Jak na věc


teploměr

Digitální teploměry firmy GREISINGER, Německo

    Přesný digitální teploměr s univerzálním snímačem.Plastová rukojeť dlouhá 135 mm.Jímka Ø 3 mm, délka 100 mm, ukončení snímače je zaoblené, silikonový kabel délky 1 m.Rukojeť a kabel teplotně odolné do 100 °C.
    Univerzální zobrazovací přístroj kombinovaný s extrémně robustním a současně ergonomickým snímačem s T-rukojetí z nerezové oceli umožňuje široké použití při měření teploty půdy a sypkých materiálů.
    Snad nejrozšířenější jsou termočlánková čidla, tedy teplotní snímače využívající teplotní závislosti termoelektrického napětí, které vzniká na rozhraní dvou různých kovů. V praxi používaných kombinací kovů je více, zřejmě nejrozšířenější jsou termočlánky typu K, což je rozhraní kovů NiCr-Ni. Dále se používají termočlánky typu S (Pt10Rh-Pt), termočlánky typu N (NiCrSi-NiSi) a další. Termočlánek typu K je základem snad většiny běžně používaných univerzálních teploměrů.
    Pokud tedy nejste sami odborníky na měření teploty, neváhejte nás kontaktovat a konzultovat s námi výběr vhodného teploměru, snímače, měřicí metody a podmínek měření pro Vaši konkrétní aplikaci.


Potravinářské vpichové teploměry

    Teplota je jednou z nejčastěji měřených veličin vůbec. Teploměry všeho druhu se proto vyskytují nejen ve všech oborech průmyslu, ale setkáváme se s nimi téměř na každém kroku i v každodenním životě.
    Odporové snímače teploty se používají zejména pro přesnější měření teploty než termočlánky, na rozdíl od nich však mají menší měřicí rozsah a jsou méně vhodné například pro měření povrchové teploty.
    Některé modely přístrojů umožňují připojení více druhů sond. K takovým digitálním teploměrům je například možné připojit snímače s termočlánkem typu K, S, N, J nebo T.
    Přesný digitální teploměr se zapichovacím snímačem.Plastová rukojeť dlouhá 135 mm.Jímka Ø 3 mm, délka 100 mm, ukončení snímače je zahrocené, silikonový kabel délky 1 m.Rukojeť a kabel teplotně odolné do 100 °C.
    Prostorový teploměr GTH 200 air je určen pro rychlé a přesné měření teploty v kalibračních prostorách, výrobních prostorách a servrovnách, obytných a pracovních místnostech, laboratořích a všude tam, kde je požadavek na přesné měření prostorové teploty.


Teploměry s výměnnými termočlánkovými snímači

    Měření teploty je rovněž jednou z priorit a specializovaných činností naší firmy. V naší nabídce proto naleznete široký sortiment elektronických teploměrů pro nejrůznější aplikace a měřicí podmínky, a to jak univerzální teploměry s výměnnými snímači pro širokou škálu různých aplikací, tak specializované přístroje, např. vpichové teploměry, potravinářské teploměry, dotykové teploměry pro měření povrchové teploty apod.
    V naší nabídce naleznete teploměry různých výrobců, např. Greisinger, Testo a dalších. Protože spolupracujeme i s řadou dalších firem a ne všechny výrobky je vzhledem k množství modelů možné umístit na naše stránky, jsme v řadě případů schopni nalézt řešení i v případě, kdy vhodný teploměr pro Vaši aplikaci není uveden na našich stránkách. Možné je někdy i zakázkové řešení, zejména u sond.


Digitální teploměry firmy TESTO, Německo

    Přestože měření teploty s použitím moderních elektronických teploměrů se může zdát na první pohled jednoduché, ve skutečnosti často jde o dosti náročnou činnost, při které se neodborník snadno dopustí značných chyb, obvykle výrazně převyšujících přesnost použitého, často i precizního teploměru. Dobrým příkladem je měření povrchové teploty různých materiálů, kde panuje dosti rozšířená představa, že pro změření teploty povrchu stačí přiložit sondu teploměru a výsledek odečíst na displeji teploměru. A právě toto je oblast, kde dostatečně přesné změření teploty vyžaduje splnění určitých podmínek a dobrou znalost problematiky, počínaje volbou vhodné sondy přes zajištění dokonalého přenostu tepla mezi měřeným povrchem a vlastním snímačem až po správnou interpretaci výsledků a reálnost požadavků na dosaženou přesnost měření. Ze zkušenosti můžeme odpovědně prohlásit, že běžný uživatel, dožadující se často kontaktního teploměru s nereálně vysokou přesností, se pak při vlastním měření dopustí zn
    Přesné měření pro laboratoře, kontrolu kvality a monitorování výrobních procesů.Potravinářství (HACCP), medicína a farmaceutika, chemie, akvaristika, rybářství, akvakultura atp.
    Přesný digitální teploměr s tenkým zapichovacím snímačem pro vyšší teploty.Malá teflonová rukojeť, tenká zapichovací špička, rukojeť i kabel pro trvalé použití při vysokých teplotách do 250 °C, nerezová ochrana kabelu.Jímka Ø 1,5 mm, délka 100 mm, kabel délky 1 m teflon (max. 250 °C).Vodotěsný přístroj i snímač.
    Měření vnitřní teploty potravin a dalších měkkých materiálů, rovněž pro přesné měření teploty kapalin, vzduchu a plynů nebo jako referenční přístroj pro kalibraci dalších přístrojů.
    Přesný digitální teploměr se zapichovacím snímačem pro vyšší teploty.Robustní teflonová rukojeť, tenká zapichovací špička, rukojeť i kabel pro trvalé použití při vysokých teplotách do 250 °C, nerezová ochrana kabelu.Jímka Ø 3 mm, délka 100 mm, kabel délky 1 m teflon (max. 250 °C).Vodotěsný přístroj i snímač.


Vlastnosti digitálních teploměrů

    Možnost měření až do hloubky 4 m. Díky alarmové funkci mohou být nastavitelné mezní teploty kontrolovány též akusticky. Pomocí standardního komunikačního rozhraní přístroje a spínacího modulu GAM 3000 lze ovládat další poplachové přístroje nebo realizovat jednoduché regulační procesy. Přístroj je též z modulu GAM 3000 napájen, což umožňuje jeho trvalý provoz.
    Některé teploměry jsou speciálně určené pro určité konkrétní použití, což je obvykle dáno sondou, pevně připojenou k vlastnímu přístroji nebo s ním tvořící jeden celek, jiné jsou univerzální, uzpůsobené k práci s výměnnými snímači. K takovémuto teploměru je tedy ještě třeba specifikovat vhodnou sondu pro konkrétní aplikaci nebo více sond, jestliže se má přístroj používat opravdu univerzálně. Vždy je samozřejmě třeba respektovat, s jakým druhem sond ten který model pracuje (termočlánkové, odporové). U univerzálního digitálního teploměru, ke kterému je zapotřebí specifikovat sondu, je vždy uveden odkaz na přehled vhodných sond jak u přehledu na této stránce, tak u podrobného popisu každého modelu na samostatné stránce.Budete-li chtít použití vhodné sondy pro Vaši aplikaci (a samozřejmě i vhodného teploměru) konzultovat, rádi Vám s výběrem pomůžeme.


Teploměry s výměnnými odporovými snímači

    V následujícím přehledu teplotních čidel jsou uvedeny snímače teploty pro různé měřicí úlohy. Znovu připomínáme, že výběr správného teplotního čidla je pro správné měření naprosto zásadní a že jeho vhodnost rozhodně nelze redukovat pouze na odpovídající měřicí rozsah. V případě, že si nejste výběrem správného teplotního snímače pro Vaši aplikaci jisti, neváhejte nás kontaktovat a výběr vhodného teplotního čidla s námi konzultovat.
    U skladovaného sena, slámy apod. hrozí na základě biologických procesů nebezpečí samovznícení a z tohoto důvodu je kontrola těchto materiálů velice důležitá.Přístroj Haytemp 285 je určen pro zemědělce a též hasičské sbory pro optimální kontrolu uskladněných krmiv.
    Přesný prostorový teploměr.Pomocí volně umístěného, ale zároveň chráněného teplotního senzoru přístroj umožňuje velice rychlé a přesné měření ± 0,2 °C (při 20 °C). Přístroj je koncipován tak, aby byla zajištěna jeho jednoduchá a praktická obsluha pouze jednou rukou.
    Pt1000, 2-vodič, nerezová délky 1 000 mm, Ø 10 mm, 1 m připojovací kabel s konektorem BNC, konstrukce rukojeti umožňuje aplikaci sondy bez námahy


Teploměry s pevně připojenými odporovými snímači

    Kontrola uskladněných krmiv, měření v půdě, deponiích, silážích, kompostech atd.Díky alarmové funkci mohou být nastavitelné mezní teploty kontrolovány též akusticky. Pomocí standardního komunikačního rozhraní přístroje a spínacího modulu GAM 3000 lze ovládat další poplachové přístroje nebo realizovat jednoduché regulační procesy. Přístroj je též z modulu GAM 3000 napájen, což umožňuje jeho trvalý provoz.
    Přesný digitální teploměr se zapichovacím snímačem.Plastová rukojeť dlouhá 135 mm, tenká zapichovací špička pro měkká plastická média.Jímka Ø 3 mm, délka 100 mm, kabel délky 1 m PVC (max. 100 °C).Vodotěsný přístroj i snímač.
    Přesný digitální teploměr s tenkým zapichovacím snímačem pro vyšší teploty.Teflonová rukojeť.Jímka Ø 1,5 mm, délka 100 mm, ukončení snímače je zahrocené, teflonový kabel délky 1 m.Rukojeť a kabel teplotně odolné do 250 °C.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00