Jak na věc


trojimperativ

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

    DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový management podle IPMA. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Grada Publishing a.s. Praha 2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4275-5.
    KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. 14. vyd. přeložil Tomáš JUPPA a Martin MACHEK. Grada Publishing, a.s., Praha 2013. ISBN 978-80-247-4150-5.
    Charakteristické rysy projektů, proces řízení projektu, typické problémy, pojem "trojimperativ", překážky splnění podmínek "trojimperativu", výsledky projektu.
    Stránka vytvořena 25.1.2019 17:48:00, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00