Jak na věc


ts bohemia olomouc prodejna uhlova bruska

Technické služby města Chomutova zahájily každoroční boj s trávou

    Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace (dále jen TSmCh) je organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Chomutov. účel k němuž byla organizace zřízena spočívá v uspokojování potřeb osob nacházejících se na území města Chomutova, v zajišťování péče o Městem svěřený majetek. TSmCh mají možnost poskytovat služby v rámci schválené doplňkové činnosti ve spádových obcích a v dalších místech mimo katastr města Chomutova.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00