Jak na věc


tváření za tepla

Z důvodu neustále rostoucích nároků na kvalitu materiálů, především pak oceli, se zpřísňují požadavky na dodržování přísných teplotních limitů při procesech tváření za tepla.

    4 b. Kování Stroje na kování Buchar Působí na výkovek rázy (vlastní tíhou, nebo s přídavným tlakem) Prokove výkovek jen do určité hloubky Při nárazech bucharu odpadávají od výkovku okuje Horší bezpečnost práce, velké otřesy a hluk Lis Působí na výkovek klidným tlakem Prokove výkovek v celém objemu Okuje jsou zatlačovány do výkovku (zpevní se povrchová vrstva) Způsoby kování Volné kování Materiál volně teče ve směru kolmém na působící sílu Pro jednoduché nástroje, stroje a přípravky (kovadla, kleště, sekáče, osazovací příložky, průbojníky) Výkovky vyrobené tímto způsobem jsou nepřesné a mají velké povrchové nerovnosti Konečný tvar získáme kombinací jednoduchých operací pěchování prodlužování osazování přesazování děrování #4


K tváření za tepla patří kupříkladu kování, kování lisováním, ohýbání, kalení při lisování i další procesy.

    3 c. Speciální metody kování Rotační kování Příčné klínové válcování Přesné Vícecestné kování Protlačování za tepla Slick - mill Způsoby a. Válcování Zpracováváme materiál mezi dvěma proti sobě otáčejícími válci Válce jsou na válcovací stolici Mnoho válců za sebou tvoří tzv. válcovací trať Válce jsou hladké nebo kalibrované Ohřátý ingot se nejdřív zpracuje na předvalek a potom se dokončí na hotový výrobek = vývalek Válcováním se vyrábějí normalizované polotovary (plechy, pásy, tyče, profily) Způsoby válcování Podélné válcování (materiál je tvářen v podélném směru plechy, pásy, tyče, kolejnice) Příčné válcování (materiál je tvářen v příčném směru tyče kruhového průřezu) Kosé válcování (osy válců jsou mimoběžné = šroubovitý pohyb výroba bezešvých trubek) Válcování plechů Materiál se zpracovává mezi dvěma hladkými válci, které se otáčejí proti sobě Nejdřív se materiál zpracovává v příčném směru a potom v podélném = rovnoměrná tloušťka Válcování se dokončuje za studena, aby byl povrch hlad
    Naše robustní chladicí pláště a ochranné kryty jsou speciálně zkonstruovány tak, aby chránily nástroje v náročném a horkém prostředí, kde se vyrábí ocel. Tato zařízení jsou izolována a chlazena. Zařízení pro měření teploty jsou tak chráněna. Jsou maximálně efektivní a přitom je jejich nepřetržitý provoz bezpečný.
    Abyste omezili množství systematických chyb měření, jež mohou být zapříčiněny vnějšími vlivy (např. povrchovými odchylkami, odrazy), musíte vždy měřit teploty na kovových površích při co možná nejnižších vlnových délkách. Z toho vyplývá, že by pyrometry a termokamery měly provádět měření v pásmu poblíž infračerveného spektra, a to v závislosti na požadované pracovní teplotě.


13 - Tváření za tepla - Všichni Všem

    1 Tváření za tepla 1. Princip tváření 2. Vliv teploty na deformaci materiálu (textura, zotavení, rekrystalizace, překrystalizace) 3. Tvářecí teplota a ohřev materiálu 4. Způsoby tváření za tepla a. Válcování b. Kování - volné a zápustkové c. Speciální metody kování 1. Princip a vliv teploty na deformaci materiálu Princip Je to změna materiálu vlivem působení vnějších sil Dochází k trvalému přemísťování atomu v krystalické mřížce, čímž vznikají deformace mřížky Kov je touto krystalickou mřížkou tvořen a ta se skládá z buňky, která se v mřížce pravidelně opakuje Při tomto tváření materiál ztrácí svou pevnost, ale získává tvrdost Vše probíhá při vysokých teplotách, proto je důležité vhodně zvolit tvářecí teploty Tvářením dochází k přemisťování atomů v krystalické mřížce, tím vznikají deformace mřížky Pružné deformace Atomy se přemístí (vlivem působení sil) o vzdálenost menší než je parametr mřížky Jakmile přestane působit síla, atomy se vrátí do původní polohy Trvalé deformace Atomy se př


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00