Jak na věc


triacylglyceroly hodnoty

Průvodce výsledkem vašeho laboratorního testu

    Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením. Pokud máte cukrovku a váš krevní cukr je mimo doporučené meze, mohou být triacylglyceroly velmi vysoké. Koncentrace triacylglycerolů v krvi se dramaticky mění v souvislosti s jídlem. Několik hodin po jídle mohou stoupnout 5-10krát oproti normálním hodnotám. Ale hladina triacylglycerolů kolísá i den ze dne. Mírné kolísání koncentrace triacylglycerolů je třeba považovat za normální
    Kdy je vyšetření požadováno? Vyšetření krevních lipidů, včetně triacylglycerolů, je doporučeno jako rutinní vyšetření pro posouzení rizika vzniku srdečních chorob u dospělých osob. Samostatně se triacylglyceroly stanovují jen výjimečně, protože posouzení rizika srdečních chorob je založeno především na výši cholesterolu (viz cholesterol, HDL, LDL) a ne triacylglycerolů. Pokud však máte vysokou koncentraci triacylglycerolů a jste pro ni léčen, je stanovení koncentrace triacylglycerolů v krevním séru součástí sledování úspěšnosti léčby
    Text tohoto článku je založený na výzkumech, viz citované zdroje, a na sdílených zkušenostech mezinárodní vědecké redakční rady (Lab Tests Online Editorial Review Board). Pravidelně je redakční radou přezkoumáván a aktualizován podle nových vědeckých poznatků. Všechny nové zdroje, které se zde citují, se automaticky přidávají do seznamu použité literatury a rozlišují od původních zdrojů, které byly využity v předešlých verzích.


Informace o laboratorním vyšetření

    2. Jaká léčba je doporučována při zvýšené koncentraci triacylglycerolů? U většiny pacientů je zvýšení koncentrace triacylglycerolů v krvi sekundární a doprovází jiné choroby, jako cukrovku, obezitu, selhání ledvin nebo alkoholismus. Léčba tedy musí být zaměřena především na primární onemocnění. Pokud není zvýšení koncentrace triacylglycerolů vyvoláno jinou chorobou, pak obvykle provází vysokou koncentraci cholesterolu. Léčba je pak zaměřena na současné snížení cholesterolu i triacylglycerolů. Selže-li v takovém případě dieta, je nutno nasadit léky.
     Co je vyšetřováno? Při vyšetření se stanovuje koncentrace triacylglycerolů ve vaší krvi. Triacylglyceroly představují zásobárnu tuku v těle. Většina triacylglycerolů se nachází v tukové tkáni. Část jich koluje v krvi a slouží jako zdroj energie pro svalovou činnost. Další triacylglyceroly se v krvi objevují po jídle, kdy požité tuky jsou transportovány ze střev do tukové tkáně, kde jsou následně uloženy. Proto musí být vyšetření provedeno na lačno, aby výsledek nebyl zkreslen transportem triacylglycerolů z potravy


Klinická biochemie - Sérum - Lipidy

    4. Mohu si kontrolovat koncentraci triacylglycerolů sám(a) doma? Je několik výrobků, které to umožňují. Jde v podstatě o dvě možnosti: buď si doma jen odeberete krev z prstu a pošlete ji do laboratoře, kde provedou vyšetření, nebo si stanovíte koncentraci triacylglycerolů sám(a) doma (self-monitoring). Současná doporučení se prozatím k domácímu testování cholesterolu a/nebo triacylglycerolů nevyjadřují. Než byste se však pro domácí testování rozhodli, uvědomte si, že v takovém případě jste za výsledky a jejich dopad na vaše zdraví sami zodpovědní
    Jsme zdravotnická laboratoř, nejsme továrna na výsledky. Za každým vzorkem biologického materiálu vidíme člověka a podle toho také jednáme. S profesionálním a lidským přístupem ke každému z Vás.
    Je třeba speciální přípravy na odběr vzorku? Současná doporučení vyžadují, abyste při odběry krve byl(a) na lačno. Po dobu 12 – 14 hodin před odběrem krve nesmíte jíst, může pouze pít vodu. Alkohol nesmí být požíván nejméně 24 hodin před odběrem krve.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00