Jak na věc


trestni rad nutná obrana a krajní nouze

Zákon o výkonu zajištění majetku a věci v trestním řízení - Praktický komentář

    Publikace podrobně vykládá otázky, které souvisejí s rozhodnutími vydávanými orgány činnými v trestním řízení. Čtvrté, aktualizované vydání reaguje především na změny v trestní legislativě (např. trestního ...
    Kolektivní monografie „Deset let od přijetí českého trestního zákoníku“ připomíná, že rok 2019 je rokem desátého výročí přijetí zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, který po čtyřiceti osmi letech nahradil starý, ještě původně československý trestní zákon (zák. č. 140/1961 ...
    Docent JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D., vysokoškolský učitel, člen katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, advokát specializovaný na obhajobu v trestních věcech a dlouholetý člen redakční rady časopisů Kriminalistika a Trestněprávní revue, zemřel v červenci 2017 ...
    Předkládaná publikace je praktickým komentářem zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů. Tento zákon řeší dvě problematiky – výkon rozhodnutí o ...


ÚZ č. 1305 - Autorské právo, Průmyslová práva

    Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu je jediným pramenem, který obsahuje výlučně judikaturu vycházející z kolektivní procedury upravené zákonem. Jejím vydavatelem je Nejvyšší soud České republiky. Výběr rozhodnutí provádějí a o zařazování rozhodují kolegia ...
    Naše advokátní kancelář je jednou z nemnoha kanceláří, která se trestním právem zabývá a nabízí Vám své služby jak při obhajobě tak při poskytování právní pomoci poškozenému.
    Cena: 375 KčKOUPITRozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 4. vydáníJiří Jelínek, Jiří Říha, Zdeněk Sovák - Nakladatelství Leges, s. r. o.
    KOUPITPředpisy k tématu Úplné zněnípředpisů k tématu "Trestní předpisy".Změny předpisůke kterým došlo od posledního vydání " podle stavu k 1. 1. 2019".Knihy k tématu Trestní odpovědnost právnických osob v České republice, problémy a perspektivyJiří Jelínek - Nakladatelství Leges, s. r. o.


Ústavněprávní limity trestního práva

    Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, oběti trestných činů, rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. Hlavní změny nastaly u trestního zákoníku a trestního řádu. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2019, 480 stranISBN: 978-80-7488-322-4Obsah publikace
    Publikace obsahuje novelizovaný autorský zákon a zákon o ochranných známkách po rozsáhlé novele účinné od 1. 1. 2019 včetně příslušné vyhlášky. Dále zde najdete aktuální znění zákonů o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně ...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00