Jak na věc


terezie pluhařová instagram

Letní filmová škola Uherské Hradiště 2017 - stan ČT: Marie Terezie

    První slezská válka byla vedena v letech 1740 – 1742. Prusko si nárokovalo Slezsko, Bavorsko Čechy a Rakousko a Sasko Moravu. Měli podporu Francie, které nešlo o žádná území, pouze zaujímala protihabsburský postoj. V roce 1741 byla obsazena Praha a bavorský vládce se nechal korunovat na českého krále. V roce 1742 přišla Marie Terezie o Horní a Dolní Sasko.
    Po celém tehdejším Rakousku se konaly bohoslužby a i její celoživotní úhlavní nepřítel Fridrich II. jí vzdal čest. Zanechala po sobě, až na Slezsko a získanou část Bavorska, neporušené Rakousko z dob vlády jejího otce a dále sedm potomků na sedmi evropských trůnech.
    V letech 1756 – 1763 probíhala v Evropě sedmiletá válka, která skončila v neprospěch pruského krále Fridricha II. ale znamenala také opětovnou ztrátu Slezska.


ČT na MFF Karlovy Vary 2017: Marie Terezie

    První dvoudílný film vznikl v roce 2017 u příležitosti 300. výročí narození Marie Terezie. Odvíjí se od dvou zásadních okamžiků v životě mladé panovnice – jedním je příběh dětské lásky a pozdějšího manželství s Františkem Štěpánem Lotrinským, druhým je nástup na trůn a získání uherské koruny. Další dva díly navazují na předchozí a zachycují Marii, která se vyrovnává s mateřstvím, se všednodenností manželského života i s nevěrou, ale musí také hledat nekonvenční cesty k dosažení vojenského vítězství a odražení nebezpečí, které hrozí jak říši, tak jí osobně. Připravovaná třetí minisérie se pak zabývá pozdějším obdobím života panovnice – snahou o politicky výhodné sňatky dětí, vleklými finančními potížemi říšské pokladny, úmrtím milovaného Františka Štěpána a předáním žezla komplikovanému, ale schopnému synovi Josefovi.
    Není mnoho významných žen v české historii, o kterých by se toho dalo mnoho napsat. Tou nejslavnější byla bezesporu arcivévodkyně rakouská, královna česká a uherská Marie Terezie, jediná vládkyně na českém trůně. Je také označována za císařovnu, ale byla pouze manželkou Františka I. Štěpána Lotrinského, který byl zvolen za římského císaře 13. září 1745. Celým jménem se jmenovala Marie Terezie Walburga Amálie Kristýna.
    Marie Terezie se narodila 13. května 1717 jako nejstarší dcera Karla VI.  a Alžběty Kristýny Brunšvické. Jejich jediný syn však zemřel jako nemluvně a vzhledem k tomu, že se královskému páru nedařilo zplodit dalšího syna (měli tři dcery), prosadil Karel VI. pragmatickou sankci, která udělala z Marie Terezie dědičku habsburských zemí.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00