Jak na věc


tlustého

Poučení pacienta před vyšetřením tlustého střeva (koloskopií)

    Po zákroku s nitrožilním podání zklidňujících léků a léků proti bolesti (analgosedace, celková anestesie) nesmíte řídit motorová vozidla, jezdit hromadnou dopravou, pít alkohol, provádět úkony, vyžadující pozornost, nečinit významná a právní rozhodnutí, nepodepisovat právní dokumenty.
    Koloskopický nález může vyžadovat aktuální odběr bioptických vzorků či odstranění polypu. Po některých z těchto výkonů lze předpokládat hospitalizaci 24 hod. Při koloskopii stejně jako při jiných instrumentálních vyšetřeních může dojít ke komplikacím (proděravění střeva, krvácení) – většinou při závažných nálezech s následným urgentním chirurgickým výkonem a delší hospitalizací.
    Je doporučen léčebný režim, preventivní opatření po provedeném zdravotním výkonu a naplánování eventuálních dalších kontrolních vyšetření. Po nekomplikovaném průběhu bude pacient sledován na lůžku přibližně 2 hodiny po vyšetření. Poté může pacient nejlépe v doprovodu blízké osoby opustit nemocnici. Před propuštění domůj e pacient lékařem informován o zjištěném nálezu v tlustému střevu
    Po uvedení do anestesie lékař zavede do konečníku přístroj (zvlhčený znecitlivujícím gelem) a poté prohlédne celé tlusté střevo. Vyšetření se provádí v poloze na levém boku.


Nahlédněte do ambulance gastroenterologie

    Těsně před výkonem se pacienta ujme lékař anestesiolog a anestesiologická sestra, kteří zajistí celkovou anestesii k vyloučení nepříjemných pocitů během vyšetření.
    Před každým koloskopickým vyšetření je potřeba absolvovat vyšetření anesteziologické včetně krevních odběrů. Den před vlastním vyšetřením je nutná příprava střeva speciálním roztokem, na který obdržíte recept s poučením od doporučujícího lékaře. Nedokonalá příprava vede obvykle k nedostatečnému přehledu ve střevě s následnou novou přípravou i vyšetřením. Nezbytně nutné léky lze ráno před vyšetřením požít doma a zapít malým množstvím čiré tekutiny (event. domluva s anesteziologem).
    Den před vlastním vyšetřením je nutná příprava střeva speciálním roztokem, na který obdržíte recept s poučením od doporučujícího lékaře. Nedokonalá příprava vede obvykle k nedostatečnému přehledu ve střevě s následnou novou přípravou i vyšetřením.


Máte jakýkoliv dotaz? Napište nám!

    Vyšetření provádíme na naší klinice běžně v celkové anestesii, proto je vhodné výkonem podstoupit anestesiologické vyšetření, včetně krevních odběrů. Nezbytně nutné léky lze ráno před vyšetřením požít doma (například léky na vysoký krevní tlak) a zapít malým množstvím čiré tekutiny (eventuálně domluva s anestesiologem).
    Endoskopické vyšetření konečníku a tlustého střeva (vyšetření ohebnou sondou o průměru 12mm a délce 160cm). Délka trvání 15-30 minut dle tvaru a délky střeva. účelem vyšetření je objevení a zhodnocení eventuálního chorobného procesu ve vyšetřované oblasti tlustého střeva.
    Koloskopie je vyšetření dolní části trávicí trubice (tlustého střeva). Toto vyšetření je Vám doporučeno na základě Vašich obtíží, nebo jako prevence k časnému rozpoznání možných chorobných změn. Vlastní vyšetření se provádí ohebnou sondou o průměru 15 mm zavedenou do konečníku a poté celým tlustým střevem až do střeva slepého. Vyšetřující lékař sleduje obraz přenášený optickými vlákny a videořetězcem na TV obrazovce. Z hlediska kvality,časnosti diagnosy a možností okamžitého šetrného zákroku (odběr vzorků, odstranění polypu) se jedná o vyšetření nenahraditelné jinou metodou. Doba vyšetření je cca 30 min.


Nádory tlustého střeva

    Vyšetřujícího lékaře informujte o závažných onemocněních a alergiích. Nutno vyjmout snímatelné zubní náhrady. Těsně před výkonem se Vás ujme anesteziolog a anesteziologická sestra, kteří zajistí celkovou anestezii k vyloučení nepříjemných pocitů během vyšetření. Po uvedení do anestezie Vám lékař zavede přístroj do konečníku a poté prohlédne celé tlusté střevo. Při nekomplikovaném vyšetření budete sledován/a/ 2-3 hod. na lůžku. Poté je možný odvoz domů. V den vyšetření není dovoleno řídit motorová vozidla a obsluhovat zařízení vyžadující zvýšenou pozornost. Doma je velmi vhodná přítomnost další osoby (dozor).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00