Jak na věc


učitelské minimum

PŘIHLAŠTE SE A BUĎTE TAK NEUSTÁLE V OBRAZE

    Latinské sloveso „movere” znamená pohybovat se a asi Vás napadne hned několik pojmů od něj odvozených jako nemovitost či být movitý. Slova i pro učitele jistě zajímavá, naším hledaným pojmem je ale MOTIVACE. Uvedení do pohybu, odstartování, vybuzení k činnosti…
    Zapojme více sluch. Pusťe žákům píseň (mé oblíbené jsou písně od Z. Svěráka a J. Uhlíře – naleznete v nich řadu zajímavých podnětů a témat – např. Jaro dělá pokusy – žáci vypisují názvy jarních rostlin), státní hymnu, zvuky zvířat či věcí, které nás obklopují. Ukázku hodiny s využitím zvuků ptáků a následující práce ve dvojicích si můžete přečíst zde>>. Někdy i ponoření do ticha může být inspirativní.


Zahradní nářadí...

    Rozdělíme žáky do 4 skupin (po 6 – 7 členech), každá skupina se přesune do jednoho rohu třídy, kde visí velký papír. Úkolem každé skupiny je napsat na papír co nejvíce poznámek o uvedené skupině plazů (želvy, krokodýli, ještěři, hadi). Na práci má skupina 5 minut (použití zvukového signálu – např. zvoneček), poté se přesune k druhému listu, kde si přečte poznámky předchozí skupiny, připíše k nim otazníky (u „nevěrohodných“ informací) či otázky, na které by rádi znali odpověď. Připíše další informace, které na listu chybí. Po 5 minutách se posune k dalšímu listu se stejným úkolem a poté k poslednímu. Nakonec se vrátí ke svému původnímu listu.
    Tuto metodu lze využít jako úvodní aktivitu či závěrečnou sloužící k reflexi. Žáci vytvoří pětilístek na zadané téma. Vypracovávat ho mohou na připravené řádky, do kresby pětilístku či do jiného vhodného zobrazení.
    Vhodně motivovat žáky a nadchnout je pro učení je důležitou dovedností, ale i velkou výzvou pro každého učitele. Pokud to učitel umí, zvyšuje významně výsledky učení a zároveň eliminuje kázeňské problémy ve třídě.
    Hoďme si „kostkou” a prozkoumejme různé úhly pohledu na probírané téma. Žáci volným psaním (přilož hrot tužky k papíru a bez zastavení piš) zpracovávají zadání jednotlivých „stran“ kostky. Každé „straně“ se věnují 2-3 minuty. Nahlédněte do přípravy hodiny na téma Sovy a dravci>>.


MOVERE – rozhýbejme žáky!

    Učitelé z Učitelské platformy se prezidentských kandidátů zeptali, jaké tři největší problémy v oblasti školství vidí a jak by přispěli k nápravě. Tým Miloše Zemana byl ve své odpovědi omezen prezidentovým závazkem nevést kampaň, ale připomněl prezidentovu dlouhodobou podporu učitelů. Tým Jiřího Drahoše byl konkrétnější, vedle nedostatečného financování a nízkých mezd učitelů upozorňuje i na chybějící shodu společnosti, k čemu mají školy vzdělávat. Dále vyzyvatel současného prezidenta považuje za problém ve vzdělávání lajdáckou přípravu školských zákonů a reforem. Celý příspěvek →
    Vyzkoušejte první část učitelského „abrakadabra” a nechte se inspirovat mými oblíbenými motivačními aktivitami. Přeji hodně úspěchů a těším se na Vaši zpětnou vazbu.
    Každá skupina si pročte doplněné informace na svém původním listu papíru, zaměří se na otazníky (značka – otazník) u informací, které je třeba ověřit (v encyklopediích či na internetu). Pokusí se najít odpovědi na otázky ostatních žáků (značka – hvězdička).
    Asociaci speciálních pedagogů byly její partnerskou organizací Unie zaměstnavatelských svazů poskytnuty k připomínkám koncepční materiály Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019–2023 (údajně pracovní verze) a návrh novely vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. celá zpráva >


Zájemcům o předplatné nabízíme 2 ukázková čísla UN ke stažení

    Uvedené aktivity se mohou stát náplní celé hodiny či jen drobné úvodní aktivity. Seřadila jsem je od nejjednodušších a nejméně časově náročných až po ty složitější a náročnější. Každý námět je propojen s praktickou ukázkou a řada z nich je inspirována metodami kritického myšlení.
    (čtk) Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) ve spolupráci s konsorciem institucí vydal učební materiál pro základní a střední školy o proměnách způsobu reprezentace Tomáše Garrigua Masaryka. Nabízí dobové fotografie a obrazový materiál a pomocí metodických otázek vede žáky k jejich zkoumání jako archivních pramenů. Materiál vznikl v rámci projektu Technologické agentury ČR HistoryLab.cz. V tiskové zprávě to uvedl ÚSTR. celá zpráva >
    A co v hodinách něco ochutnat? V přírodovědných předmětech se tato možnost přímo nabízí, ale co v těch ostatních? Co si při pasní slohové práce na téma zážitek z dětství připomenout chuť lentilky? V matematice rozkrájet na osminy svačinu a sníst ji, v zeměpise ochutnat ovoce exotických zemí, v tělocviku vyzkoušet účinek hroznového cukru na rychlost běhu. Možností je neuvěřitelně mnoho.


Odborník: Během adventu děti častěji ohrožují rizika internetu

    S nedělní účastí předsedy SPD Tomia Okamury jakožto významného hosta nesouhlasí členové Učitelské platformy, která sdružuje učitele od mateřinek po vyšší odborné a umělecké školy. Podle učitelů nelze přehlížet, že na jedné straně Tomio Okamura buduje svůj politický kapitál na nenávisti a na straně druhé se hlásí k pietě mrtvých, kteří byli z nenávisti zavražděni. Celý příspěvek →
    Proč si při vyučování nezahrát třeba na detektivy, hledat po třídě indicie a pátrat například po příčinách a důsledcích našeho chování? Příklad motivační části na téma vandalismus naleznete zde>>.
    Věřte nevěřte, taková kouzelná formulka existuje a já Vám ji ráda prozradím. Dlouho jsem po ní pátrala a nakonec ji po dlouhých letech opravdu našla. Poslouchejte dobře:
    Žáci vytvoří domovské skupiny. Každý člen domovské skupiny se později stane expertem na určitou část studovaného tématu. Experti na stejné téma vytvoří skupinu expertní a společně studují zadané materiály. Poté se navrátí do svých domovských skupin, kde postupně experti informují ostatní členy o nastudované problematice.
     Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


Švihadlo zvířátko

    Také čich nás může provázet při učení. Nevěříte? Existuje spousta voňavých předmětů, které lze při výuce využít. Přírodniny, byliny, koření, dřevo a předměty z něj vytvořené, éterické oleje, starožitnosti… Já miluji vůni knih, tu můžeme využít snad v každém vyučovaném předmětu. Jaká je ta Vašemu nosu oblíbená vůně?
    Pokud nebudou učitelé zapojovat moderní technologie do výuky, nebude možné o školách tvrdit, že připravují děti pro budoucnost. Učitelská platforma se proto připojuje k požadavkům Aliance pro otevřené vzdělávání, jež usiluje o naplnění vládou schválených digitálních strategií. Celý příspěvek →
    Že jim nerozumíte? Zavání to latinou… Ale kde jsou ty časy deklinací a konjugací? Nebojte, není třeba absolvovat kurz latinské gramatiky. Postupně se společně podíváme, co se za jednotlivými částmi zaříkání skrývá.
    V důsledku navyšování tarifů učitelských mezd dochází na některých školách ke snižování osobního příplatku. Učitelská platforma disponuje právním výkladem, podle kterého je tento postup nezákonný. Učitelé tak mají právo trvat na osobním ohodnocení, které za svou práci získali. Celý příspěvek →


Plaga: Návrh na rozšíření pravomocí krajů k SŠ není dobrý

    (čtk) Ostrava nechá zpracovávat bioodpad ze školních kuchyní a stravoven. Od února příštího roku bude biologicky rozložitelný odpad z 55 mateřských a základních škol svážet dvakrát až třikrát týdně městská společnost OZO Ostrava, která vyhrála výběrové řízení, řekla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová (ANO). celá zpráva >
    Prezident Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy, guvernér ČNB či zaměstnanci kanceláře prezidenta republiky. To je výčet členů expertního týmu prezidenta republiky. Ten se minulou sobotu sešel a vyjádřil se k inkluzi. Ze třinácti členů lze považovat za experty na vzdělávání pouze dva členy, současného a bývalého ministra školství. Učitelská platforma proto vyzývá politiky, aby vzdělávací politiku brali vážně a pro oblast vzdělávání své týmy rozšířili o skutečné odborníky, kteří tématu rozumí. Např. současný prezidentův expertní tým těžko může posuzovat tak závažné téma, jako je probíhající inkluze. Celý příspěvek →
    Metodu si představíme na příkladu zvířete. Na první řádek žák napíše název vybraného živočicha, na druhý 2 přídavná jména, která ho vystihují a jako první ho napadnou. Na třetí řádek napíše 3 slovesa, na další vytvoří větu o 4 slovech a na poslední navrhne nový název pro zvíře (příp. synonymum)


Učitelský stůl se zásuvkami, pravý se...

    Škola je výchovně-vzdělávací instituce, jedním z jejích předních úkolů dle Rámcových vzdělávacích programů je vést děti k tomu, aby “uplatňovaly vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řešily nenásilným způsobem.“ (RVP ZŠ, str. 57) My učitelé každý den ve školách vysvětlujeme dětem, že mezilidská komunikace, a zvlášť ta veřejná, má svá pravidla. Celý příspěvek →
    (čtk) Ministerstvo školství zřejmě nepodpoří snahu Asociace krajů prosadit zavedení jednotné minimální bodové hranice pro přijetí na střední školy. Podle ministra Roberta Plagy (ANO) by toto opatření neřešilo nic z požadavků krajů, které poukazují na potřebu zvýšit úroveň vzdělávání. V pátek se s hejtmany sejde, aby jim to vysvětlil. Plaga to uvedl prostřednictvím tiskového oddělení ministerstva. celá zpráva >
    Žáci si v každé skupině rozdělí role: písař, mluvčí (1 – 2 žáci), zapisovač na tabuli, hledač informací (1 – 2 žáci) a tazatel. Žáci mohou začít vytvářet shrnující prezentaci pro ostataní spolužáky. Kompletní přípravu tématu můžete nalézt zde>>.
    Ráda se s Vámi podělím o 6 námětů, jak učinit výuku zajímavější a pro žáky poutavější. Představím Vám několik osvědčených nápadů, které můžete použít na jakékoli vyučované téma. Vezměte svoje téma a zasaďte ho do uvedené metody. Uvidíte, že i nezáživná látka se promění v zábavné vyučování.


Snižování osobního příplatku učitelům je nezákonné, vzkazuje Učitelská platforma

    Učitelská platforma oslaví Den učitelů uspořádáním akreditované konference Učitel pro budoucnost. Sejdeme se 27. března v prostorách pražského Gymnázia na Zatlance. Registrujte se včas, počet míst je omezen. Těšíme se na inspirující setkání!
    Děti si rády na vlastní kůži zkouší různé role ve společnosti, objevují vlastnosti pohádkových postav či odhalují výhody a nevýhody vykonávání nejrůznějších povolání.
    (čtk) V období adventu se děti dostávají do zvýšeného rizika ohrožení na internetu. Hrozbu pro ně představují ostatní uživatelé i obsah. Zhruba pětina teenagerů je ochotná sdílet své intimní fotografie či videa za peníze. Často se tak stávají třeba oběťmi vydírání. Na konferenci Bezpečnost dětí online v CEVRO Institutu to řekl expert sdružení CZ.NIC pro internetovou bezpečnost Martin Kožíšek.celá zpráva >
    Také jste někdy toužili získat aspoň na chvíli kouzelnické schopnosti? Jak jednoduché by bylo přijít do třídy, mávnout kouzelnou hůlkou a pronést čarovnou formulku. Rázem by se žáci začali zajímat o dění ve třídě, nadšeně by se pouštěli do plnění zadaných úkolů, hledali by neobvyklá řešení, pomáhali si a spolupracovali…


Učitelský stůl se zásuvkami, levý se...

    (čtk) Ministr školství Robert Plaga (ANO) zřejmě nepodpoří stávající podobu návrhu Karlovarského kraje, podle kterého by kraje měly mít možnost schvalovat předpokládané počty uchazečů o výuku v jednotlivých oborech vzdělání. Podle legislativního posudku ministerstva školství není návrh dobře připraven, řekl Plaga na dotaz ČTK. Předlohu nejprve posoudí vláda, rozhodnou o ní zákonodárci. celá zpráva >
    V uplynulých dnech média uveřejnila rozhovor s nově zvolenou poslankyní za SPD Terezou Hyťhovou, která mimo jiné ve svých odpovědích reaguje na fotografii žáků první třídy základní školy v Teplicích. Na této fotografii bylo zachyceno velké množství dětí cizích státních příslušníků žijících v České republice. Celý příspěvek →
    Jsem přesvědčena, že pokud bude činnost smysluplná, zajímavá, propojená s životem mimo školu a žáci pocítí, že by se jim získané zkušenosti mohly někdy hodit, dají se sami „do pohybu”.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00