Jak na věc


typy promluv

Typy kyčelních náhrad a způsoby jejich upevnění

    V současné době je všeobecně rozšířeno použití kloubních náhrad, které jsou speciálně konstruovány tak, aby mohly být implantovány do kosti bez použití cementu. Kost prorůstá do upraveného povrchu kovového implantátu. K tomuto záměru musí být kost pečlivě připravena, protože je nezbytný přesný kontakt implantátu s kostí. Příklad tohoto typu implantátů je na obrázcích 3a a 3B.
    Utěšovat se, že právě naše postava z nás dělá opravdu ženu. Málokterý muž o nás řekne, že jsme tlusté. Nanejvýš prohlásí, že máme velkou zadnici. Ani intenzivním cvičením často optimální postavy nedocílíme. Ale cvičení není dobré zanedbávat. Zpevní nám stehna a boky, vyvarujeme se pomerančové kůže a nepěkného natřásání těchto partií při chůzi.


Typ hruška – neboli ženský typ obezity

    Zdánlivě nezajímavá otázka, ale bezpečně rozdělí nás ženy na dvě skupiny. Za první se muži se zalíbením, dokonce až s fascinací podívají. O ženě z druhé skupiny si řeknou,“ ta je ale tlustá, že se sebou něco nedělá“. Co nás tedy tak rychle odhalí a určí, do jaké míry nám budou muži nadbíhat, otvírat nám dveře a obdivně vzdychat a to snad i tehdy, kdybychom byly semetriky? Je to obvod pasu. Není nikde přesný údaj, od kdy patříme do které skupiny. Jde spíše o subjektivní dojem, kdy naše břicho je větší než naše boky či naopak boky nadměrně vystupují oproti pasu. Jinak je to ale se zdravotními komplikacemi, které jsou s těmito typy obezity spojené. Tam jsou již čísla přesná a vyjadřují naše možné riziko našich zdravotních komplikací


Jaké je tedy řešení?

    Tyto ženy poznáte na první pohled, velmi těžko jde něco zamaskovat. Muži se za nimi často otáčejí. Ne s opovržením, jak by nám kolikrát i u nepříjemné kolegyně bylo milé, ale se zalíbením a zvláštní fascinací. Mají prostě velký zadek. Podvědomě představují pro muže ideální typ ženy, která mu porodí hodně dětí a udrží teplo rodinného krbu. U těchto žen dochází k zmnožení tuku na hýždích a stehnech. Tento typ obezity nebývá provázen tak častým výskytem zdravotních komplikací,ale o to hůře se nám s nadměrnými partiemi bojuje. Ženský, odborně gynoidní typ obezity, je dán především genetickou dispozicí, kdy se ve zvýšené míře ukládá tuk právě v oblastech hýždí a stehen. I když se zhubnout snažíme, často dosáhneme pouze úbytku v oblasti hrudníku či obličeje. Naše problémové partie nám zůstanou snad i tehdy, kdybychom nejedli opravdu nic. Je to dáno zvýšenou citlivostí tkání v oblasti stehen a hýždí na hormonální vlivy, které vysílají signál tkáním, ať si tuk do těchto partií ve zvýšené míře
    O hybridní náhradě mluvíme tehdy, když jedna komponenta je připevněna bez cementu, obyčejně jamka, a jedna komponenta je připevněna cementem, obvykle dřík (Obrázky 4A a 4B). Tento typ nachází uplatnění stále častěji.
    Od roku 1977, kdy byl tento typ implantátu představen v USA, bylo představeno mnoho modifikací necementovaných náhrad. Předpokládá se, že tyto náhrady mají delší životnost. Kandidáti na tento druh náhrady jsou většinou mladší a více aktivní lidé, než ti, kteří jsou kandidáti na cementovanou kyčel. Typ použité protézy závisí na anatomických poměrech operovaného kloubu.


Totální endoprotéza kyčleCementovaná náhrada

    Od ledna 2005 provádíme u indikovaných pacientů Hip resurfacing. Konstrukce implantátu se snaží maximálně anatomicky a biomechanicky přiblížit zdravému kyčelnímu kloubu. Je zde lepší předpoklad funkce po operaci. Indikace Hip resurfacingu je možná u pacientů, u kterých nejsou velké anatomické změny v oblasti kyčelního kloubu. Vhodná je rovněž u pacientů, u kterých je vzhledem k věku a úrovni pohybové aktivity implantace dříkové náhrady problematická, nebo je pravděpodobnost předčasného mechanického selhání.Operace se provádí na boku, neresekuje se krček, opracovává se jen hlavice. Náhrada se tvarem a funkcí maximálně přibližuje fyziologické kyčli. Použité materiály mají dobrou toleranci zátěže a nízký otěr (kov-kov bez PE). Je zde předpoklad dlouhé – doživotní funkce.Specifickými koplikacemi u této metody jsou nekróza zbytku hlavice nebo fraktura a poškození krčku.Hip Resurfacing je nová operační metoda řešení coxarthrosy, implantát dává svou konstrukcí předpoklad lepšího funkčního výs


Totální endoprotéza kyčleHip resurfacing

    Bohužel si nemůžeme říci, že už to nějak vydržíme. Jsme totiž opravdu velmi ohroženy zdravotními komplikacemi. Určitě nechceme být ve stáří odkázané na nemocniční lůžko. Nezbývá tedy než cvičit a snažit se zhubnout omezením počtu kilojoulů, které sníme. Zde platí, že pokud i trochu cvičíme, přesto že se nám nepodaří dostat své křivky do ideálních rozměrů, děláme pro sebe z hlediska zdravotní prevence více než ženy, které mají ideální postavu od narození, ale neudělají žádný pohyb navíc. Platí, že „fit fat“ z hlediska zdravotních komliplikací znamená menší riziko nežli „unfit unfat“. A dá se něco udělat s vyklenujícím se bříškem? Ano. To, že se nám vyklenuje bříško je dáno genetickou dispozicí, při které naše břišní svaly musí být schopné rychlého rozpětí, aby těhotenství proběhlo zdravě a bez komplikací. Tím, že naše břišní svaly jsou tak rychle „povolující se“, musíme je stále zpevňovat. Stačí se 2 x týdně zaměřit na cviky, posilující břišní svaly a
    Totální endoprotéza kyčle je operace, která má za úkol nahradit poškozenou část kyčelního kloubu. Operatérovi jsou k dispozici různé druhy náhrad a metody výměny kloubu. Naši operatéři u každého pacienta pečlivě zvažují jestli je operace nejvhodnější léčebný postup. Typy náhrad, metody upevnění a nové druhy materiálů jsou popsány níže:


Totální endoprotéza kyčleHybridní náhrada

    Je to trochu nespravedlivé. Ostatní ženy mají ploché bříško a já, at´dělám, co dělám, břicho se vydouvá z kalhot či sukně. Pokud se to snažíme zamaskovat volnějšími oděvy, způsobuje nám to trochu krabicovitou a nezajímavou postavu. To nejhorší, co si lze představit, je starší žena, která nás jako těhotnou ochotně pustí v tramvaji sednout. To ale zdaleka není to jediné, čím nám tento typ obezity komplikuje život. Dochází k hromadění tuku v oblasti hrudníku a břicha. Mužský neboli androidní typ obezity je spojen s častým výskytem kardiovaskulárních a metabolických komplikací. Metabolický syndrom při obezitě tohoto typu se nazývá syndrom X (Reavenův syndrom). Bývá provázen hyperinsulinismem, sníženou koncentrací HDL cholesterolu, hypertenzí , insulinorezistencí a hypertriacylglycrolemií. Pokud to přeložíme do běžného jazyka, muži i ženy s tímto typem obezity trpí vysokým krevním tlakem, cukrovkou 2. typu a vysokými hladinami cholesterolu a krevních tuků. Také jsme daleko více ohrože
    V roce 1962, Sir John Charnley použil malý (22 mm) nerezový ocelový balónek jako hlavičku, která byla nasazena na dřík vsunutý do stehenní kosti jako náhradu stehenní (femorální) části kloubu a jamku z vysoce molekulární umělé hmoty, která nahradila pánevní část kloubu (acetabulum). Obě tyto komponenty byly zajištěny do kosti pomocí tzv. kostního cementu. Několik generací vycházelo z těchto Charnleyho endoprotéz. V dnešní době je hlavička nabízena v různých velikostech a materiálech. Většina hlaviček je v současnosti vyráběna buď z kobalt-chromu nebo z keramického materiálu (Obrázek 2A a 2B). Na základě vědeckých výzkumů se však ukazuje, že dlouhodobé výsledky u mladších, aktivních pacientů s cementovanou náhradou nejsou uspokojivé. Po 10 - 15 letech totiž dochází u významného procenta operovaných k uvolňování jamky. Z toho důvodu není cementovaná náhrada vhodná pro mladé a aktivní pacienty.


Typ jablko – neboli mužský typ obezity

    Obecně se venkovní bazény rozdělují podle typu filtrace. V nabídce proto naleznete dva typy bazénů: plastové bazény se skimmerem a plastové bazény s přelivným žlábkem.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00