Jak na věc


učitelka z české lípy

Učitelka ve školce měla téměř 1,7 promile! Měla na starost 18 dětí

     Pro mnohé učitelky pracovní den nekončí odchodem děti z mateřské školy, některé činnosti dokončují ještě doma nebo mimo mateřskou školu. Účastní se akcí v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, studují potřebné publikace k přípravě na svou práci, pročítají odbornou literaturu, vytvářejí výzdobu školky, pečují o kabinety, knihovny, promýšlejí akce školky.
     Mateřská škola podle školského zákona je školou, prvním stupněm vzdělávání, má svůj vzdělávací program, který tvoří vedoucí učitelky spolu s kolektivem pedagogů mateřské školy.
    Jsme s kolegyněmi v praxi 20, 30, některé i přes 30 let, ale to, co se děje několik posledních let, nás nenechává klidnými. My, starší učitelky, bychom chtěly hlavně usnadnit práci mladším spolupracovnicím a těm, které se na toto povolání připravují.
    Hluchého chlapce rozzlobilo, že se na něj všichni ve třídě dívají. Když mu jeho učitelka vysvětlila, v čem je problém, zůstal v šoku nejen on, ale i jeho spolužáci. Upřímnou konverzaci zaskočeného školáka a jeho spolužáků později učitelka zveřejnila na sociální síti.
    Milá redakce, rozhodly jsme se upozornit na několik problémů, se kterými se ve své práci v oblasti předškolního vzdělávání setkáváme (dopis uveřejnil časopis Informatorium 3-8 v roce 2016, pozn. redakce).


Fotka orálního sexu učitelku místo nestála. Vrátila se mezi děti

    Učitelka jazyků z Pardubic, jejíž erotické fotky se dostaly na veřejnost a pobouřily rodiče i vedení základní školy, už znovu učí a ředitel školy jí v tom, podle všeho, bránit nebude. Podle jejího právníka si z kauzy vzala poučení a prý si bude dávat pozor na to, kam soukromé snímky umisťuje.
     Ochraňuje dítě před nebezpečím, sleduje příznaky případných onemocnění, podporuje hygienu, čistotu, péči o zdraví, zdravý životní styl. Učitelka podporuje vztah dítěte k rodině.
    Před soudem by mohla skončit žena, která se deset let prokazovala padělaným vysokoškolským diplomem a učila na základní škole na Znojemsku. Padělaným diplomem se přitom prokazovala už dříve.
    Pomocná učitelka zneužívala 11letého chlapce celé čtyři měsíce. Ve vězení za to má pykat mnohem delší dobu. Soud v Texasu ji poslal za mříže na 60 let. Nebude mít navíc možnost získat milost.
     Stává se, že kromě pedagogické práce se učitelky v mimořádných situacích rekvalifikují např. do role provozních pracovníků - pomáhají přestěhovat nábytek před a po malování, je-li potřeba, pomohou s úklidem, zaskočí v jídelně.


Záložka do knížky pro pana učitele

    Na základní škole na Znojemsku vyučovala falešná učitelka, procházelo jí to deset let. Svému zaměstnavateli totiž předložila padělaný vysokoškolský diplom a nebylo to poprvé. Falešným diplomem se prokazovala i na minulé škole.
     Jako další problém vidíme nesmyslnost zákonů a vyhlášek o počtu dětí na učitelku (překračované limity — 28 dětí ve třídě běžná praxe), a to i na pobyt venku. Dovedete si představit, když jde sama učitelka s 28 dětmi na hygienu a WC? Učitelka musí mít neustále přehled o všech dětech. Nemluvě o pobytu venku. Zažil někdo z vás vycházku s 20 tříletými dětmi po vsi či za vsí, kde nejsou chodníky a pohybujete se s nimi po vozovce (počasí nedovoluje být vždy na školní zahradě či hřišti)? Maminky leckdy nezvládnou ani dvě své dětí a po učitelkách mateřské školy se požaduje, aby jedna uhlídala 20 dětí, a ono „stačí" 10. Pobyt venku by měly podle nás vždy zajišťovat dvě učitelky. Nikdo si vůbec neuvědomuje, že i učitelka je jenom člověk a může se jí udělat nevolno, omdlít, cokoli. Pokud je ale sama, co se stane s těmi 20 malými dětmi?


Dárková hvězda pro pana učitele

     Předpokládá se, že učitelky mateřské školy při všech svých „profesích" musejí být trpělivé, psychicky vyrovnané, empatické, tolerantní, asertivní. Automaticky se očekává, že budou zodpovědné, spravedlivé, komunikativní, důsledné a neustále v dobré náladě.
    Desetiletého Tamariona ze Severní Karolíny rodiče učili, že má mít ke starším lidem úctu. Když však oslovil svou učitelku "madam", dostal za to školní trest. To samozřejmě způsobilo jak vlnu pobouření u rodičů chlapce, tak na sociálních sítích.


Školstvím otřásá skandál! Falešná učitelka působila ve škole 10 let

     Učitelky mateřské školy mají ze zákona nárok na osm týdnů řádné dovolené na zotavenou, kterou si nemohou vybrat během školního roku za plného provozu. O prázdninách jsou však MŠ k provozu nuceny zřizovatelem. ZŠ automaticky podle školského zákona 6.29/1984 Sb., §38 odst. l, v době letních prázdnin zavírá a nikdo se neptá, co bude s prvňáky či druháky, kteří zajisté nezvládnou být sami doma. Jaký je rozdíl mezi učitelkou základní školy, vychovatelkou a učitelkou mateřské školy? Proč nemají stejná práva? Potřebují také nabrat síly po desetíměsíční každodenní práci, plného nasazení a stresu, kdy jejich odpracované hodiny u dětí jsou opravdu šedesátíminutové, nikoli pětačtyřiceti minutové jako v ZŠ s přestávkami či volnými hodinami. Je to spravedlivé?
     Nemají vůbec představu, co obnáší jejich profese. Učitelka nahrazuje dítěti maminku v době její nepřítomností. Stává se „maminkou na chvilku". Je empatická k bezpráví, i k potřebám lásky a úcty. Dokáže dítěti pomoci zejména v adaptaci na cizí prostředí. Dokáže je pohladit, pochovat, usmát se na ně, milým slovem uklidnit a povzbudit.
     Mezerou v zákoně je i přednostní přijímání předškoláků bez doložení trvalého pobytu. Jsou tak diskriminovány spádové dětí, jejichž maminka se vrací po rodičovské dovolené do zaměstnání, ale dítě jí do MŠ nevzali, protože museli upřednostnit předškoláka z jiné oblastí.


Takhle řádí fanoušci na biatlonu! Výborné jídlo i atmosféra

     V první řadě nás překvapuje, kolik dobrých učitelek mateřských škol muselo opustit svá místa, protože nemají odborné vzdělání v oblastí předškolní výchovy, přestože se v praxi osvědčily na výbornou. Na druhé straně, téměř ve všech menších městech a vesnicích jsou mateřské školy, které jsou součástí společného zařízení se základními školami, a zde zůstali řediteli či ředitelkami lidé, kteří nemají vůbec žádné vzdělání v tomto směru. Jak je možné, že se na ně nevztahuje zákon 6.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, jehož novela platí od 1. 1. 2015? Jak mohou zastávat tak vysokou funkci bez potřebného vzdělání? Vždyť oni rozhodují o těch nejdůležitějších záležitostech v mateřské škole a té práci téměř vůbec nerozumějí. Vedoucím učitelkám, bývalým ředitelkám, byla odebrána autonomie, společenská prestíž mateřských škol je potlačena, kvalitní ohodnocení práce je nedostatečné, možnost dalšího růstu minimální. Ředitelé základní školy řídí mateřskou školu pouze z kanceláře, fyzicky se v
    Měla ho učit matematiku, místo toho se ale Erica Dinora Gomezová (23) rozhodla svého studenta (15) zasvětit do tajů anatomie. Teď ji viní ze sexuálního zneužívání dětí, hrozí jí 20 let ve vězení a musí zaplatit pokutu v přepočtu asi 1,67 milionu korun.
     Nesmíme však zapomenout, že učitelkám při jejich práci pomáhají i nepedagogičtí pracovníci, bez nichž by nebyl zajištěn provoz žádné MŠ. Učitelky by si tak za celý den nemohly ani odskočit, protože jinak se nemohou od děti vůbec vzdálit.
     Měli bychom si uvědomit, že zatímco rodiče mají jedno, dvě až tři děti, učitelka vzdělává 20 a více individualit a každé dítě má dovést ke splnění vzdělávacích cílů, kterých není málo.


dárek pro paní učitelku, hrneček klid

     V roli pedagoga učitelka seznamuje dětí se světem kolem nich, učí je správně jednat a žít, poznávat svoje možností v různých životních situacích. Pro její práci je důležitá činnost diagnostická, plánovací, motivační a evaluační. Na základě diagnostiky učitelka zajišťuje potřeby a možnosti dítěte, poznává reakce dítěte v dané situaci, pozoruje a vyhodnocuje, co dítěti pomáhá. Na základě RVP pro předškolní vzdělávání formuluje cíle pro jednotlivé děti i pro celou skupinu. Hledá metody, nové formy práce, vymýšlí organizaci činnosti a zajímavou náplň celého dne. Nejdůležitější činnosti jsou motivační, práce učitelky se tak trochu smíchá s prací hereckou a dokáže tak nadchnout děti pro různé činnosti. K hodnocení práce nás, učitelek, je nezbytné, abychom poznaly, co se podařilo a co ne, jak naplánovat další činnosti. Každá učitelka musí být dobrým organizátorem, mít dobře promyšlené svoje jednání v průběhu každého dne, vymýšlet aktivní činnosti pro děti. Smysl pro organizaci musí uplatňova
    Prezident Miloš Zeman udělí v říjnu státní vyznamenání učitelce mateřské školy z Jívové na Olomoucku Darině Nešporové za záchranu života předškoláků při loňské dopravní nehodě na Olomoucku. Zeman to oznámil v pondělí při zahájení návštěvy Olomouckého kraje. Učitelka před řítícím se autem duchapřítomně odstrčila tři děti, čtvrté nakonec zalehla, čímž mu zachránila život. Sama byla vážně zraněná.
    Do pořádného maléru se dostala šestadvacetiletá učitelka ze Severní Karolíny Kayla Sprinklesová. Mladá žena je obviněná, že měla s jedním ze studentů sex. Podle soudu si s ním užívala nejméně pětkrát.
     Máme pocit, že v našich zákonech a vyhláškách je tolik nesrovnalostí, že by je měli řešit odborníci z praxe. A co myslíte, je pořád ještě učitelka mateřské školy povolání, nebo poslání?

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00