Jak na věc


tvarůžkárna olomouc

Skatepark, in-line areál Loštice

    2 Název organizace: Domov důchodců Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ IČ organizace: Č.ú.: /0100 Zřizovatel: Jihomoravský kraj Adresa zřizovatele: Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ IČ zřizovatele: Statutární zástupce ředitel Ing. Jana Matušinová Odborná pracoviště úsek ekonomický Personalista, mzdová účetní (zástupce ředitele) Petra Kulčárová Hlavní účetní do Ing. Beáta Kuchyňková od Alžběta Vyskočilová úsek provozní - vedoucí do od úsek sociálně aktivační Sociální pracovnice do od Pracovník pro výchovu prací do od do od Stravovací provoz vedoucí úsek zdravotně ošetřovatelský Vrchní sestra Staniční sestra Staniční sestra Oto Pippinger Karel Kulčár Blanka Jurásková Blanka Homolová Pavla Konečná Jarmila Weiglová Pavla Konečná Luděk Vichorec Martina Blahová Miroslava Dohnálková Magdaléna Jánošová Iveta Nebilová Nikol Kosková - 2 -
    V krásném prostředí a malebném městečku Loštice najdete naše ubytování s větší kapacitou, s přijatelnými cenami, s pozorným personálem. Ubytovna JP Loštice, Motel JP - vzdálenost od Olomouce je cca 30 km, po dálnici jste u nás za cca 25 minut.
    Proslulost Loštic je neodmyslitelně spjata se zdejší výrobou nejznámější moravské kulinářské speciality, jejíž nezaměnitelná pikantní chuť a výrazná vůně má své věrné zastánce i zaryté odpůrce.
    Tvarůžky jsou přírodním, měkkým, pod mazem zrajícím sýrem s minimálním množství tuku a soli, bez jakékoli chemické přísady. Vznikají pomocí mlekařských čistých kultur z netučného tvarohu. Po dvou týdnech, kdy tvaroh se solí zraje, se semele a vytvaruje do známých koleček či tyčinek, které se nechávají ještě několik dní dozrát.


Výrobna tvarůžků A. Wesselse Loštice

    V krásném prostředí a malebném městečku Loštice najdete naše ubytování s větší kapacitou, s přijatelnými cenami, s pozorným personálem. Ubytovna JP Loštice, Motel JP - vzdálenost od Olomouce je cca 30 km, po dálnici jste u nás za cca 25 minut.
    9 Členění klientů podle zdravotního stavu v počtu klientů zcela samostatní mobilní, bez demence 48 částečně imobilní 39 zcela imobilní 22 mobilní, dementní 32 Počet příjmů a ukončení pobytu v počtu klientů druh pobytu celoroční přechodný přijato celkem 39 5 z toho ženy muži 12 2 pobyt ukončilo celkem 35 4 z toho odešlo do domácí péče zemřelo přemístěno do jiného soc. zařízení přemístěno do PL 1 - Žádost o přijetí do domova důchodců se podává u odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, který současně rozhoduje o přijetí do zařízení
    Kromě synagog měly Loštice další významnou židovskou památku a tou byl místní hřbitov, písemně doložený již v 16. století. Cenné náhrobky barokního a klasicistního typu pochází z 18. a 19. století.


Královská pivnice U Rytíře Loštice

    10 ROZVAHA - stav k v tis. Kč stav k stav k STÁLÁ AKTIVA , ,13 dlouhodobý nehmotný majetek 391,27 411,14 oprávky dlouhodobému nehmotnému majetku -352,28-381,43 dlouhodobý hmotný majetek , ,78 oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku , ,36 dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 6 525, ,57 zásoby 734,30 772,88 pohledávky 263,01 58,07 finanční majetek 5 528, ,56 přechodné účty aktivní 0,00 15,06 AKTIVA CELKEM , ,68 VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ , ,39 majetkové fondy , ,92 finanční a peněžní fondy 2 548, ,80 hospodářský výsledek 709,46 849,67 CIZÍ ZDROJE 2 929, ,29 dlouhodobé závazky 0,00 0,00 krátkodobé závazky 2 875, ,29 bankovní úvěry a půjčky 0,00 0,00 přechodné účty pasivní 54,00 28,00 PASIVA CELKEM , ,
    Restaurace je známa hlavně stálou nabídkou tvarůžkových specialit a nachází se pár kroků od výrobny Pravých olomouckých tvarůžků a od Muzea Pravých olomouckých tvarůžků. Kapacita restaurace je maximálně 100 osob (30 osob v salónku). Restaurace je k dispozici pro Vaše narozeninové oslavy, promoce, svatby, srazy, podnikové akce.


V okolí Pravé loštické tvarůžky najdete

    6 Poskytované služby klientům Kadeřnictví, holič, pedikúra, kosmetika, bufet,cukrárna. Vyřizování nezbytné korespondence s úřady (žádosti o bezmocnost, příspěvky na zdravotní pomůcky, nové občanské průkazy ) Pro klienty za kterými nedochází příbuzní zabezpečujeme nákupy. Jedenkrát za měsíc probíhá v kapli mše svatá. Využití volného času V rámci ergoterapie se schází kroužek ručních prací ve kterém se plete, háčkuje, vyšívá, peče, batikuje, maluje, tvoří z papíru, moduritu, hlíny. U imobilních obyvatel je prováděna individuální terapie přímo na lůžku. Měsíčně je vydáván zpravodaj domova Ven z ulity. Ke sportovnímu vyžití slouží kulečník, šipky, kuželky, stolní fotbal a pořádané sportovní odpoledne. Velmi oblíbené jsou i karetní a stolní hry, židličkový fotbal, soutěž Pálí Vám to? K naplnění volného času slouží i řada kulturních akcí, pořádaných v domově i mimo něj. S velkým ohlasem se setkávají celodenní výlety. V roce 2004 to byla návštěva Slavkova, plavba lodí po Brněnské přehradě a v
    Městské kulturní středisko zve naše nejmenší na DĚTSKÉ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE, které připravujeme na neděli 20. ledna 2019. Začínáme v 15. hod. loutkovou pohádkou O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE, budou následovat dětské soutěže a diskotéka pro nejmenší. Od 17. hod. následuje DISCO PRO TEENNAGERY.
    3 Kontakty na nejvyhledávanější zaměstnance: pevná linka mobilní telefon ředitel zástupce ředitele ekonom referent majetku vrchní sestra staniční sestra 2.NP staniční sestra 4.NP správce sociální pracovnice vedoucí stravování rehabilitace pracovnice pro výchovu prací ústředna FAX: www: ddhodonin.cz - 3 -
    Komfortní penzion poblíž centra Mohelnice vedle restaurace. V klidné části naleznete skvělé místo pro odpočinek a přitom máte blízko za zábavou a sportem.


Historie a současnost výroby tvarůžků

    4 Historie hodonínského domova důchodců Původní objekt domova důchodců byl postaven městem na Jarošově ulici v Hodoníně jako kolonie sociální péče, později v duchu doby byl nazván Masarykova kolonie sociální péče. Slavnostně byl otevřen 7. března 1926, tj. v den narozenin T.G.Masaryka, kdy dostal výše zmíněný oficiální název. Městský starobinec v něm měl umístění v 1. patře a pod názvem Domov důchodců zde působil až do devadesátých let minulého století. Vzhledem k nevyhovujícím podmínkám bylo rozhodnuto o rekonstrukci objektu po jejíž dobu byly tehdejší klienti ústavu sociální péče pro dospělé umístěni do dvou objektů (dřívějších svobodáren) na ulici J. Suka 1 a 2 s celkovou kapacitou 102 klientů. Stěhování probíhalo ve dvou etapách v březnu 1991 a na jaře ledna 1993 zanikl ústav sociální péče (sdružující sociální zařízení na okrese Hodonín) a organizace dostala název Domov důchodců Hodonín, jejímž zřizovatelem se stal Okresní úřad Hodonín. Do zrekonstruovaných prostor na Jarošově ulic


sv. Jan Nepomucký a Pieta Loštice

    7 Dispoziční řešení budovy Domova důchodců Hodonín, příspěvkové organizace Objekt domova se nachází v severovýchodní části města, kolem objektu je rozsáhlá, již zčásti upravená zahrada a parkoviště pro zaměstnance i návštěvy. Vlastní budova je pětipodlažní s vnitřním atriem s ochozy do kterého jsou orientovány všechny vstupy z obytných buněk. Atrium je zastřešeno prosklenou střechou. Ve sníženém přízemí se nachází zázemí personálu, byt správce, pracovna správce, prádelna, sklady a kompletní prostory rehabilitačního centra vodoléčba, elektroléčba, fyzioterapie a tělocvična. Rovněž se zde nachází 5 obytných buněk pro naprosto samostatné klienty. Přízemí je situováno v úrovní vstupu do zařízení a jsou zde umístěny prostory vstupu s vrátnicí, kuchyň se zázemím, jídelna, pracovna ergoterapie, místnost pro kadeřnictví a pedikúru, cukrárna pro klienty. V jižním křídle je umístěna knihovna, kaple jejíž centrální prostor prochází přes dvě podlaží, pokoj pro hosty a kanceláře vedení domova. Druh
    Nejstarší výrobna tvarůžků A. Wesselse v Palackého ulici 4 byla prohlášena za technickou památku. Na místě původní tvarůžkárny bylo v roce 1994 zbudováno Muzeum tvarůžků a vedle výrobny byla na Palackého ulici otevřena i nová prodejna.
    Původně románský kostel se zvonem z roku 1550. Dochované románské fragmenty potvrzují datum původu z počátku 13. století, díky čemuž je kostel nejstarším v regionu.
    Proslulost Loštic je neodmyslitelně spjata se zdejší výrobou nejznámější moravské kulinářské speciality, jejíž nezaměnitelná pikantní chuť a výrazná vůně má své věrné zastánce i zaryté odpůrce.


Muzeum Olomouckých tvarůžků Loštice

    11 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2004 % z celku NÁKLADY ( v tis. Kč) 501 Spotřeba materiálu 5 142,25 17, Spotřeba energie 1 554,40 5, Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 160,36 0, Opravy a udržování 345,01 1, Cestovné 13,43 0, Náklady na reprezentaci 12,71 0, Ostatní služby 1 086,53 3, Mzdovénáklady ,87 45, Zákonné sociální pojištění 4 524,05 15, Zákonné sociální náklady 259,94 0, Ostatní sociální náklady 111,75 0, Ostatní pokuty a penále 10,00 0, Odpis nedobytné pohledávky 89,27 0, Jiné ostatní náklady 196,84 0, Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2 335,15 8, Daň z příjmů 86,86 0, Dodatečné odvody daně z příjmů 23,91 0,08 Náklady celkem ,33 VÝNOSY (v tis. Kč) 602 Tržby z prodeje služeb ,97 36, úroky 2,66 0, Zúčtování fondů 134,90 0, Jiné ostatní výnosy 5,57 0, Příspěvky a dotace na provoz ,88 63,35 Výnosy celkem ,98 Hospodářský výsledek (v tis. Kč) 849,
    Nabízíme ubytování v prostorném čtyřlůžkovém apartmánu přímo na náměstí ve městě Loštice.Informace ke stažení http://www.mu-lostice.cz/8752-apartman-nad-lekarnou
    Tvarůžky se brzy poté staly předmětem podnikání řady dalších loštických živnostníků a ve městě vzniklo mnoho malých tvarůžkáren. Největší z nich však náležela i nadále rodině Wesselsů. Ti postupně nahradil domácí výrobu manufakturou, vyřadili z trhu místní konkurenci a stali se největšími výrobci tvarůžků. Další generace pokračovala v rozvoji firmy - rozsáhlé stavební úpravy, jako první zavedli strojovou výrobu tvarůžků (formovací poloautomat na tvarůžky), která byla dříve prováděna ručně. Za socialismu výroba tvarůžek v Lošticích nakonec málem zanikla, avšak po restituci byly loštické provozovny znovu vráceny potomkům Aloise Wesselse, kteří podnik zmodernizovali a dnes zde vyrobí ročně přes 2000 tun tvarůžků.


Náhrobek rodin Wesselsových a Dubských Loštice

    Restaurace je známa hlavně stálou nabídkou tvarůžkových specialit a nachází se pár kroků od výrobny Pravých olomouckých tvarůžků a od Muzea Pravých olomouckých tvarůžků. Kapacita restaurace je maximálně 100 osob (30 osob v salónku). Restaurace je k dispozici pro Vaše narozeninové oslavy, promoce, svatby, srazy, podnikové akce.


Navštivte okres Šumperk! Malebný region v podhůří Jeseníků

    13 INVESTICE V roce 2004 bylo z investičních prostředků pořízeno: v Kč obrat Sv. Tří králů (umělecké dílo) ,00 dřvěný kříž s korpusem Krista (umělecké dílo) 9 176,00 dřevěná socha P. Marie s dítětem (umělecké dílo) 9 176,00 vitráž do kaple (návrh) 2 331,00 instalace kompenzačního rozvačeče (TZB) ,00 systém generálního klíče (TZB) ,00 rozvod nových el. zásuvek (TZB) 1 907,00 el. měřidla v prádelně (TZB) ,00 automat. otevírání brány přes EPS (TZB) 2 768,00 kabeláž počítačové sítě (TZB) 4 136,00 úprava serveru (TZB) 3 910,00 vodoměry v prádelně (TZB) 5 922,00 čipové ovládání vstupních dveří (TZB) ,00 doplnění žaluzií (TZB) 5 939,00 automatické osvětlení suterénu (TZB) 4 042,00 sadové úpravy zahrady ,00 úprava sprch. koutu a WC v suterénu (TZB) ,00 úprava kabiny jídelního výtahu (TZB) ,00 rozvod zásuvek na ochozech (TZB) ,00 vodní filtr (TZB) ,00 elektrický otvírač dveří (TZB) 3 314,00 rozšíření sítě místního rozhlasu (TZB) ,00 doplnění vestavěné kuch. linky v zasedací místnosti (TZB) 8 73


LEDOVÁ SEZÓNA: MEDVĚDI JSOU ZPĚT

    5 Domov důchodců Hodonín, příspěvková organizace poskytuje ústavní sociální péči především občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního nebo přiznání invalidního důchodu a pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, která jim nemůže být zajištěna jinak. Předmětem činnosti je poskytování komplexní péče starým občanům, která spočívá především v zabezpečení ubytování, stravování, všestranné péče sociální, poskytování ošetřovatelské, zdravotní péče včetně rehabilitace, rozvíjení kulturní a zájmové činnosti s možností využití ergoterapie, s cílem podpory soběstačnosti občana a zajištění podmínek pro důstojný život. Zdravotně-ošetřovatelská péče: Je zajišťována nepřetržitě. Do zařízení přichází 2x týdně lékařka, která v případě potřeby navštěvuje klienty i na pokojích. Podle potřeby dochází do zařízení i psychiatr. K odborným vyšetřením se obyvatelé odesílají do zdravotnických zařízení a ambulancí. Rehabilitace V rámci rehabilitační činnost je klientům nabí
    Česká rodinná loutková divadla z 20.–30. let 20. století ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku a jeho poboček se představí v Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích. Na navrhování loutek, loutkových divadel i dekorací se podíleli přední čeští výtvarní umělci. Loutkové divadlo s původními kulisami a dekoracemi malíře a scénografa Karla Štapfera z roku 1928 nebo divadlo patřící ilustrátorovi Adolfu Kašparovi s jeho originálními malovanými kulisami zaujme určitě nejen děti. Návštěvníci uvidí i tzv. Alšovy loutky, které byly velmi oblíbené a jež vyráběla firma Antonína Münzberga v Praze. Chybět nebudou ani maňáskové loutky. Jak se vodí loutky a hraje divadlo, si budou moci děti a dospělí vyzkoušet také sami.
    Rodinná cukrárna, která nabízí netradiční občerstvení z Olomouckých tvarůžků jako je bramboráček, hot dog či langoš. Originálním produktem cukrárny jsou Poštulkovy tvarůžkové moučníky.


Domov mládeže Obchodní akademie Mohelnice

    Areál městského koupaliště se nachází v klidné, okrajové části města Loštice. Je obklopen přírodou malebného údolí kolem říčky Třebůvky. Areál je v majetku města Loštice.
    Veřejný hřbitov při silnici na Moravičany byl založen roku 1926. Na hřbitově stojí monumentální bronzová socha Krista (z dílny Julia Pelikána) na náhrobku z 30. let 20. stol. rodin Wesselsových a Dubských, majitelů zdejší tvarůžkárny.
    První ověřené záznamy o tvarůžcích pochází již z poloviny 16. století. Obce v okolí Olomouce byly centrem tvarůžkářství až do konce 19. století, poté se hlavní část výroby soustřeďuje do Loštic. Počátky loštické produkce jsou spjaty s Josefem Wesselsem, předkem dnešních majitelů světoznámé tvarůžkárny, který si ke své punčochářské činnosti přivydělával dovozem tvarohu, hlavní suroviny pro výrobu tvarůžků, do Hněvotína, kde odkoukal jejich přísně střežené výrobní tajemství a s úspěchem jej uplatnil ve vlastní, zprvu podomácké produkci.
    Dvě krásné kamenné památky dominují loštickému náměstí. Čtyřboká kašna i neogotický sloup s upraveným okolím jsou častým místem odpočinku obyvatel a návštěvníků města.


Znatemapu.cz - turistický portál okresu Šumperk

    12 Personální obsazení podle kategorií zaměstnanců funkce plán průměrná průměrná mzda průměrná mzda platová třídy (pro přepočtené stavy) (pro plánovaný počet) THP (ředitel, ekonom, personalista, bezp. technik, referent majetku) 5 9, zdravotní sestra ( SZP,vrchní s., staniční s., dietní s.) 14 7, fyzioterapeut 3 7, pomocný zdrav. personál- sanitář 15 3, prac. soc. péče - obslužná péče 12 3, pracovník soc. péče - výchovy prací 2 7, sociální pracovník 2 8, kuchař 7 4, pradlena, švadlena 4 2, pomocnice 8 2, údržba řidič 2 5, vrátný, telefonista 3 3, C E L K E M 77 4,
    Zujte boty! Chůze naboso vám zvedne náladu. Posílíte nejen svá chodidla, ale příjemně podpoříte správné držení těla a zdravou klenbu nohy. Stezka byla vybudována loštickými občany ve spolupráci s Městem Loštice.


HUSÍ KŮŽE 2: UKRADENÝ HALLOWEEN

    8 Počet a druh pokojů suterén a 2. NP 3.NP 4.NP 5.NP Celkem Jednolůžkové Dvoulůžkové apartmány (dva pokoje se společným soc. zařízením) V domově důchodců je tedy ubytováno 41 klientů v jednolůžkovém pokoji a 100 klientů v pokoji dvoulůžkovém. Měsíční úhrada za pobyt a stravu Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj denní úhrada za bydlení 73,- 60,- zvýšení úhrady o 20 % 14,60 12,- denní úhrada za nezbytné služby 63,- 63,- denní stravovací jednotka 61,- 61,- denní úhrada celkem 211,60 196,- měsíční úhrada celkem 6 348, ,- v Kč úhrada je stanovena v souladu s vyhláškou č. 82/1993 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků včetně navýšení ve smyslu odst. 2 1 cit. vyhlášky o 20%. Bezmocnost Součástí úhrady klientů je částka za bezmocnost, kterou pobíralo: Průměrný počet klientů částečná BE (464,- Kč) 25,2 převážná BE (928,- Kč) 32,5 úplná BE (1 740,- Kč) 17,2 Členění klientů podle pohlaví k kapacita zařízení 141 počet klientů celkem 139 z toho ženy 98 - muži 41 průměrný počet klientů 140,39-8 -
    Jedná se o jedinečný a jediný původní český sýr – Pravé olomoucké tvarůžky (v Čechách nazývané syrečky). Tvarůžky se dodnes vyrábí podle tradiční receptury a uchovaly si svůj charakteristický tvar i barvu.
    Srdečně Vás zveme na 4. Lidový ples. Pořadatel: MO KDU-ČSL Loštice. Místo konání: Kulturní dům Loštice. Program: k tanci a poslechu hrají Spectrum 2 z Prostějova, vystoupí Pavla Aschenbrennerová, dále účinkují taneční skupina MM a H-Dance z Mohelnice, tradiční plesové slosování s hlavní cenou zájezdem do Bruselu pro dva.
    V Mohelnici se můžete v samém srdci města ubytovat v pěkně vybavených pokojích. V Lošticích využijte ubytování v garsonce v rodinném domě v centru města.
    1 Domov důchodců Hodonín příspěvková organizace Na Pískách 4037/11 H o d o n í n VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004 březen 2005 zpracovala Ing. Jana Matušinová - 1 -

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00