnými spermiemi. Stejného pohlaví být nemusí, ale mohou a nejsou si tolik fyzicky a psychicky podobná jako dvojčata jednovaječná. Dvouvaječná dvojčata se vyskytují 3-4x častěji než jednovaječná. Vzhledem k tomu, že plody vznikají ze samostatných buněk, mají proto každý svou vlastní placentu i plodové obaly.
    Průměrný věk dnešních matek se příliš neliší od průměrného věku, v němž měly potomky jejich prababičky či babičky. Přesto je ale na rozdíl od první republiky dnešní situace odlišná.
    Trojčata, čtyřčata, paterčata...I těhotenství s trojčaty není tak neobvyklé a rodí se jich více než v minulosti. Čtyřčata se v naší zemi také občas vyskytují. A dokonce se v ČR narodila v nedávné době i paterčátka, která vznikla z přirozeného otěhotnění.


Nechcete udělat nový design Rodiny.cz?

    Údaje o počtu vícečetných porodů najdeme v pramenném díle demografické statistiky poprvé již roku 1925. Před rokem 1947 se příslušné tabulky nazývaly „porody blíženců“.
    Na obrázku je vidět ultrazvukové vyšetření monochoriálního dvojčetného těhotenství ve 12. týdnu těhotenství. Pro výskyt pouze jedné placenty, která je společná pro oba plody, svědčí úpon amniové přepážky mezi plody na placentu ve tvaru písmene T (červená šipka, vpravo nákres ležícího písmene T pro lepší představu). Jedná se o tzv. „T-znak“.
    Dvojčetná a vícečetná těhotenství jsou podstatně méně častá než těhotenství jednočetná, tvoří v současné době pouze přibližně 2% těhotenství. Pravděpodobnost vzniku vícečetného těhotenství je zvýšena při vzniku těhotenství během hormonální léčby (podpora ovulace), při asistované reprodukci (IVF), ale i při otěhotnění vzniklém do půl roku od vysazení antikoncepce.


Statistika vícerčat již od roku 1925

    Téma mladí a rodina je ve společnosti často diskutované a jde o téma velmi široké, na které je nutné pohlížet ve vzájemných souvislostech. Z pohledu statistiky se dotýká zejména demografie a sociálních statistik, a to především statistik sňatečnosti, porodnosti, trhu práce, průměrných mezd a spotřeby domácností. Nicméně...
    Vícečetná těhotenství jsou považována za těhotenství riziková, protože je u nich zvýšeno riziko potratu, předčasného porodu a růstové retardace plodu. U monochoriálních vícečetných těhotenství je navíc zvýšeno riziko výskytu vrozených  vývojových vad a vzniku tzv. syndromu feto-fetální transfúze monochoriálních těhotenství jsou těhotenství jednovaječná, bichoriální a více-choriální jsou častěji dvoj-či více-vaječná, ale mohou být i jednovaječná (více se o problematice vícečetných těhotenství můžete dočíst na http://www.dvojcata.cz ).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00