Jak na věc


války o rakouské dědictví

Deklarace nezávislosti Státu Izrael (14.8.1948)

    Dne 6. října 1973 zahájila koalice Egypta a Sýrie překvapivý útok na Izrael v oblasti Suezského průplavu a na Golanských výšinách. Na ten den připadl nejvýznamnější židovský svátek, Den smíření – Jom kipur. Na příčiny, průběh i důsledky takzvané Jom kipurské války zaostřili Petruška Šustrová a Josef Mlejnek.


Rok po roce: 1970-1974 ve světě - prezentace

    Zaostřeno na Moderní dějinyAutoři pořadu přibližují určitou historickou událost nebo trend, a to jak vlastním slovem, tak pomocí načtených ukázek z knih, článků nebo jiných dokumentů. Dvacetiminutový pořad je zakončen písní nebo hudební skladbou, která se k danému tématu váže.Moderní dějiny autoři chápou primárně jako dějiny dvacátého století, avšak někdy zavítají i do století devatenáctého, zvláště při stopování kořenů nějakého trendu. A samozřejmě neopomíjejí ani aktuální současnost. Hlavním cílem je poukázat na příčiny a důsledky zapomenutých či opomíjených událostí a fenoménů, anebo na nepříliš známé souvislosti událostí takzvaně všeobecně známých. Konkrétní pořad se zpravidla váže k výročí určité události, nikoliv nutně k výročí kulatému. Tématem jednotlivých dílů jsou nejen historické události, ale například i umělecká díla nebo stavby, v nichž se moderní dějiny výrazně odrážejí. Pořad je zaměřen především na události zahraniční, ale čas od času zavítáme i do českých zemí. Cílovo
    6. listopadu 2019 od 18.00 v Multifunkční aule GONG pořádá Centrum PANT a Statutární město Ostrava Oslavu 30 let svobody. Srdečně vás zveme na galavečer, který bude nejen připomenutím událostí z podzimu 1989, ale zejména oslavou z...
    Stručná výkladová prezentace pojednává o krystalizaci boje za samostatné Československo. Je založena na studii Rozpad rakousko-uherské monarchie a nové politické uspořádání středoevropského prostoru, jejímž autorem je doc. PhDr. J...
    Projekt několika neziskových organizací působících na poli vzdělávání, které na jednom místě středním školám nabízejí soubor aktivit a materiálů připomínajících 30. výročí sametové revoluce. Tento soubor má studentům představit ne...


Přijďte oslavit 30 let svobody!!!

    Zaostřeno na moderní dějiny – Jomkipurská válka Scénář pořadu.Dobrý večer, vážení a milí posluchači, vítáme Vás u dalšího vydání našeho pořadu. Dnes se zaměříme na takzvanou Jom kipurskou válku, která propukla 6. října 1973. Koalice Egypta a Sýrie tehdy, o nejvýznamnějším židovském svátku, Dni smíření – Jom kipur –, zahájila překvapivý útok na Izrael v oblasti Suezského průplavu a na Golanských výšinách. Muslimové rovněž slavili: právě probíhal Ramadán – odtud název ramadánová válka, jak se konfliktu říká v muslimském světě. Jom kipur provází dlouhý, více než dvacet čtyři hodin trvající půst a intenzivní modlitby. Během Jom kipur, stejně jako v jiný svátek či na šabat, je zakázána veškerá práce. V Den smíření v Izraeli nevysílá televize ani rozhlas a jsou zavřeny všechny obchody a úřady. Dokonce se nesmí ani jezdit automobilem. „V pátek 5. října večer začal Jom Kipur, židovský Den smíření, den půstu a modliteb; většina Židů a mnozí Izraelci tráví tento večer i větší část následujícího
    Představujeme vám novou aktivitu IWitness v českém jazyce. Tato e-learningová výuková aktivita se zaměřuje na historii tzv. Kindertransportů (německy "transporty dětí"), programem pomoci dětským uprchlíkům před nacismem, který zac...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00