Jak na věc


tváření za tepla

K tváření za tepla patří kupříkladu kování, kování lisováním, ohýbání, kalení při lisování i další procesy.

    1 Tváření za tepla 1. Princip tváření 2. Vliv teploty na deformaci materiálu (textura, zotavení, rekrystalizace, překrystalizace) 3. Tvářecí teplota a ohřev materiálu 4. Způsoby tváření za tepla a. Válcování b. Kování - volné a zápustkové c. Speciální metody kování 1. Princip a vliv teploty na deformaci materiálu Princip Je to změna materiálu vlivem působení vnějších sil Dochází k trvalému přemísťování atomu v krystalické mřížce, čímž vznikají deformace mřížky Kov je touto krystalickou mřížkou tvořen a ta se skládá z buňky, která se v mřížce pravidelně opakuje Při tomto tváření materiál ztrácí svou pevnost, ale získává tvrdost Vše probíhá při vysokých teplotách, proto je důležité vhodně zvolit tvářecí teploty Tvářením dochází k přemisťování atomů v krystalické mřížce, tím vznikají deformace mřížky Pružné deformace Atomy se přemístí (vlivem působení sil) o vzdálenost menší než je parametr mřížky Jakmile přestane působit síla, atomy se vrátí do původní polohy Trvalé deformace Atomy se př
    4 b. Kování Stroje na kování Buchar Působí na výkovek rázy (vlastní tíhou, nebo s přídavným tlakem) Prokove výkovek jen do určité hloubky Při nárazech bucharu odpadávají od výkovku okuje Horší bezpečnost práce, velké otřesy a hluk Lis Působí na výkovek klidným tlakem Prokove výkovek v celém objemu Okuje jsou zatlačovány do výkovku (zpevní se povrchová vrstva) Způsoby kování Volné kování Materiál volně teče ve směru kolmém na působící sílu Pro jednoduché nástroje, stroje a přípravky (kovadla, kleště, sekáče, osazovací příložky, průbojníky) Výkovky vyrobené tímto způsobem jsou nepřesné a mají velké povrchové nerovnosti Konečný tvar získáme kombinací jednoduchých operací pěchování prodlužování osazování přesazování děrování #4


13 - Tváření za tepla - Všichni Všem

    Ve tváření za tepla sehrávají správné teploty tváření a tepelného zpracování zásadní úlohu při splňování daných kvalitativních požadavků a dosahování optimálních vlastností obrobků. Kromě přesného měření teploty musíte procesy regulovat se zpětnou vazbou a dokumentovat naměřená data.
    Naše robustní chladicí pláště a ochranné kryty jsou speciálně zkonstruovány tak, aby chránily nástroje v náročném a horkém prostředí, kde se vyrábí ocel. Tato zařízení jsou izolována a chlazena. Zařízení pro měření teploty jsou tak chráněna. Jsou maximálně efektivní a přitom je jejich nepřetržitý provoz bezpečný.


Z důvodu neustále rostoucích nároků na kvalitu materiálů, především pak oceli, se zpřísňují požadavky na dodržování přísných teplotních limitů při procesech tváření za tepla.

    2 2. Tvářecí teploty a ohřev materiálu Tvářecí teploty Materiál tváříme v oblasti austenitizace, protože v této oblasti má železo mřížku krystalově plošně centrovanou a vyznačuje se dobrou tvárností Materiál musí být ohřát na teplotu tváření (0,65 0,75 teploty tavení) Horní teplota tváření Je C pod solidem (křivka kde je ukončen proces tuhnutí) Zahřejeme-li materiál na vyšší teplotu, dojde k nasycení zrn kyslíkem a ocel se spálí Pokud setrváme příliš dlouho na tvářecí teplotě, ocel se přehřeje a ztratí mechanické vlastnosti Dolní teplota tváření Je 50 C nad teplotou AC 3 (911 C) Při této teplotě má materiál největší pevnost při dostatečné houževnatosti Klesne-li teplota pod teplotu AC 1 (727 C), bude se jednat o tváření za studena Zásady pro volbu teploty tváření Čím vyšší je teplota tváření, tím menší je odpor proti deformaci Čím vyšší je teplota tváření, tím více hrubne zrno, klesá tím houževnatost Čím vyšší je teplota tváření, tím vyšší je opal (okuje oxidy na povrchu materiálu) Při


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00