Jak na věc


tutorial photoshop

CINEMA 4D tipy a triky – pokročilé kombinace deformátorů

    Cílem tutoriálu je představit architekturu uživatelských účtů a rolí v asp.net. V rámci tutoriálu je implementován uživatelský zprostředkovatel uživatelských účtů a rolí. Je vysvětlen postup, jak tyto zprostředkovatele konfigurovat a implementovat. Dále jsou v tutoriálu představeny serverové komponenty, které se zprostředkovateli členství a rolí spolupracují.
    Stiskněte klávesy Ctrl + T pro aktivaci volné transformace, přidržte klávesu Ctrl a přetažením levého horního uzlu deformujte vizitku. Po dokončení stiskněte klávesu Enter.
    Cílem je představit možnosti přístupu k datům, konkrétně relační databázi MS SQL Server. Tutoriál ukazuje základní konfiguraci webové aplikace pro přístup k datům. Představeny jsou též základní třídy sloužící ke komunikaci s sql serverem. Je zde nastíněna architektura DAO (data access object) tříd, které slouží k objektové persistenci.
    Tento článek je 1. část z 1 v seriálu bootstrap video tutoriályV naší nové sérii si ukážeme jak začít s CSS frameworkem Bootstrap – momentálně nejsilnější zbraní v rychlém a moderním designu a více...


Jak na perfektní 3D text ve Photoshopu

    Minule jsme si vysvětlili, co je to automatické měření expozice a jak u digitálních fotoaparátů funguje. Dnes na toto téma úzce navážeme a ukážeme si, jak takové měření expozice můžeme přímo ovlivnit – rychle, jednoduše a bez složitých výpočtů a vzorečků. Ano! Řeč není o ničem jiném, než o expoziční kompenzaci!
     Videotutoriály asp.net byly vytvořeny výhradně jako doprovodný materiál pro účely předmětů DBS2 a TNPW2. Smyslem videotutoriálů je poskytnou studentům doplňkový snadno pochopitelný materiál, který jim pomůže při řešení základních programátorských úloh. Videotutoriály samotné nelze chápat jako jediný postačující materiál pro absolvování některého z předmětů. Videotutoriály jsou určené pro začátečníky, kteří nemají s technologií asp.net zkušenosti.
    Tento článek je 6. část z 8 v seriálu html video tutoriályDnešní tutoriál pro začátečníky se zabývá tvorbou formulářů. Řekneme si jak formulář na webu vytvořit a jak odeslat jeho hodnoty na jinou stránku.
    Tutoriály předpokládají základní znalost objektově orientovaného návrhu a objektově orientovaného programování. MS Visual Studio 2008 lze získat zdarma díky MSDNAA programu, více v sekci TNPW2 (odstavec Doporučení)


Tvorba 3D písmaEN, Překlad do CS

    Taková mřížka usnadní proces vytváření vizitky a umožní přesnější přizpůsobení všech konstrukčních prvků. Na screenshotech jsem mřížku vypnul záměrně, aby to nepřekáželo.
    Vytvořte dokument o velikosti 1240 x 826 pixelů a přejděte na položku View – Show – Grid  (Ctrl+’), pro aktivaci mřížky. Poté klikněte na View – Snap To – Grid. Stisknutím klávesy Ctrl + K otevřete okno nastavení aplikace a přejděte do sekce Guides, Grid & Slices. Nastavte Gridline Every na 5 a Subdivisions na 10.
    Videotutoriál navazuje na předešlý. Ukazuje použití komponent pro zobrazování dat např GridView, které je věnována velká část tutoriálu. Je zde vysvětleno, jakým způsobem GV funguje, jak komponentu přizpůsobit. Tutoriál taktéž představuje zdroje dat. Další část tutoriálu je věnována furmulářovým prvkům a validátorům.
    Tak neváhejte a napište mi, jak byste chtěli spolupracovat, co by vás bavilo - určitě se dohodneme, protože článků a tutoriálů pro Adobe Illustrator v češtině není nikdy dost.


Efekt roztříštěného textuEN, Překlad do CS

    Tady bych pána i paní poprosil kapkou krve o stvrzenčičku. Čekáte podraz? Nečekejte, nekoná se. Naopak se koná představení a praktická demonstrace nejlepšího zdarma pluginu CINEMY 4D, na který můžete momentálně narazit. Pluginu, který je nejenom skvělý, ale který je ještě skvělejší.
    Opět stiskněte klávesy Ctrl + T pro aktivaci volné transformace a na horním panelu nastavte úhel na 14 stupňů, abyste mírně otočili vizitku a stiskněte klávesu Enter.
    Úvod a základní nastavení - Tato série článků je určena převážně pro začátečníky nebo mírně pokročilé uživatele. To ale neznamená, že i ti, kteří se s AutoCADem setkávají denně, by se nemohly dozvědět něco nového.
    Tento článek je 2. část z 5 v seriálu css video tutoriályV tomto tutoriálu si vysvětlíme různé způsoby jak zapsat CSS a k čemu slouží identifikátory (id a třída). Naučíme se změnit styl všech...
    (pozn. Všimněte si, že v předchozích verzích aplikace Photoshop není možné použít více kopií stejného stylu vrstvy. Chcete-li to provést, měli byste po aplikaci jednoho stylu převést vrstvu na smart-objekt a poté přidat novou kopii. V nových verzích stačí kliknout na tlačítko plus, které je naproti stylu vrstvy.)


Video tutoriály pro Adobe Illustrátor

    Tento tutoriál popisuje koncept master pages, které slouží jako šablony pro klasické aspx stránky. Tutoriál popisuje postup tvorby master page, stejně jako její použití v klasické aspx stránce. Nechybí zde popis postupu, jak s master page komunikovat. Dále jsou v tutoriálu vysvětleny způsoby předávání proměnných mezi stránkami.
    V tutoriálu jsou představeny základní principy fungování ASP.NET. V tutoriálu je probíráno založení nového projektu, koncepce aspx stránky a code-behind souboru. Je vysvětlen událostní model asp.net aplikace. V tutoriálu je vytvořena jednoduchá stránka se základními serverovými komponentami a je vysvětlená práce s těmito komponentami. Cílem tutoriálu je představit základní principy ASP.NET a několik vybraných primitivních serverových komponent.
    Tento článek je 8. část z 8 v seriálu html video tutoriályDnešní tutoriál je zaměřen na tvorbu odkazů. Ukážeme si jak webové stránky propojit (prolinkovat), jaký je rozdíl mezi relativními a absolutními odkazy, jak...
    Tento článek je . část z 1 v seriálu javascript video tutoriályZahajujeme novou výukovou sérii tutoriálů, na téma Javascript. Javascript nám umožňuje přidat do našich stránek interaktivitu s uživatelem a dokáže stránky rozhýbat. Společně...


3D hořící text (Illustrator + Photoshop)EN, Překlad do CS

    Tento úvodní díl se zaměřuje na základy jazyka C#. Tutoriál předvádí základní konstrukce jazyka jako je třída, rozhraní, metody, vlastnosti. V tutoriálu je taktéž demonstrována dědičnost. Vše na praktických příkladech v rámci konzolové aplikace (která je pro tyto účely, díky minimu obslužného kódu, nejlepší). Závěr tutoriálu je věnován debugování, sledování proměnných v čase běhu programu a zasahům do chodu programu pomocí immediate window. Cílem tutoriálu je zasvětit do základů jazyka C#.
    Zajímalo vás někdy, jak autoři filmů dělají ty úžasná typografická díla? Mám na mysli hořící text, úžasná 3D písma, nebo jiné zajímavé efekty. V tomto článku máte možnost podívat se na ty nejlepší tutoriály, které se zabývají právě těmito speciálními efekty u textu.
    Tento článek je 4. část z 5 v seriálu css video tutoriályTutoriál, který vám přiblíží kaskádové styly na praktickém příkladu horizontálního menu. Tzn. menu, které se obvykle vyskytuje na všech webových stránkách, které mají...
    Tento článek je 7. část z 8 v seriálu html video tutoriályNáš poslední tutoriál pro úplné začátečníky se zabývá využitím dvou nejrozšířenějších tagů DIV a SPAN. Řekneme si něco o tom jak rozdělit stránku...
    Věnujte mi 2 minuty času a vyplňte prosím tento dotazník - pomůžete tím usměrnit vývoj tohoto webu tak, aby byl nejvíce prospěšný právě vám - čtenářům.


Tutoriál na okouzlující ozdobení textuEN, Překlad do CS

    Tento článek je 1. část z 5 v seriálu css video tutoriályPrvní z řady tutoriálů o tvorbě webu a jazyku CSS – úvod pro začátečníky, kde si ukážeme základní příkazy CSS jako je změna...
    Tento článek je 5. část z 5 v seriálu css video tutoriályV tomto díle si ukážeme jak lze velmi snadno a bez použití dalších skriptů, tedy pouze za pomoci toho co již umíme –...
    Tento článek je 3. část z 5 v seriálu css video tutoriályV dnešním tutoriálu si vysvětlíme jak za pomocí CSS změnit barvu pozadí, použít opakující se texturu, vytvořit gradient (přechod) a nebo jak použít...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00