Jak na věc


teplárny brno a.s. ičo

Přejeme vám krásné vánoční svátky a úspěšný rok 2018

    Vzhledem k vývoji venkovních teplot omezila Teplárna Otrokovice od dnešního dne dodávky tepla pro vytápění. V případě, že v příštích dnech dojde k ochlazení, jsme připraveni reagovat na potřeby našich odběratelů a dodávky v plném rozsahu obnovit.
    Teplárna Otrokovice i v loňském roce pokračovala v podpoře měst, obcí a neziskových organizací, kterým na veřejně prospěšné aktivity přispěla částkou 1,1 milionu korun.
    Teplárna Otrokovice podpořila v loňském roce formou darů nebo sponzoringu téměř šest desítek organizací. Celková částka rozdělená na jednotlivé projekty a akce  přesáhla jeden milion korun.
    Otrokovická teplárna staví nový kotel na zemní plyn, který nahradí jeden kotel na uhlí. Při rekonstrukci komínu se musel použít speciální, 150 metrů vysoký jeřáb.
    Projekty a akce v regionu za více než milion korun podpořila v loňském roce Teplárna Otrokovice. Formou darů a sponzoringu přispěla společnost především organizacím, které pomáhají nemocným dětem, handicapovaným lidem a seniorům.
    Vyrábíme průmyslovou elektroniku, kterou využíváme nejen v oblasti výroby lékařských přístrojů nebo pro projekční aplikace v rámci automatizace. Naše produkty se uplatňují na zahraničních trzích např. v Turecku, Číně, Jižní Korei nebo Rusku.


Titul Bezpečný podnik byl v teplárně obhájen již počtvrté

    Výstava, která vznikla u příležitosti 20. výročí povodní na řece Moravě, je k vidění do 3. září v prostoru Přístaviště Emila Spiro, části Na Kapli a v Muzeu Napajedla. Generálním partnerem výstavy 2017 Napajedla - Město na řece / 1997 Morava - Řeka ve městě je společnost Teplárna Otrokovice. 
    Teplárna Otrokovice zve své odběratele ze Zlína-Malenovic na společné setkání, které se koná 15. května 2018 v 16.30 hodin v salónku Sportcentrum Malenovice, Masarykova 1013, Zlín- Malenovice.
    Šestadvacet nových monitorů dechu předali  zástupci Nadace Křižovatka a jejích partnerů do užívání Novorozeneckému oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Monitory dechu představují vítanou pomoc pro maminky i zdravotnický personál. 
    Odběratelé teplárny nebudou příští rok platit za teplo více. Na stejné úrovni drží společnost ceny už od roku 2013 a patří k nejlevnějším teplárnám v ČR.
    Teplárna Otrokovice opět podpoří aktivity města Otrokovice. Zástupci společnosti podepsali dnes se starostou Jaroslavem Budkem smlouvu o podpoře na rok 2016.
    Teplárna Otrokovice přeje svým zákazníkům, obchodním partnerům a zaměstnancům krásné prožití vánočních svátků a do nového roku 2018 hodně zdraví a osobních i pracovních úspěchů. 


Teplárna přispěla na monitory dechu pro novorozence

    Statutární město Brno v součinnosti s ŘSD, DPmB, a.s. a Teplárnami Brno, a.s., realizuje řešení dopravní situace v oblasti ulic Plotní a Dornych. Stavba obsahuje přemístění tramvajové tratě z ulice Dornych na ulici Plotní, což má dopad na stávající rozvody tepla Tepláren Brno, a.s. i na realizaci nových horkovodních rozvodů v této lokalitě.
    Špičkové technologie zvyšují kvalitu vlastního návrhu i návrhu našich obchodních partnerů, kterým poskytujeme naše výrobní kapacity a know-how ve výrobě průmyslové elektroniky. Naše technologie umožňuje přizpůsobit se nejnovějším trendům v oblasti průmyslové automatizace.
    Teplárna Otrokovice přeje svým zákazníkům, obchodním partnerům a zaměstnancům krásné prožití vánočních svátků a do nového roku 2017 hodně zdraví, štěstí, osobních a pracovních úspěchů. Děkujeme vám za přízeň a těšíme se na další spolupráci.
    Na našem teplárenském provoze Červený mlýn máme nyní největší systém akumulace tepla do horké vody v ČR. Přestavbou nevyužívaného zásobníku na lehký topný olej jsme rozšířili původní akumulační nádrž o další. V obou dvou akumulátorech o celkovém objemu 9 900 m3 jsme schopni uložit až 345 MWh tepelné energie - dostatek pro pokrytí denní tepelné potřeby přibližně 17 000 domácností.


Studenti z Otrokovic si prohlédli teplárnu

    Teplárna Otrokovice oznamuje, že 10. června mezi 18 a 22 hod. bude uveden do provozu kotel K5 a může dojít ke krátkodobému zvýšení hluku a kouřivosti komínu.
    Vzhledem k vývoji počasí a venkovním teplotám ukončila dnes Teplárna Otrokovice topnou sezonu. Společnost zajišťuje dodávky tepla pro města Otrokovice, Napajedla a Zlín – Malenovice.
    Předseda představenstva Teplárny Otrokovice Petr Jeník a starosta Otrokovic Jaroslav Budek podepsali dnes smlouvu o konkrétní podpoře na rok 2018. V rámci dohody o spolupráci poskytne letos teplárna městu čtvrt milionu korun.
    Plánovaná letní odstávka skončí v pondělí 6. srpna. Obyvatelé v blízkosti teplárny mohou v ranních a dopoledních hodinách zaznamenat mírné zvýšení hluku a tmavší kouř z komína, což souvisí s uvedením zařízení do provozu.


Topná sezona byla nezvykle krátká

    Dodáváme systém kontroly a řízení pro velké jaderné reaktory, malé jaderné reaktory a související jaderné technologie včetně souvisejících služeb. V minulosti jsme realizovali řadu projektů nejen v České republice, ale i v zahraničí. Patříme mezi čtyři firmy na území EU, které vyvíjí, vyrábí, projektují a dodávají vlastní řídicí bezpečnostní systém pro primární část jaderných elektráren. Česká republika tak patří díky ZAT mezi světové dodavatele nejpokročilejších řídicích bezpečnostních a nebezpečnostních systémů pro jadernou energetiku.
    S výrobou a distribucí tepla i elektrické energie se seznámili studenti druhého ročníku oboru instalatér ze Střední průmyslové školy Otrokovice, kteří přišli dnes na exkurzi do teplárny. 
    Široká škála nabízených technických prostředků a možných uspořádání architektury systému umožňuje použít ho jak pro řízení rozsáhlých technologických celků typu energetického výrobního bloku, tak pro řízení malých technologií jako jsou čističky odpadních vod, regulační stanice apod.
    Teplárna Otrokovice zve své odběratele z Napajedel na společné setkání, které se koná ve čtvrtek 10. května 2018 v 16.30 hodin v Baltaci Original Restaurant. 
    Setkání s odběrateli z Napajedel, Zlína a Otrokovic uspořádala ve dnech 3. a 4. května Teplárna Otrokovice. Během dvou dnů přišlo do teplárny 70 lidí, kteří se seznámili s činností společnosti, ekologickými opatřeními i službami, které poskytuje. Součástí setkání byla také exkurze a seznámení se s výrobou tepla a elektřiny.


Na exkurzi do teplárny zamířili budoucí instalatéři

    Teplárna Otrokovice oznamuje, že dne 24.května od 8 do 11 hod bude odstavena turbína TG2. V dopoledních hodinách tak může dojít ke krátkodobému zvýšení hluku v okolí teplárny.
    Teplárna Otrokovice zve své odběratele z Otrokovic na společné setkání, které se koná ve čtvrtek 3. května 2018 v 16.30 hodin v restauraci Sportovního centra Otrokovice.
    Vzhledem k vývoji venkovních teplot přerušila dnes Teplárna Otrokovice dodávky tepla pro vytápění. V případě, že v příštích dnech dojde k poklesu teplot, jsme připraveni dodávky pro naše odběratele v plném rozsahu obnovit.
    Dvacet dětí ze Základní školy Mánesova Otrokovice si 26. března prohlédlo areál teplárny. Během exkurze se žáci páté třídy seznámili s výrobou energií v jejich městě. 
    Upozorňujeme naše odběratele na změnu adresy webových stránek, kde jsou zobrazena data z objektových (domovních) předávacích stanic pro dodávky tepla a teplé vody. 
    Společnost Teplárna Otrokovice pořádala ve dnech 19. - 21. ledna 2016 tradiční Seminář energetiků. Na třídenní konferenci do hotelu Harmonie v Luhačovicích přijelo 160 účastníků.


Havárie horkovodu ve Zlíně - Malenovicích

    Kvůli opravě horkovodu Baťov v ulici Mánesova musela teplárna přerušit dodávky tepelné energie pro dvě desítky odběrných míst v Otrokovicích. V plánovaném termínu dne 8. května byly dodávky obnoveny.
    První elektrorikšu v České republice získala organizace SENIOR Otrokovice. Její klienti budou využívat speciálně upravené kolo nejen při projížďkách po městě, ale mohou se podívat dále do Napajedel, Uherského Hradiště či Tlumačova a Hulína. 
    I když léto ještě nekončí, v Teplárně Otrokovice už probíhají přípravy na novou topnou sezonu. Provádí se pravidelná údržba, opravy a revize výrobních zařízení i tepelných sítí.
    Teplárna Otrokovice připravila v pátek 22. září prohlídky pro veřejnost. Příležitost podívat se do teplárny a seznámit se s výrobou tepla a elektřiny využily desítky lidí. 
    Zástupci Teplárny Otrokovice jednali se starosty obcí Bělov a Nová Dědina o odkališti. Ukládání teplárenského popílku zde bylo ukončeno už v roce 1998 a nyní probíhá rekultivace.  
    Teplárna Otrokovice nabídla svým zákazníkům další službu - od  začátku ledna zprovoznila nové webové stránky, kde jsou zobrazena data z objektových (domovních) předávacích stanic pro dodávky tepla a teplé vody.


Teplárna Otrokovice přerušila vytápění

    Teplárna Otrokovice chystá na konci srpna opravu horkovodu v centru Otrokovic. Od 27. srpna do 16. září bude v ulici Hložkova upraveno dopravní značení a na vymezených parkovištích nebude možné zaparkovat.
    Jsme spoluzakladateli oboru automatizace ve světě a zaměřujeme se na automatizaci v oboru klasické energetiky. Realizujeme malé až střední zakázky a pracujeme s vlastním řídicím systémem SandRA, konkrétně s řadami Z200, Z210 a Z110. Používáme i komponenty a aplikace českých i zahraničních firem. Našimi dodavateli jsou: SIEMENS, B&R, WAGO, WOODWARD a Wonderware (InTouch), z českých firem pak Geovap (Reliance) a Moravské přístroje a.s. (ControlWeb).
    Přepojujeme Brno z páry na horkou vodu, aby naši zákazníci ušetřili až 15 % v nákladech na teplo. Celková rekonstrukce představuje přepojení 671 odběrných míst a výměnu přibližně 66 km zastaralých parovodů za moderní, úsporné horkovody. Do historie Tepláren Brno se "PÁRA x HORKÁ VODA" zapíše jako jeden z našich nejrozsáhlejších projektů. A také oceněných - ocenění "Projekt roku" od Teplárenského sdružení ČR jsme získali již po dokončení prvních etap.


Teplárna odstaví kotle. Dodávky teplé vody budou zajištěny

    Na otrokovické letiště přiletí 1. května v 11 hodin historický letoun Electra, který Jan Antonín Baťa před druhou světovou válkou využil při obchodní cestě kolem světa. Výjimečnou událost podpořila také Teplárna Otrokovice.
    SandRA (Safe and Reliable Automation) je moderní řídicí systém třídy Distributed Control System (DCS), navržený pro náročná průmyslová odvětví vyžadující vysokou spolehlivost a dlouhou dobu života řídicího systému.
    Společnost Teplárna Otrokovice a.s. se 1.10. 2015 stala nájemcem a provozovatelem energetických sítí na rozvod a dodávky tepelné energie v areálu společnosti TOMA, a.s. v Otrokovicích.
    Teplárna Otrokovice poskytuje svým zaměstnancům motivující ohodnocení, řadu benefitů a možností k profesnímu růstu. V současné době hledáme vhodného kandidáta na pozici provozní elektrikář.
    Prodávající informuje spotřebitele (přičemž spotřebitelem se rozumí výlučně fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), že případné spory ze spotřebitelské smlouvy o dodávkách tepla či dodávkách elektřiny může spotřebitel s účinností od 1.2.2016 řešit mimosoudně. 


Teplárna podpoří město Otrokovice

    Společnost Teplárna Otrokovice v červnu úspěšně prošla recertifikačním auditem a znovu získala certifikát systému managementu kvality ISO 9001. Teplárna plní normy také v oblasti systému environmentálního managementu ISO 14001 a systému managementu bezpečnosti OHSAS 18001.
    Teplárna Otrokovice přeje svým zákazníkům, obchodním partnerům a zaměstnancům krásné prožití vánočních svátků a do nového roku 2019 hodně zdraví a osobních i pracovních úspěchů. 
    V letních měsících probíhaly v Teplárně Otrokovice opravy, revize a údržba technologií. Nyní jsou všechna zařízení opět v provozu a v případě ochlazení je společnost připravena zahájit dodávky tepla.
    Příští rok ušetří za teplo domácnosti, které jsou odběrateli Teplárny Otrokovice. Cena za GJ klesne pod 500 korun (včetně DPH). Společnost patří k nejlevnějším teplárnám v České republice.
    Teplárna Otrokovice oznamuje, že dnes budou probíhat opravy netěsnosti na horkovodu v blízkosti polikliniky ve Zlíně – Malenovicích. Během oprav může docházet  ke krátkodobým odstávkám.
    Dnes dopoledne došlo k technologické závadě v zásobníku paliva kotle K5. Kotel je od poloviny března odstavený a opravuje se, takže nedošlo k žádným výpadkům či omezením v dodávkách tepla a teplé vody pro odběratele teplárny.


Teplárna odstaví technologie. Lidé bez teplé vody nezůstanou

    S výrobou a distribucí tepla i elektrické energie se seznámili studenti druhého ročníku ze Střední průmyslové školy Otrokovice, kteří přišli 2. února na exkurzi do teplárny. 
    Jsme spoluzakladatelem oboru automatizace ve světě. V divizi Automatizace technologických procesů realizujeme malé až střední zakázky dle specifických požadavků zákazníka. Nasazujeme vlastní řídicí systém SandRA, používáme výhradně prověřené produkty českých i zahraničních výrobců. Dodáváme do segmentů, kde je požadována vysoká odbornost, spolehlivost a životnost řídicího systému. Garantujeme špičková řešení, rychlé nasazení i reakci na nestandardní situace. Zajišťujeme záruční a pozáruční servis. Naše řídicí systémy vyvíjíme v kontextu Průmyslu 4.0.
    Dne 23. 5. 2015 od 6 do 22 hodin bude v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon, probíhat oprava horkovodu, kterým jsou realizovány dodávky tepla do některých objektů v Napajedlech. 


Opravu horkovodu zvládla teplárna v termínu

    V uplynulých měsících prováděla Teplárna Otrokovice opatření ke snižování emisí oxidů dusíku na kotli K4. Aby mohla být technologie znovu uvedena do provozu, musí se vyčistit tzv. profuky.  V okolí teplárny proto může být zaznamenána zvýšená hlučnost.
    Chcete se podívat do provozu a dozvědět se, jak se vyrábí teplo a elektřina? Teplárna Otrokovice zve všechny zájemce v pátek 22. září 2017 na prohlídku centrálního zdroje tepla.
    Teplárna Otrokovice se bude opět významně podílet na akcích, které letos plánuje město Otrokovice. Předseda představenstva Teplárny Otrokovice Petr Jeník a starosta Otrokovic Jaroslav Budek podepsali dnes smlouvu o podpoře na rok 2017.
    Společnost Teplárny Brno, a.s., je zapojena do projektu, který se zabývá vývojem simulačních modelů a metodických postupů pro aplikaci výpočtových simulací v různých oblastech energetiky. Hlavním řešitelem projektu je Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně.
    S výrobou a distribucí tepla i elektrické energie se seznámili studenti třetího ročníku oboru instalatér ze Střední průmyslové školy Otrokovice, kteří přišli 7. 11. na exkurzi do teplárny. 


Nabídka volných míst: Strojník energetického zařízení - Topič

    Instalaci elektrodového kotle jsme zahájili v prosinci 2017. Kotel s elektrickým příkonem 20 MW vyniká účinností 99,9 % a vysokou rychlostí startu. Tepelný výkon z kotle nabíjíme dle potřeby do nově rozšířeného systému akumulace. Zvyšujeme tím efektivnost výroby tepla a spolehlivost dodávky. Nové zařízení nám zároveň umožnilo rozšíření služeb poskytovaných energetické přenosové soustavě.
    Celkový rozsah dodávky: Řídící systém teplárny (3x kotel, 2xTG, odsíření), TG4MW, rekonstrukce výměníkových stanic, CHÚV, obnova SKŘ (kompletní výměna řídícího systému ŘSK1, K2, K3, TG1, TG2, CHÚV, dodávka SCADA/HMI.     
    Teplárna Otrokovice nabízí svým odběratelům nákup a instalaci poměrových měřičů na radiátory. Nabídku již využily desítky odběratelů, kteří díky tomu ušetří na vstupní investici.
    Teplárna Otrokovice letos podpoří částkou 180 tisíc korun město Zlín. Příspěvek získají malí fotbalisté, dobrovolní hasiči a peníze dostane také Základní umělecká škola v Malenovicích.
    Teplárna Otrokovice reaguje na vývoj počasí a dnes zahájila vytápění. Společnost zásobuje teplem na devět tisíc domácností, průmyslové podniky, školy, obchodní centra a další instituce v Otrokovicích, Napajedlech a Zlíně – Malenovicích.
    Z důvodu havarijní opravy horkovodu budou 25. listopadu od 6 do 18 hod přerušeny dodávky tepla pro naše odběratele na sídlišti v Malenovicích a v průmyslové zóně Trní. 


Budějovická sokolí mláďata byla okroužkována

    Teplárna Otrokovice oznamuje, že kvůli opravě bude dnes odstavena turbína TG1. Z tohoto důvodu může v dopoledních hodinách dojít ke krátkodobému zvýšení hluku v okolí teplárny.
    Na hranici pozemků společnosti Teplárna Otrokovice a Continental Barum vyrostla nová CNG stanice. Slouží pro kamiony, které zajišťují přepravu materiálů a hotových výrobků do externích skladů.
    Teplárna Tábor, a.s., má pro provoz zařízení na Výrobu a rozvod tepla a elektřiny vydané integrované povolení, ze dne 31. 7. 2007 (č.j KUJCK 28069/2006 OZZL/24/HI/R). Toto integrované povolení stanovuje podmínky za jakých může být zařízení provozováno. Veškerá provozovaná zařízení v Teplárně Tábor, a.s., lze označit za nejlepší dostupnou technologii, to znamená, že zcela splňuje nejmodernější standardy pro dané technologie.
    Podle vyhlášky končí topná sezona 31. května. Vzhledem k vysokým teplotám ale otrokovická teplárna přerušila dodávky tepla už 13. dubna. Vloni to přitom bylo o měsíc později. 


Teplárna přispěla na první elektrorikšu v České republice

    Zlínský kraj několikrát v letošní zimě trápil smog a kvůli vysokým koncentracím prachu v ovzduší musela být vyhlášena regulace. Na zhoršené kvalitě ovzduší se nejvíce podílela doprava a lokální topeniště. Teplárna Otrokovice přispěla ke snížení škodlivých dopadů smogu.
    „Dodávky tepla chápeme jako veřejnou službu, protože je to jedna ze základních lidských potřeb,“ říká v rozhovoru pro Deník předseda představenstva Teplárny Otrokovice Petr Jeník.
    Společnost ZAT a.s. je vysoce spolehlivý partner nejenom v oblasti světově úspěšných řídicích systémů, ale i jako certifikovaný výrobce a dodavatel zdravotnických přístrojů dle ISO 13485. Disponuje dlouholetým know-how ve zdravotnictví u nás i v zahraničí.
    Teplárny Brno se ve spolupráci s Teplárenským sdružením ČR, Teplárnou České Budějovice a Teplárnou Písek účastní projektu, jehož záměremje podpora modernizace dálkového vytápění a kombinované výroby tepla a elektřiny. Cílem projektu je zvýšit energetickou účinnost a snížit emise skleníkových plynů. S podporou projektu KeepWarm se také snažíme zvýšit zatím nedostatečné povědomí o výhodách systému dálkového vytápění a kogenerace v ČR.


Ekologizace kotle K4 je před dokončením. Chystají se profuky kotle

    Z důvodu provedení havarijní opravy horkovodu Baťov v Otrokovicích (v místě křížení ulic Zahradní a Mánesova) přeruší Teplárna Otrokovice dodávku tepla.
    Otrokovická teplárna letos investuje čtvrt miliardy do ekologických opatření a připojení nových odběratelů. Ceny ale nezvyšuje a její odběratelé v Napajedlích a ve Zlíně - Malenovicích mají jedny z nejnižších cen za teplo v České republice. 
    Modernizace provozu Brno-Sever je součástí optimalizace velkých výrobních zdrojů Tepláren Brno. Instalace dvou moderních plynových kotlů významně zvýšila účinnost výroby tepla na zdroji, snížila emise oxidu dusíku a byla tak jedním z faktorů, díky nimž bylo možné od 1. ledna 2017 snížit cenu tepla.
    Teplárna Otrokovice poskytuje svým zaměstnancům motivující ohodnocení, řadu benefitů a možností k profesnímu růstu. V současné době hledáme vhodného kandidáta na pozici strojník energetického zařízení.
    Deset dní potrvá letní odstávka v otrokovické teplárně. Během ní se provedou opravy, které není možné dělat za běžného provozu. Díky záložnímu zdroji ale odběratelé žádný výpadek nepocítí a dodávky teplé vody pro ně budou zajištěny.


Teplárna pokračuje ve spolupráci s městem Otrokovice

    Teplárna Otrokovice letos podpoří částkou 155 tisíc korun město Zlín. Peníze půjdou na volnočasové aktivity dětí a příspěvek dostanou také dobrovolní hasiči.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00