Jak na věc


technický postup sádrokartonových stropů

Sádrokartonový podhled na ocelové dvouvrstvé konstrukci - postup montáže

    6 D 11 Zvuková izolace Sádrokartonové stropy KNAUF - laboratorní hodnoty Laboratorní hodnoty vážené vzd. neprůzvučnosti v podél. směru výška zavěšení 400 mm Redukované výpočtové hodnoty pro snížení hodnoty vážené vzduchové neprůzvučnosti v podélném směru R L,w,R u podhledů s absorbční vrstvou a výškou zavěšení přes 400 mm Výška zavěšení v mm 6 útlum dutého prostoru je reálný od min. tloušťky 50 mm, vytvořené po celé ploše podhledu.
    12 D 112 Sádrokartonové stropy KNAUF Kovová nosná konstrukce D112-A5s (s požární odolností) Posuvné napojení na stěnu v provedení pož. odolnosti Alternativa 1 D112-D5s (s požární odolností) Posuvné napojení na stěnu v provedení pož. odolnosti Alternativa 2 90º D112-C3 Dilatační spára v provedení s pož. odolností D112-B3 Styk podélných hran La Vita ochranná deska viz. tech. list K 736 ca. 100 mm 12
    7 latí D 111 Sádrokartonové stropy KNAUF Dřevěná nosná konstrukce * Osová vzdálenost montážních latí (50x30 mm) * použít zárohový nástavec pro šroubování Osové vzdálenosti nosných latí vzdálenosti závěsů / upevňovacích prvků Tř. zatížení kg/m² Osové vzdálenosti montážních latí viz. str. 4 Při požadavcích na pož. odolnost: osové vzdálenosti mont. latí, resp. druh opláštění podle požárního katalogu KNAUF


Jednoduchá příčka na ocelových profilech s jednovrstvým pláštěm - postup

    1 D 11 07/2009 D 11 Sádrokartonové stropy Knauf NOVINKA! Strop pod stropem = design + požární ochrana Stupeň vzduchové neprůzvučnosti v podélném směru D Sádrokartonový strop Knauf dřevěná spodní konstrukce D Sádrokartonový strop Knauf kovová spodní konstrukce CD 60/27 D Sádrokartonový strop Knauf kovová spodní konstrukce CD 60/27 D Sádrokartonový strop Knauf kovová spodní konstrukce z UA 50/40 + CD 60/27
    13 D 113 Sádrokartonové stropy KNAUF Kovová nosná konstrukce v jedné rovině < 1/2 C. Třída zatížení kg/m² () () dle pož. katalogu dle pož. katalogu Dodatečné požadavky při požáru shora 13
    16 D 116 Sádrokartonové stropy KNAUF Kovová nosná konstrukce UA / CD 250 () Třída zatížení kg/m² 2) 2) 2) 16 Dimenzování při požární odolnosti - viz. pož. katalog Na požádání lze provést diferencované dimenzování spodní konstrukce stropů. Doporučuje se příslušně dimenzovat spodní konstrukci s ohledem na případný dodatečný strop ( 15 kg/m²). 2) Neplatí pro osovou vzdálenost montážních profilů 900 mm. Osové vzdál. mont. profilů viz. str. 4 Při požadavcích na pož. odolnost: osové vzdálenosti profilů, resp. způsob opláštění podle pož. katalogu Knauf


D 11 Sádrokartonové stropy Knauf

    17 D 11 Sádrokartonové stropy KNAUF Kovová spodní konstrukce UA / CD D116-A1 Napojení na stěnu D116-D1 Napojení na stěnu Uniflott + separační páska nebo Acryl Uniflott + separační páska nebo Acryl D116-C1 Styk čelních hran D116-B1 Styk podélných hran 17
    3 D 11 Sádrokartonové stropy KNAUF Zavěšování - třída dovoleného zatížení podle normy DIN Třída nosnosti 0,10 kn (10 kg) Postranní jazýčky příchytky ohnout Třída nosnosti 0,25 kn (25 kg) Třída nosnosti 0,40 kn () Přímý závěs Noniusový třmen Noniusový třmen ohnout přes profil a zasunout do sebe až po zaklapnutí Spodek noniusového třmenu Universální spojka odolný proti tlaku pro CD 60x27 odolná proti tlaku pro CD 60x27 Multifunkční závěs odolný proti tlaku pro CD 60x27 /m² Při požární odolnosti Dodatečná opatření pro protipožární odolnost shora (prostor mezi podhledem a stropem)


Sádrokartonové stropy (podhledy)

    15 D 11 Strop pod stropem Sádrokartonové stropy KNAUF EI30 - EI90 samostatný požární předěl zdola Dekorativní strop 15 kg/m² Dodatečné zatížení zavěšeného stropu (pohledový strop 15 kg/m²) musí být zohledněno u spodní konstrukce protipožárního stropu (viz také str. 2 - Základy dimenzování ). Vzdálenosti závěsů třída zatížení kg/m² do 15 Rozměry spodní konstrukce protipož. stropu vycházejí z údajů příslušných systémových stropů (např. D112) za současného zohlednění hmotnosti pohledového stropu Dekorativní strop 15 kg/m² 15 kg 15
    10 D 112 Sádrokartonové stropy KNAUF Kovová nosná konstrukce 25 kg 25 kg D112-A2 Napojení na stěnu D112-D2 Napojení na stěnu Uniflott + separační páska nebo Acryl Uniflott + separační páska nebo Acryl D112-C2 Styk čelních hran D112-B2 Styk podélných hran 10
    5 D 11 Sádrokartonové stropy KNAUF Napojení s požární odolností 100 mm Minerální vlna min. /m³ 100 mm 100 mm 5
    9 D 112 Sádrokartonové stropy KNAUF Kovová nosná konstrukce bez UD nebo s UD Třída zatížení kg/m² (viz. str. 2) Osové vzdál. nosných profilů viz. str. 4 Při požadavcích na pož. odolnost: osové vzdálenosti nosných profilů, resp. druh opláštění podle aktuálního požárního katalogu Knauf ( 15kg/m²).


Sádrokartonový podhled na dřevěné konstrukci - postup montáže

    11 D 112 Sádrokartonové stropy KNAUF Kovová nosná konstrukce D112-A3 Napojení na stěnu s přiznanou spárou D112-D3 Napojení na stěnu ca. 150 mm spodní díl noniového závěsu, pro CD 60x27 spodní díl noniového závěsu, pro CD 60x27 Jako montážní pomůcku lze vždy použít UD. D112-B4 Styk podélných hran D112-C4 Styk čelních hran 25 kg 25 kg D112-B1 Styk podélných hran D112-C1 Styk čelních hran 11
    18 D 11 Sádrokartonové stropy KNAUF Spotřeba materiálu - příklady nejčastějších případů - Výrobky externích dodavatelů jsou uvedeny kurzívou 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,7 0,7 1,2 1,5 0,7 1,2 1,2 1,5 0,7 1,2 2,4 3 1,4 2,4 1,2 1,5 0,7 1,2 1,2 1,5 0,7 1,2 1,2 1,5 0,7 1,2 0,4 0,4 0,7 1,2 0,4 0,4 0,7 1,2 0,4 0,4 0,7 1,2 1,2 1,5 0,7 1,2 1,2 1,5 0,7 1,2 2,4** 3,2 3,2 0,8 0,8 0,6 0,6 0,2 0,2 2,1 2,1 1,7 1,7 3,4 3,4 n. B. n. B. 1 2 n. B. n. B ,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,6 0,45 0,45 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,6 0,45 0,45 white, red, green Desky Knauf WHITE / GREEN Desky Knauf WHITE / GREEN Desky Knauf WHITE, GREEN, RED, RED GREEN Desky Knauf WHITE, GREEN, RED, RED GREEN 18


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00