Jak na věc


unie českých fotbalových trenérů

Leden - měsíc prevence rakoviny děložníh...

    Onko Unie, o.p.s. podporuje pacientky s onkogynekologickými diagnózami a zaměřuje se na edukativní a osvětové kampaně pro širokou veřejnost. Úzce spolupracuje s pacientskou organizací VERONICA, z.s. a je členem nezávislé platformy Hlas pacientek
    V pátek 12. 10. 2018 si všechny organizace připomněly Mezinárodní den metastatické rakoviny prsu na pražském Vyšehradě jako bájném místě silných žen. Děkujeme za účast i doc. MUDr. Zikánovi, přednostovi Gynekologicko-porodnické kliniky Nemocnice Na Bulovce, který přišel pacientky pozdravit!
    Onko Unie, o. p. s.zpracovává osobní údaje v souladu s příslušnými platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů (zejména nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 o GDPR). Více informací naleznete v Informačním memorandu Onko Unie, o. p.s.
    Právní rady jednodušího rázu vyřešíme „svépomocí“. Přeci jen máme mezi sebou členy na pozicích vedoucích oddělení, kteří mají znalosti s vedením různých forem řízení, dále pak členy s vystudovanou právnickou fakultou, popř. Policejní akademií ČR v Praze.


Výroční zprávy Onko Unie ke stažení

    4. dubna 2018 jsme rozdávali na třech místech v Praze zájemcům naši novou brožuru Jak překonat bariéry v dostupnosti léčby. Brožuru od nás převzal i náměstek ministra zdravotnictví prof. Prymula,...
    V případě náročnějších případů váš případ předáme advokátovi zapsanému v České advokátní komoře, u nějž je advokacie hlavní náplní činnosti. Uvedený advokát vás sám kontaktuje a další postup si domlouváte.
    Unie bezpečnostních složek má podepsanou smlouvu o poskytování právních služeb s advokátem Mgr. Václavem Strouhalem, který se v minulosti významně zasadil o vydání rozsudku týkajícího se zrušení zneužívání „150“ přesčasových hodin.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00