Jak na věc


umělecká literatura-rozbor

ZUŠ LIBEREC čerpá z Projektu Šablony II

    Firma Ilja Běhal a spol. se zabývá umělecko - kovářskou výrobou, restaurování kovových památek, pasířskou a umělecko - zámečnickou výrobou, pozlacováním a cínováním kovů. Provádíme odborné zpracování výtvarných návrhů dle požadavků zákazníka.V sídle firmy je vzorková prodejna umělecko - kovářských výrobků včetně kovového nábytku a bytových doplňků.Od roku 1992 je ve firmě středisko praktické výuky učňů pro obor umělecký kovář.
    CNC-obrábění dřeva a plastů nabízíme pro velké firmy i truhláře. Naše 5 a 3-osé obráběcí stroje nebo CNC soustruh umíme využít naplno. Přesvědčte se sami.
    Díky rozsáhlé výrobě a schopným designérům jsme schopni vyrobit váš produkt od návrhu přes CNC-obrábění až po povrchové úpravy, včetně digitálního potisku.
    Základní umělecké školy umožňují podchytit a vzdělávat většinu mimořadně nadaných jedinců a odborně je připravit na neprofesionální uměleckou činnost, popřípadě na studium ve středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a na studium na konzervatořích.


Číslo účtu: 547 17 92 / 0800Zřizovatel: statutární město Liberec

    Umělecké vzdělávání má v českých zemích dlouholetou tradici. Počátky hudebního vzdělávání sahají až do 17. století. Působením vynikajících kantorů v 18. století a vznikem městských hudebních škol v 19. století byla založena tradice organizovaného hudebního vzdělávání v českých zemích. Počet hudebních škol se v době první republiky dále rozšiřoval a tehdy byl nad těmito školami stanoven i odborný dohled školní inspekce. Po druhé světové válce byl zaveden jednotný typ hudebních škol. V šedesátých letech 20. století se tyto školy transformovaly na lidové školy umění, ve kterých postupně vznikaly další obory: taneční, výtvarné a literárně-dramatické. V době tzv. normalizace význam těchto škol poklesl zařazením mezi školská zařizení. Teprve novelizace školského zákona po roce 1989 vrátila lidovým školám umění jejich původní statut školy a dala jim i dnešní název – základní umělecká škola. V současné době jsou základní umělecké školy součástí systému na sebe navazujícího uměleckého vzděláván
    VYSTOUPENÍna gratulačním semináři k životnímu jubileu Milana Dvořáka, pořádá Český rozhlas, V. Rozkovec z klavírní tř. D. Doskočilové 10:00 hodinvíce info »
    Umělecká tvorba je jedním z nejznámějších produktů naší země a většina našich světově uznávaných umělců a dalších kvalitních profesionálů získala základy svého uměleckého vzdělání právě v základních uměleckých školách. Jejich struktura, široká síť a provázanost v systému uměleckého vzdělávání nemá dnes v evropském ani světovém měřítku obdobu.
    V polovině prosinci se můžete těšit na Vánoční galakoncert - vystoupení žáků tanečního a hudebního oddělení Základní mělecké školy v Kulturní domě ve Vodňanech.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00