Jak na věc


ultrazvukový inhalátor

Ultrazvukové tloušťkoměry Dakota Ultrasonics, USA

    Přístroj pro měření s vysokými nároky na zpracování naměřených hodnot. Vhodný pro měření účinků vnitřní koroze a eroze materiálu.Pracovní mód puls-echo (jednoduché echo). Pro měření na materiálech bez povlaku nebo tam, kde tloušťka povlaku je nevýznamná a není třeba ji při měření eliminovat.Pro měření se širokými možnostmi ukládání a zpracování naměřených hodnot.
    Praktický přístroj pro běžná měření. Vhodný pro měření účinků vnitřní koroze a eroze materiálu.Pracovní mód puls-echo (jednoduché echo). Pro měření na materiálech bez povlaku nebo tam, kde tloušťka povlaku je nevýznamná a není třeba ji při měření eliminovat.Pro měření bez zvláštních nároků na ukládání a zpracování naměřených hodnot.
    Přístroj pro měření v módu puls-echo i echo-echo (jednoduché echo a násobné echo). Pro měření skrz nátěr (je při měření eliminován a je měřena pouze síla stěny materiálu) a rovněž tam, kde je zapotřebí odolnější sondy (opískované materiály apod.).Pro měření bez zvláštních nároků na ukládání a zpracování naměřených hodnot.
    Přístroj pro měření v módu puls-echo i echo-echo (jednoduché echo a násobné echo). Pro měření skrz nátěr (je při měření eliminován a je měřena pouze síla stěny materiálu) a rovněž tam, kde je zapotřebí odolnější sondy (opískované materiály apod.).Pro měření se širokými možnostmi ukládání a zpracování naměřených hodnot.


Ultrazvukové tloušťkoměry DeFelsko, USA

    Ultrazvukové tloušťkoměry měří tloušťku stěn z materiálů jako ocel, litina, plast, sklo a další. Jsou ideální pro měření účinků vnitřní koroze nebo narušení potrubí, nádrží nebo jakýchkoli konstrukcí s přístupem omezeným pouze z jedné strany.
    2,54 ÷ 100 mm (mód puls-echo; s dodávanou sondou 3,5 MHz 1/2", platí pro ocel)3,2 ÷ 100 mm (mód echo-echo; s dodávanou sondou 3,5 MHz 1/2", platí pro ocel)
    Z uvedeného je patrné, že tato metoda je vhodná pro materiály, které dobře vedou ultrazvuk, jako jsou kovy, sklo, plasty a naopak nevhodná pro materiály, které jej značně tlumí, jako např. pryž.
    1,00 ÷ 150 mm (mód puls-echo; s dodávanou sondou 5 MHz 1/4", platí pro ocel)2,54 ÷ 25,4 mm (mód echo-echo; s dodávanou sondou 5 MHz 1/4", platí pro ocel)


Měřicí rozsah ultrazvukových tloušťkoměrů

    Tyto ultrazvukové tloušťkoměry jsou precizní měřicí přístroje předního světového výrobce, úzce specializovaného na ultrazvukovou techniku. Přístroje dokonale přizpůsobené svému účelu: precizní funkce, robustní průmyslové provedení, velmi jednoduché ovládání, praktické použití. Široká škála modelů, které na sebe velmi logicky navazují a svými vlastnostmi a funkcemi pokrývají veškeré potřeby měření v tomto oboru od zcela běžných až po speciální. Tento široký sortiment vždy umožňuje zvolit přístroj přesně dle požadavků uživatele.
    Podobně jako např. u digitálních teploměrů s výměnnými čidly vyjadřuje měřicí rozsah uvedený u přístroje celkový měřicí rozsah, s kterým je přístroj schopen pracovat. Tento celkový měřicí rozsah se obvykle nedá využít (není pokryt) jediným transduktorem. Skutečný rozsah dále závisí na druhu materiálu a vlastnostech povrchu. Pro srovnání a základní orientaci je obvykle uváděn pro ocel. Například transduktor 1/4", 5 MHz, který výrobce standardně dodává s tloušťkoměry MX-1, MX-2, MX-3, MX-5 a MX-5 DL, má měřicí rozsah 1 ÷ 150 mm (0.040 ÷ 6.0"). Skutečný měřicí rozsah tedy závisí na typu transduktoru, druhu měřeného materiálu a na vlastnostech povrchu.


Fyzikální princip ultrazvukových tloušťkoměrů

    Ultrazvukové tloušťkoměry jsou elektronické přístroje založené na šíření a odrazu ultrazvuku. Transduktorem umístěným v sondě přístroje přiložené k povrchu měřeného výrobku je vyslán ultrazvukový signál. Ten se v měřeném materiálu šíří určitou známou rychlostí, specifickou pro ten který druh materiálu. Na konci měřené tloušťky, tj. rozhraní s jiným prostředím, se odráží a po zpětném průchodu je zachycen sondou přístroje. Ze známé rychlosti šíření ultrazvuku v konkrétním materiálu a doby dvojího proběhnutí signálu měřeným místem přístroj vypočítá délku dráhy signálu, tedy tloušťku měřeného materiálu. Pracuje tedy na principu puls-echo podobně jako sonar (a jako ultrazvukové měřiče vzdáleností používané např. ve stavebnictví, kde je ovšem médiem pro šíření ultrazvuku vzduch).
    Ultrazvukové tloušťkoměry jsou elektronické přístroje pro nedestruktivní stanovení tloušťky stěn potrubí, tlakových nádob, nádrží, různých výrobků a konstrukcí přístupných jen z jedné strany.
    O kvalitě těchto přístrojů svědčí nejlépe skutečnost, že na většinu modelů výrobce poskytuje 5-letou záruku. Tyto precizní výrobky tvoří absolutní špičku v tomto oboru a jsou používány i pro tak náročné aplikace, jako je kontrola pláště ponorek americkou armádou a námořnictvem. O jejich preciznosti, pokročilé technologii a špičkových vlastnostech pak výmluvně svědčí fakt, že podléhají embargu do některých států a před zahájením jejich dovozu bylo nutno absolvovat zvláštní řízení a provést registraci naší firmy pro vývoz těchto přístrojů dle požadavků platných amerických zákonů. Pro státy EU není dovoz omezen.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00