Jak na věc


teplota při pečení chleba

Počasí v Chorvatsku - aktuální teplota dne 07.12.2018

    Můžeme zvolit jak teploměr rtuťový, tak elektronický. Elektronický teploměr má výhodu, že po změření hodnoty pípne (většinou po 1-2 minutách), nevýhodou může být, že některé elektronické teploměry nejsou příliš přesné a můžou vykazovat matoucí hodnoty. Pokud je teplota udávána na více desetinných míst, zaokrouhlujeme na jedno desetinné místo (36,2), případně na půlky setin (36,15). Rtuťový teploměr musíme ponechat v místě měření minimálně 5 minut, měří zato spolehlivě. Hodnoty určujeme na jedno desetinné místo. Pokud je rtuť na rozhraní dvou hodnot, zapisujeme vždy tu nižší. Existují také speciální bazální teploměry (elektronické i rtuťové), nevím však moc o jejich nabídce v Česku. Americké elektronické bazální teploměry mají vhodnější tvar pro měření v pochvě, včetně ohebné špičky, rtuťové bazální teploměry měří jen v rozmezí normálních (max. mírně zvýšených) teplot, nelze tedy jimi měřit horečka, naopak výhodou je, že stupnice je dělená podrobněji než u klasického teploměru.
    Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.
    2. Měříme po probuzení po minimálně 3-hodinovém spánku. Pokud normálně vstáváme v 7:00, ale jednu noc se vzbudíme v 6:00 kvůli záchodu, měříme v 6:00. (Naměřená teplota pak bude o 0.1?C nižší než obvykle.)
    V. - Problémy menstruačního cyklu - zde uvedu velké množství různých případů, kdy hodnocení znaků plodnosti může poukázat na gynekologické problémy. Zahrnu zde i několik "zdravých" a přitom "nestandartních" průběhů cyklu včetně jejich interpretace.


Popis horečky, zvýšené teploty

    Jo a ještě jedna poznámka: Včera jsem si koupila knížku o tom, jak výživa ovlivňuje plodnost a menstruační cyklus (bohužel zase anglicky: Fertility, Cyckles & Nutrition autorky Marilyn M. Shannon), takže až se jí prokoušu, tak to ve stručnosti zase sepíšu, ať jste taky chytřejší a hlavně ať přibudou další bříška! (Já teď bojuji s nevolností, což mi ale na radosti z dvoucentimetrového červíčka nic neubírá. Mimochodem, věděly(-i) jste, že embryu začne bít srdce, když je něco přes tři týdny staré a velké jen asi 4mm?)
    459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek
    Bazální teplota těla je jedním ze tří základních znaků plodnosti hodnocených symptotermální metodou. Pro každého člověka je charakteristická určitá "základní" teplota těla. Pro ženu je typické, že v průběhu menstruace a v období před ovulací (folikulární fáze) je její základní teplota nižší, den po ovulaci vzroste a je vyšší až do posledního dne před menstruací, kdy zase klesne. Vyšší teplota je indukována hormonem progesteronem, který začne po ovulaci produkovat žluté tělísko (luteální fáze).
    Pokud však teplota začne klesat, je to známka odumírání plodu. Po několika dnech se dostaví samovolný potrat doprovázený krvácením. (Opět: pokud by si žena neměřila teplotu, ani by nezaznamenala, že byla těhotná, připadalo by jí to jako trochu delší cyklus.)


Byliny podle lidového léčení

    Ještě jednou opakuji: nejpravděpodobnějším dnem ovulace je poslední den nízkých teplot. Někdy se udává, že během 24 hodin před ovulací by teplota měla výrazněji poklesnout, jako u grafu uvedeného níže. Tento údaj je spíš matoucí, protože ve většině případů se nám tento pokles zaznamenat nepodaří a to jednoduše proto, že pokles teploty je opravdu jen krátkodobý a tím, že měříme jen jednou za 24 hodin, ho většinou propásneme.
    Někdy může v ranném stádiu těhotenství dojít ke krvácení. Pokud však teploty zůstávají i během krvácení vysoké, s největší pravděpodobností není zárodek ohrožen. Žena, která by si neměřila teplotu, by se mohla mylně domnívat, že není těhotná a že krvácení je periodická mestruace.
    Jak už jsem uvedla, teplotu ovlivňuje hodně faktorů, které nám mohou křivku zcela rozhodit. Ke korigaci údajů, které vybočují z grafu, můžeme použít dvě metody:
    3. Před měřením se vyvarujeme jakýchkoli aktivit, i jen vstát z postele a dojít si pro teploměr nebo sklepávat teploměr před měřením nám teplotu ovlivní.
    1. Měříme každý den ve stejnou dobu (ideálně v rámci půl hodiny), protože i během dne a noci bazální teplota kolísá. Nejnižší je během spánku nad ránem (3:00 až 4:00 hod v noci). Mezi 4:00 a 10:00 hod. zhruba platí, co hodina navíc, to o 0.1?C vyšší teplota.


Chorvatsko - Čistota moře »

    Je důležité vědět, že předovulační (folikulární) fáze může být různě dlouhá (od 11 dnů do 25 a více), zatímco postovulační (luteální) fáze je většinou 12 až 16 dnů. Je to dáno tím, že termín ovulace může být díky různým faktorům oddálen.
    Je taky obvyklé, že teplotní křivka u cyklu, kdy došlo k oplodnění bývá třífázová. Je to dáno tím, že asi 7 až 10 dnů po oplodnění dojde k uhnízdění zárodku, který začne produkovat hormon HCG (lidský choriový gonadotropin), způsobující další zvýšení teploty.
    Můžeme si zvolit, zda budeme měřit teplotu v ústech nebo v pochvě, nelze to však střídat, protože hodnoty z pochvy bývají o 0.3 až 0.6?C vyšší. Pokud měříme v ústech, měříme po celou dobu cyklu včetně menstruace. Takové měření má výhodu nepřerušené linie údajů (např. v případě otěhotnění - viz níže). Při měření v pochvě začínáme až den po skončení menstruace. Tento způsob má zase výhodu, že dává stabilnější výsledky. Jednotlivá měření tolik nekolísají, takže teplotní posun je snázeji a přesněji identifikovatelný. Všechny uvedené grafy jsou příklady měření v ústech.


Délka chorvatského pobřeží:

    Poznámka: Ovulace je velmi krátký okamžik uvolnění vajíčka z vaječníku, tedy časový úsek několika vteřin. Bohužel většinou nemáme možnost tento okamžik přesně zachytit, takže používáme pojem období ovulace, kdy se bavíme o časovém úseku 1 až 4 dnů. Většinou proběhne jedna ovulace během cyklu, pokud je ovulací víc, vždy proběhnou v rámci 48 hodin, takže se nemusíme bát, že by např. týden po ovulaci mohla proběhnout ještě jedna ovulace.
    Pokud víme o kolik byla naměřená hodnota odchýlena, můžeme ji opravit. Např. místo obvyklého měření v 6:00 jsem zaspala a měřila až v 9:00, opravená hodnota bude o 0.3°C nižší než naměřená.
    Abychom snázeji rozeznali folikulární fázi nižších teplot od luteální fáze vyšších teplot, vyznačíme si do grafu horizontální rozhraní těchto dvou fází. Je to čára o 0.05?C nad nejvyšší hodnotou posledních šesti dnů folikulární fáze:
    Naše tělo si udržuje stálou tělesnou teplotu, čímž dociluje rovnováhy v četných pochodech těla. Změna teploty znamená změnu chování řady buněk, enzymů, či dokonce celých orgánů.
    Měření tohoto znaku plodnosti bývá většinou nejjednodušší a nejobjektivnější (teploměr nám udává jasné číselné hodnoty). Abychom získali co nejpřesnější údaj, musíme měřit, kdy je tělo co nejvíce v klidu a prosto faktorů, které by teplotu mohly ovlivnit. Za nejideálnější je proto považováno měření ráno po probuzení. Zároveň se musíme řídit několika pravidly:

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00