Jak na věc


ukrajinci brno nelegalni zaměstnavani

Vláda zvyšuje nezaměstnanost zdravotně postižených, tvrdí Asociace Pracovních Agentur (APA)

    Celkem bylo zkontrolováno více než 600 osob, z toho 294 cizinců, a to zejména z Ukrajiny. Dále  byli při výkonu práce kontrolováni občané Maďarska, Rumunska, Moldavské republiky, Kyrgystánu, Indie, Gruzie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory apod. U 76 cizinců, převážně z Ukrajiny, bylo na místě zjištěno podezření z porušení zákona o pobytu cizinců na území České republiky a porušení zákona o zaměstnanosti. Pět občanů Moldavské republiky se policistům při kontrole prokázalo padělanými rumunskými doklady totožnosti.
    Z prvotních zjištění inspektorů se lze důvodně domnívat, že  kromě zjištění výkonu nelegální práce a porušení dalších ustanovení zákona o zaměstnanosti bude v některých případech vyhodnocena spolupráce kontrolovaných zaměstnavatelů jako zastřené zprostředkování zaměstnání. Definitivní závěry však mohou být učiněny až po dokončení zahájených kontrol a vypořádání kontrolních protokolů.
    K dnešnímu dni byla zahájena kontrola u bezmála 60 subjektů. Vzhledem k tomu, že na kontrolovaných pracovištích se výkonu práce účastnily také zaměstnanci různých dodavatelských a subdodavatelských společností, počet zahájených kontrol se bude v souvislosti s probíhajícími kontrolními úkony, vedoucími  k prověření skutečností zjištěných při kontrolách dále zvyšovat.


Ve vánoční sezóně zmizela z trhu skoro polovina legálních agentur práce

    Opava – V týdnu od 27. 8. 2018 do 31. 8. 2018 proběhla ve všech krajích jedna z plánovaných mimořádných kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce, která se zaměřila na odhalovaní nelegálního zaměstnávání občanů ČR a cizinců. Kontroly proběhly za součinnosti  Policie ČR – Služby cizinecké policie a účastnilo se jich 75 inspektorů oblastních inspektorátů práce. Podobné kontrolní akce budou probíhat i v následujících měsících.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00