Jak na věc


tajné triky pro minecraftaky mistr stavitel

Na Tajné stezce – 11.kapitola

    Začalo to renesancí a vyvrcholilo koncem 18. století: svět se začal měnit jako nikdy předtím. Přišel nový řád, který přinesl svobodu - nejen lidí, ale i myšlenek. Postupně mizela většina důvodů, proč by mělo být vědění tajné; z vynálezů se stal kapitál, z vědy motor dalšího zrychlování pokroku. Sny řeckých atomistů, arabských učenců, Rogera Bacona, Leonarda da Vinciho, Jana Amose Komenského i mnoha jiných velkých osamělých duchů se splnily: člověk létá výš než pták, řídí povozy bez koní, pluje hlubinami oceánu, prodlužuje svůj život, zkoumá vesmír i nitro hmoty. Poznání se stalo smyslem existence, Velké Dílo bylo svým způsobem završeno.
    I proto taková struktura ve skutečnosti nemůže být zcela tajná. Musí mít svou veřejnou (profánní) a neveřejnou (esoterní) tvář, podobně jako šifrování pomocí velkých prvočísel má veřejný a neveřejný šifrovací klíč. Lze si snadno představit, že ve vzdálené minulosti představovaly profánní část těchto společenství věštírny, svatyně, chrámová společenství. A - i když to vypadá šíleně - později to při troše fantazie mohly být stejně dobře některé cechovní spolky jako některé církevní struktury. V moderní době může tuto roli plnit cokoliv, od spolku akvaristů až po politickou stranu. Existují ostatně radikální politická hnutí (i když se zcela odlišnými cíli), které na to jdou stejně: "profánní" složku představuje legální, nezřídka parlamentní politická strana, "esoterní" tajná teroristická organizace...


Na Tajné stezce – 12.kapitola

    Každý takový spolek musí vyřešit samozřejmě především problém utajení a likvidace případných úniků informací. Představa, že se tak děje hlavně pomocí přísných konspiračních řádů, tajných šifer, zednářských prstenů a podobných poznávacích znamení, je stejně naivní, jako fingovaná sebevražda vyhozením těla skrz zavřené okno. Jsou mnohem lepší metody utajení, například diskreditace pravdivého jádra naprosto zjevnými smyšlenkami a bláboly - nikoliv popřením, ale zmnožením informací. Je to jako šifrování pomocí mřížky: vzniká zdánlivý chaos, v němž se orientuje jen ten, kdo k němu zná klíč. Kdo se někdy pokoušel studovat alchymistické spisy, ví, o čem mluvím.
    Struktura skutečné tajné společnosti ostatně nejspíš může být velmi volná. Kdo pracuje z přesvědčení pro dobrou věc, nepotřebuje skládat přísahy, mumlat zaříkávadla, oblékat si směšné hábity ani dodržovat vynucená pravidla. Pokud je natolik moudrý a inteligentní, aby se mohl Velkého Díla zúčastnit, ví také nejlépe co dělat a co nedělat, aby je neohrozil. Jediné co opravdu potřebuje, je vědět o svých spolubratřích (většinou vzdálených a rozptýlených po celém světě) a o jejich práci. A být připraven v případě potřeby jim pomoci.
    Jinými slovy: tajná společnost mohl být ještě lepší a ještě trvalejší úkryt pro myšlenky, než tajemná Jáma pokladů. Byla by to pokladnice vědění ukrytá ve stále se obnovující diaspoře - ne náhodou je symbolika těchto organizací tak často spojována s Šalamounovým chrámem a judaismem obecně.


stránky publicisty Jana A. Nováka

    Jisté je jen jedno: pokud existuje společnost stále ještě střežící odkaz dávných vědomostí, je opravdu tajná – a „pravdy“ o ní šířené internetem i jinak, jsou směšné bláboly. Nejsa ani členem žádného takového spolku ani vázán jakoukoliv přísahou, mohu si tu dovolit několik obecných úvah o tom, jak taková organizace střežící nebo skrytě oživující odkaz dávných vědomostí může (a nemusí) fungovat doopravdy.
    Kapitola čtrnáctá Žita se ztratila z polí, jako by šlehl tajemným proutkem. Po strniskách uvidíš sem tam pobíhat slepice nebo husy. Lidské hemžení utichlo a přichází již jen ojedinělý člověk – oráč a podmítá. Jakmile byly chlebodárné trávy odvezeny, rázem přestává žhnout horko jako z výhně. To už vítr probíhá se po uvolněných polích a noci se Pokračování…
    Skutečná tajná společnost se od hry na ni liší nikoliv formami (i když těmi jistě také) ale především cíli. Dodatečně silný cíl nebo ideál je krystalizačním jádrem, kolem kterého se takové společenství vytváří. Představuje obvykle i důvod, proč volí utajení - je v rozporu s momentálně panujícími hodnotami a tužbami většinové společnosti nebo vládnoucí skupiny, která touto většinou manipuluje (což zdaleka nemusí znamenat, že je v rozporu s obecně lidskými hodnotami).


Na Tajné stezce – 8.kapitola

    Naopak, v době upadajícího zájmu o poznání, protivědeckých nálad, ovládnutí společnosti náboženskými či jinými fanatiky atd. může tajná společnost zakonzervovat a ochránit dosažený stupeň vědomostí, podpořit ty, kteří jdou z jejího hlediska správným směrem a připravovat půdu pro návrat rozumu. Pochopitelně je pak předmětem nenávisti a pronásledování vládnoucími špičkami.
    Tajné války jsou jedním z prvních obřích crossoverů, ve kterém se setkávají skoro všichni slavní hrdinové nakladatelství Marvel… a stejně tak skoro všichni padouši. Obě strany se pustí do nelítostného boje – a na jeho výsledku bude záležet osud světa. Na jedné straně Spider-Man, Captain America, Iron Man, Hulk, X-Men, Avengers, Fantastic Four, Thor a další – a na straně druhé Doctor Doom, Doctor Octopus, Lizard, Ultron a jiní.
    Kapitola sedmá Vzpomínám na ten kus světa jako na pohádku. Snad tudy někdy ďábel bloudil s divokým spřežením a ohnivým rádlem vyryl děsivou brázdu napříč podlouhlým zástupem kopců. Najednou se asi zastavil, zadíval se do temné dálky a překvapeně zasténal pod tíhou tvrdé země. Zde kámen se těsně ke kameni tulí s takovou vroucností, jak je to Pokračování…


Na Tajné stezce – 15.kapitola

    Veřejné směřování k takovému cíli by tedy nejen ohrozilo nositele tohoto snažení, ale znemožnilo by i dosažení samotného cíle. Zničí-li establishment knihy, lze je tajně napsat znova a ukrýt. Budou-li ale fyzicky či jinak zlikvidováni i učenci, zmizí s nimi jejich vědomosti i možnost vychovat nástupce a dějiny se vrátí o několik století zpět. Tomu chce společenství zabránit - a současně umožnit, aby vědomosti nezemřely s generací svých nositelů. Nepochybně cíl velmi silný.
    Umberto Ecco dokonce tvrdí, že jezuité tajné spolky sami zakládali: "Pochopili, že nejlepší způsob, jak vyvést protivníka z rovnováhy, je zakládat tajné sekty, počkat až se do nich nahrnou nebezpeční nadšenci, a pak je všechny pozatýkat. Obáváš-li se komplotu, sám si ho zorganizuj a budeš mít pod palcem všechny, kteří by se jej mohli zúčastnit..."
    Takových filtrovacích stupňů samozřejmě může být mnoho. Na konci cesty pak je připravený a prověřený adept, který na sebe upozorní už třeba jen tím, že na "filtrovací texty" určitým předpokládaným způsobem zareaguje.


Na Tajné stezce – 9.kapitola

     Těmito slovy začíná komiks, který změnil celý žánr. Komiks, ve kterém se proti sobě pouští ti největší superhrdinové a superpadouši Marvelu… a ukazuje se, že ne vždycky jsou tyhle dvě skupiny tak odlišné. Je to příběh plný akce, napětí, zrady, lásky, monumentálních soubojů i osobních tragédií. Je v něm skoro každý, kdo v Marvelu něco znamená: Spider-Man, Captain America, Iron Man, Hulk, X-Meni, Avengers, Fantastic Four i Thor. Souboj století může začít.
    Až přijde jeho čas bývá mu osudem puknout a rozdrolit se po nárazu na něco mnohem tvrdšího, případně tiše zapadnout v tom nejtemnějším koutě vzdáleného bojiště.
    Tajné vědomosti bývají často spojovány s tajnými společnostmi, což má svou logiku: nikdo jiný se nedokáže postarat o poklady ducha lépe, než organizace schopná skrytě přežívat dějinné otřesy. Tajné společnosti proto mají být mostem mezi dávnou minulostí, v níž se podivuhodné znalosti zrodily, s naší současností. Je tomu tak doopravdy? Otázka je tím aktuálnější, čím víc lidí věří, že jsou hybatelem i dnešního dění.
    Stejně tak je možné do cesty všem nepovolaným hledačům tajemství nastavit falešná rozcestí - třeba i "tajné společnosti", které jsou ve skutečnosti jen jejich karikaturami. V nich neškodně skončí všichni obtížní pátrači, jimž není pravé poznání určeno. Hra na tajemno, dodržování rituálů a postup v hierarchii řádu je obvykle uspokojí natolik, že nepřekážejí a nezlobí...


Na Tajné stezce – 14.kapitola

    Mimochodem, takový mechanismus není zas tak úplně vzdálený od toho, jak funguje vědecké společenství, nebo jak vzniká internetová Wikipedie či jiné projekty. Lze si představit, že v případě ohrožení svobody poznání začnou stejně spontánně krystalizovat bratrstva, která jej budou ochraňovat. Chcete-li si vychutnat tuto myšlenku rozpracovanou do detailů mnohem lepším vypravěčem, než jsem já, přečtěte si slavný román Raye Bradburyho 451 stupňů fahrenheita.
    K situaci, kdy bylo třeba uklidit do ilegality cenné vědomosti, v minulosti zřejmě došlo mnohokrát. Jen namátkou: po vypálení alexandrijského Músea, při nástupu křesťanství v římské říši, po pádu svobodomyslných panovníků arabského světa, po nástupu inkvizice - a nelze vyloučit, že se to nebude opakovat. Pokud bude současný odliv zájmu o vědu, techniku a výzkum směrem zpět k pověrám pokračovat, bude časem možná nutné pro nějakou lepší budoucnost zachraňovat i ty znalosti, kterými disponujeme dnes.
    Hned po té lze bez smutnu a bez výčitek zvednout zase nový kámen. Kamenů je vždycky dost. Jsou levné, anonymní a nahraditelné. Z takových kamenů jsou vystavěny dějiny.
    Kapitola desátá Poplach v Osadě. Každý řádný osadník musí vědět a hlavně musí zažít, co je to poplach. Ten přijde jedenkrát znenadání, když sladce spíš a zdá se ti sen, který bys chtěl, aby trval bez konce. Je ti tak blaze, že ani necítíš, že jsi na světě, když zazní to hrozné slovo: Poplach. Bylo skoro Pokračování…


Rubrika — Na tajné stezce

    "...pravda, čest a morálka jsou sice důležité životní hodnoty, ale k jejich uplatňování nejste rozhodně povinováni každému na světě…ani každému ve vašem městě a bydlišti.
    Obsahuje sešity: Marvel Super Heroes Secret Wars (1984) #1Marvel Super Heroes Secret Wars (1984) #2Marvel Super Heroes Secret Wars (1984) #3Marvel Super Heroes Secret Wars (1984) #4Marvel Super Heroes Secret Wars (1984) #5Marvel Super Heroes Secret Wars (1984) #6Marvel Super Heroes Secret Wars (1984) #7Marvel Super Heroes Secret Wars (1984) #8Marvel Super Heroes Secret Wars (1984) #9Marvel Super Heroes Secret Wars (1984) #10Marvel Super Heroes Secret Wars (1984) #11Marvel Super Heroes Secret Wars (1984) #12She-Hulk (2004) #10Thor (1966) #383What If...? (1989) #4What If...? (1989) #114


Na Tajné stezce – 13.kapitola

    Tajných společností v historii existovalo velké množství - více či méně úctyhodných - ale většina z nich měla zcela jiné cíle, převážně mocenské, náboženské, nebo vůbec žádné, protože mnoha lidem jen dělá dobře být členem nějakého exkluzivního spolku. V souvislosti s tajným věděním jsou jmenovány nejčastěji jen čtyři: templáři, svobodní zednáři, ilumináti a rosenkruciáni. Přitom templáři vlastně ani tajnou společností nebyli, jen se nakonec jaksi ocitli v ilegalitě přičiněním nikoliv vlastním.
    Kapitola dvanáctá Ztemnělá půlnoc bez měsíce. Horká tma prolne ovzduší a chce se ti spát. Tisíce hmyzů opustí své denní skrýše a všichni se vydají do temného prostoru. Slyšíš je zpívat. Tichým mávnutím proletí vzdušným proudem netopýr nebo sova. V takovou chvíli vyzývá každý ležící kmen, každý pařez i kámen k posezení. Hlavou ti projde Pokračování…
    Kapitola patnáctá Pouť je děvucha rozvýskaná. Ve svátečním šatě vběhne do vesnice, u každé chalupy se zastaví, na každé okno zaťuká. Letos přišla sluncem prozářená, po žních zbohatlá. Od božího rána přicházejí procesí ze sousedních obcí se svými korouhvemi, aby se rozloučila s poslední poutí. Nejprve zajdou do kostela a pak se poutníci rozběhnou se známými Pokračování…


Na Tajné stezce – 16.kapitola

    Už to samo o sobě říká, že organizované získávání a uchovávání vědomostí, které nebyly pro každého, mohlo mít nejrůznější podobu. Zabývaly se jím ostatně do určité míry i některé mnišské řády, benediktini, snad i františkáni, určitě ale u nás neprávem odsuzovaní jezuité.
    Mechanismus "náboru" může být zcela automatický a fungovat na principu, který si můžeme představit třeba jako internetový hypertext. Na počátku stojí zcela veřejný text sestavený tak, aby zaujal okruh lidí s určitými předpoklady a zájmy. V něm mohou být odkazy (narážky, bibliografické údaje, v moderní době hyperlinky atd.) na další texty, kterými se už správným směrem prokouší jen ti, jejichž zájem je opravdu hluboký, vzdělání přiměřené a trpělivost odpovídající velikosti Díla. A také lidé s požadovanými morálními předpoklady. Už samotná komplikovanost takového textu, "nečtivost" a nepoplatnost době odradí nevhodné.


Tajné války superhrdinů Marvelu

    Před několika desítkami let jsem zdědil po svém dědečkovi rukopis dětské dobrodružné knížky, která nebyla nikdy vydána. Dědeček byl knihkupec a jako drobný nakladatel vydal a k vydání připravoval několik knížek.  Dobrodružnou knížku „Na tajné stezce“ nechal napsat kolem roku 1945 jedním panem učitelem, kterému za rukopis zaplatil 25 tisíc tehdejších korun. Následně požádal svého přítele, Pokračování…
    Kapitola osmá Oskar vydal se ranním šerem do města. Příhoda včerejšího dne jej značně rozrušila a cítil, že potřebuje značného uklidnění. Jako skála padl na něj pocit odpovědnosti. Rodiče svěřili mu své děti, mezi nimi také Karla. Synek továrníka, který neměl pro svého jediného synka nikdy času, a tak zůstával chlapec hlavně odkázán na matku, Pokračování…
    Kapitola devátá Několik dní lilo jako z konve. V osadě byl ospalý život. Práce bylo sice pořád dost, jenže to nebylo to, nač se chlapci tolik těšili. Pokukovali do deště, ale nikde na obzoru nechtěla se objevit žádná trhlina, kterou by slunko mohlo vysypat fůru svých paprsků na rozmáčenou zem. Pracovalo se ve dřevěné budově pily. Byly Pokračování…


Na Tajné stezce – 10.kapitola

    Osamělý myslitel, vynálezce či vědec to vždycky měl docela těžké. Bylo by divné, kdyby někdo nepřipadl na myšlenku, aby se takoví lidé sdružovali do tajných bratrstev? Aby se dokázali rozpoznat pomocí tajných znamení, vyměňovat si zkušenosti a v případě potřeby se i navzájem vytáhnout ze šlamastyk, do nichž je jejich výjimečnost přivedla? Aby pracně dosažené vědění ukládali, rozhojňovali, ochraňovali před nepovolanými a předávali svým následovníkům jako dědictví pro lepší budoucnost?
    Kapitola jedenáctá Zas se ukázaly krásné dny. Dny, kdy slunce roztopilo zemi do žhava. Hlína praskala nedostatkem vláhy a obilí sklonilo své klasy naplněné božím darem. Osiny se již rozestupovaly a bělostné mléko v zrnech měnilo se v chléb. Chlapci osmahli a vyrostli v Osadě. Po několik dní chodili se vždy odpoledne koupat do rybníka vysoko nad Osadou. Pokračování…
    Jenže nic není definitivní - ledacos nasvědčuje tomu, že doba se obrací. Věda a vzdělání je pro stále víc lidí moc složité, pracné a obtížně pochopitelné, pavědy a jednoduché pseudopravdy jsou mnohem dostupnější. Pro politiky je výhodnější veřejné prostředky rozdat (a ukrást), než věnovat na vědu a školy. Kosmický výzkum se zastavil, vědecká odvětví, která neslibují rychlý zisk, skomírají. Na vítězném vzestupu jsou hnutí, která se už ani netají tím, že jdou proti vědeckému poznávání světa, protože ho považují za škodlivé. Čím dál víc se ukazuje, že vědění a vláda davu nejdou dohromady…


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00