Jak na věc


useckovy harmonogram projektu

Použití existujících stylů multičar

    Objekty na uzamčených vrstvách, skrytých vrstvách nebo na vrstvách vodítek nelze oříznout. Oříznout nelze ani objekty OLE, internetové objekty, rollovery nebo objekty PowerClip.
    Chcete-li skicovat, používejte ukazovací zařízení jako pero, klepnutím „pero“ zapnete, pohybem ukazatele kreslíte a opětovným klepnutím jej zvednete a přestanete kreslit.
    Můžete kreslit lineární objekty, například úsečky, což jsou nejzákladnější objekty, které mohou být složeny z jednoho segmentu nebo z více spojených segmentů.
    Když je režim tabletu zapnutý, můžete nastavit ZWCAD tak, aby souřadný systém papírového výkresu převedl přímo do souřadného systému ZWCADu. Vytvoří se tedy souvislost mezi souřadnicemi zobrazení kurzoru na obrazovce, souřadnicemi na tabletu a souřadnicemi původního papírového výkresu. Po nastavení srovnání souřadnic s papírovým výkresem v ZWCADu můžete zjistit, že oblast zobrazená na obrazovce není oblast, kterou potřebujete. Chcete-li se tomuto problému vyhnout, použijte před skicováním k zobrazení celé pracovní oblasti příkaz ZOOM.


Konstrukční přímky a polopřímky

    Při oříznutí dojde k automatickému rozdělení dotčených propojených skupin, jako jsou například kontury, přechody nebo vysunutí.
    Mnohoúhelníky jsou uzavřené křivky, které mají 3 až 1024 stejně dlouhých stran. Tvorba mnohoúhelníků je jednoduchým způsobem kreslení čtverců, rovnostranných trojúhelníků, osmiúhelníků a dalších.
    Změna stylu bodů tyto body zvýrazní, takže je lze snadněji rozlišit od teček mřížky, a ovlivňuje zobrazení všech objektů bodů ve výkresu, pro zobrazení změn je však nutné použít příkaz REGEN.
    Pomocí voleb šířka a pološířka lze kreslit křivky různých šířek. Můžete také nastavovat šířky jednotlivých segmentů, a tyto segmenty se mohou plynule zužovat z jedné šířky do jiné. Tyto volby jsou dostupné po výběru počátečního bodu křivky.
    Rovné čáry lze vymazat tak, že kliknete na počáteční bod mazání a pak kliknete na místo, kde chcete s mazáním skončit. Stisknutím klávesy Ctrl můžete omezit úhel čáry.


Oříznutí a mazání objektů

    Když v křivce kreslíte obloukové segmenty, je prvním bodem oblouku koncový bod předchozího segmentu. Potom lze určit úhel, střed, směr nebo poloměr oblouku. Oblouk můžete také dokončit určením druhého bodu a koncového bodu.
    Čáry náčrtu od ruky lze odstranit pomocí možnosti Vymazat příkazu SKETCH. Kdykoliv se kurzor střetne s čárou nakreslenou od ruky při aktivním režimu Vymazat, program vymaže všechno od průsečíku po konec mazané čáry.
    Volby šířka a pološířka určují šířku dalších segmentů křivky, které budete kreslit. Nulová šířka (0) vytvoří tenkou čáru. Šířka větší než nula vytváří široké čáry, které jsou vyplněné, když je režim Vyplnění zapnutý, nebo pouze s obrysem, jestliže je režim Vyplnění vypnutý. Volba pološířka nastavuje šířku podle určené vzdálenosti od středu široké křivky k vnější hraně.
    Pokud chcete současně odstranit několik úsečkových segmentů, kliknutím a tažením myší vytvořte obrys kolem všech segmentů, které chcete odstranit.
    Všechny ochranné známky, obchodní názvy a názvy společností zde zmíněné se používají pouze pro identifikaci a jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00