Jak na věc


ultrazvukový inhalátor

Fyzikální princip ultrazvukových tloušťkoměrů

    Ultrazvukové tloušťkoměry jsou elektronické přístroje pro nedestruktivní stanovení tloušťky stěn potrubí, tlakových nádob, nádrží, různých výrobků a konstrukcí přístupných jen z jedné strany.
    Přístroj pro měření v módu puls-echo i echo-echo (jednoduché echo a násobné echo). Pro měření skrz nátěr (je při měření eliminován a je měřena pouze síla stěny materiálu) a rovněž tam, kde je zapotřebí odolnější sondy (opískované materiály apod.).Pro měření bez zvláštních nároků na ukládání a zpracování naměřených hodnot.
    2,54 ÷ 100 mm (mód puls-echo; s dodávanou sondou 3,5 MHz 1/2", platí pro ocel)3,2 ÷ 100 mm (mód echo-echo; s dodávanou sondou 3,5 MHz 1/2", platí pro ocel)
    Z uvedeného je patrné, že tato metoda je vhodná pro materiály, které dobře vedou ultrazvuk, jako jsou kovy, sklo, plasty a naopak nevhodná pro materiály, které jej značně tlumí, jako např. pryž.


Ultrazvukové tloušťkoměry Dakota Ultrasonics, USA

    Praktický přístroj pro běžná měření. Vhodný pro měření účinků vnitřní koroze a eroze materiálu.Pracovní mód puls-echo (jednoduché echo). Pro měření na materiálech bez povlaku nebo tam, kde tloušťka povlaku je nevýznamná a není třeba ji při měření eliminovat.Pro měření bez zvláštních nároků na ukládání a zpracování naměřených hodnot.
    1,00 ÷ 150 mm (mód puls-echo; s dodávanou sondou 5 MHz 1/4", platí pro ocel)2,54 ÷ 25,4 mm (mód echo-echo; s dodávanou sondou 5 MHz 1/4", platí pro ocel)
    Ultrazvukové tloušťkoměry měří tloušťku stěn z materiálů jako ocel, litina, plast, sklo a další. Jsou ideální pro měření účinků vnitřní koroze nebo narušení potrubí, nádrží nebo jakýchkoli konstrukcí s přístupem omezeným pouze z jedné strany.


Ultrazvukové tloušťkoměry DeFelsko, USA

    Ultrazvukové tloušťkoměry jsou elektronické přístroje založené na šíření a odrazu ultrazvuku. Transduktorem umístěným v sondě přístroje přiložené k povrchu měřeného výrobku je vyslán ultrazvukový signál. Ten se v měřeném materiálu šíří určitou známou rychlostí, specifickou pro ten který druh materiálu. Na konci měřené tloušťky, tj. rozhraní s jiným prostředím, se odráží a po zpětném průchodu je zachycen sondou přístroje. Ze známé rychlosti šíření ultrazvuku v konkrétním materiálu a doby dvojího proběhnutí signálu měřeným místem přístroj vypočítá délku dráhy signálu, tedy tloušťku měřeného materiálu. Pracuje tedy na principu puls-echo podobně jako sonar (a jako ultrazvukové měřiče vzdáleností používané např. ve stavebnictví, kde je ovšem médiem pro šíření ultrazvuku vzduch).
    Přístroj pro měření v módu puls-echo i echo-echo (jednoduché echo a násobné echo). Pro měření skrz nátěr (je při měření eliminován a je měřena pouze síla stěny materiálu) a rovněž tam, kde je zapotřebí odolnější sondy (opískované materiály apod.).Pro měření se širokými možnostmi ukládání a zpracování naměřených hodnot.
    O kvalitě těchto přístrojů svědčí nejlépe skutečnost, že na většinu modelů výrobce poskytuje 5-letou záruku. Tyto precizní výrobky tvoří absolutní špičku v tomto oboru a jsou používány i pro tak náročné aplikace, jako je kontrola pláště ponorek americkou armádou a námořnictvem. O jejich preciznosti, pokročilé technologii a špičkových vlastnostech pak výmluvně svědčí fakt, že podléhají embargu do některých států a před zahájením jejich dovozu bylo nutno absolvovat zvláštní řízení a provést registraci naší firmy pro vývoz těchto přístrojů dle požadavků platných amerických zákonů. Pro státy EU není dovoz omezen.


Měřicí rozsah ultrazvukových tloušťkoměrů

    Přístroj pro měření s vysokými nároky na zpracování naměřených hodnot. Vhodný pro měření účinků vnitřní koroze a eroze materiálu.Pracovní mód puls-echo (jednoduché echo). Pro měření na materiálech bez povlaku nebo tam, kde tloušťka povlaku je nevýznamná a není třeba ji při měření eliminovat.Pro měření se širokými možnostmi ukládání a zpracování naměřených hodnot.
    Tyto ultrazvukové tloušťkoměry jsou precizní měřicí přístroje předního světového výrobce, úzce specializovaného na ultrazvukovou techniku. Přístroje dokonale přizpůsobené svému účelu: precizní funkce, robustní průmyslové provedení, velmi jednoduché ovládání, praktické použití. Široká škála modelů, které na sebe velmi logicky navazují a svými vlastnostmi a funkcemi pokrývají veškeré potřeby měření v tomto oboru od zcela běžných až po speciální. Tento široký sortiment vždy umožňuje zvolit přístroj přesně dle požadavků uživatele.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00