Jak na věc


thomayerova nemocnice krč hrudni chirurgie

Informace o Thomayerově nemocnici dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

    Začlenění Lékařské pohotovostní služby (LPS) do areálu Thomayerovy nemocnice, přestože není jeho součástí, umožňuje v případě potřeby okamžité využití odborných pracovišť včetně lékárenské služby, která má nepřetržitý provoz.
    Důvod a způsob založení:TN byla zřízena ke dni 25.11.1990 Zřizovací listinou vydanou ministrem zdravotnictví ze dne 31. 12. 1990 čj. OP-054-25.11.90. Thomayerova nemocnice je státní příspěvkovou organizací v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR.
    Úhrady za poskytování informací: Sazebník úhrad za poskytování informací §17 zák.106/1999 Sb. Z položek sazebníku se použijí jen ty položky, které přicházejí v konkrétním případě v úvahu. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.


Thomayerova nemocniceOficiální stránky Thomayerovy nemocnice

    Nevztahují-li se požadované informace k působnosti TN, žádost se odloží a tato (řádně zdůvodněná) skutečnost je sdělena (stejným způsobem, jakým žádost podal) žadateli. Rozhodnutí se v tomto případě nevydává.Je-li žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, je žadatel do 7 dnů od podání žádosti (stejným způsobem, jakým žádost podal) vyzván k upřesnění žádosti.Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, vydá ředitel TN rozhodnutí o neposkytnutí informace.Týká-li se žádost již zveřejněných informací, je žadatel do 7 dnů od obdržení žádosti (stejným způsobem, jakým žádost podal) odkázán na zdroj těchto zveřejněných informací. Jinak je požadovanou informaci nutno poskytnout do 15 dnů od přijetí podání (upřesnění žádosti), a to:
    Naši odbornou pomoc zaměřujeme především na pediatrické obory, traumatologii, onkologii a pneumologii. Samozřejmě si udržujeme vysoký standard i v dalších klinických oborech.
    Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytováníZákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službáchZákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoníkZákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkáchZákon č. 500/2004 Sb., správní řád Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práceVyhl. č. 62/2001 Sb., o hospodaření s majetkem stát


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00