Jak na věc


svazek slámy

Projekt "Doplnění systému odděleného sběru bioodpadů obcí Tišnovska"

    Území zahrnující členské obce svazku se nachází v České republice, NUTS II Severovýchod, v Královéhradeckém kraji, ve středové části okresu Náchod. Mikroregion je nyní tvořen správním územím šesti obcí: Červená Hora, Provodov-Šonov, Slatina nad Úpou, Studnice, Vysokov a Žernov. Počet trvale žijících obyvatel mikroregionu činí 3 030. Do jeho celkové rozlohy 4 610 ha náleží celkem 13 katastrálních území. Průměrná hustota osídlení dosahuje 67 obyvatel na 1 km2. Území mikroregionu je obklopeno čtyřmi významnými městy stávajícího náchodského okresu: Náchodem, Novým Městem nad Metují, Českou Skalicí a Červeným Kostelcem. Samotný svazek však nemá mezi svými členy žádné jádrové město.
    Historie svazku začala dnem 15. září 1999, kdy bylo založeno „Sdružení obcí 1866“. Iniciátorem vzniku této právnické osoby byla obec Studnice. Zakladatelskými obcemi se kromě ní staly: Červená Hora, Provodov-Šonov, Vysokov a Žernov. Název sdružení byl zvolen podle historické události, neboť právě v tomto kraji se odehrály nejkrutější boje Prusko–rakouské války z roku 1866. Válečné události výrazně ovlivnily vývoj území a zanechaly zde největší koncentraci pomníčků a památníků, nesmazatelných stop této smutné události. K datu l. ledna 2002 se sdružení transformovalo na právnickou osobu s názvem „Svazek obcí 1866“, který se následně rozšířil o obec Slatinu nad Úpou.


Zahájení provozu mobilního pódia pro obce DSO TIŠNOVSKO

    Představme si cca 30 tisíc obyvatel, tedy 10 tisíc rodin, žijících ve 12 obcích, v jednom městě a jednom městysu nedaleko od Brna. Může je spojovat více věcí, např. kulturní tradice, okolní příroda, známí, školy, dopravní linky, sportoviště nebo stejné zájmy. Nebo také voda a její zdroj, který je pro všechny důležitý. A voda je právě to téma, díky kterému vznikl Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko. Na začátku bylo třeba nalézt způsob financování, k čerpání hodnoty cca 120 milionů Euro se přímo nabízely evropské fondy. Konkrétně na odkanalizování a efektivní čištění veškerých splaškových vod z domácností a firem daného mikroregionu. Co tomu ale předcházelo? Nejprve se muselo sejít vedení všech obcí, ještě než byl založen Svazek obcí. Cílem byla dohoda o spolupráci právě tímto směrem. Podobně velké dílo, jako je nový vodovod nebo kanalizace, obvykle všechny stmelí. Ale tady se jednalo o záměr nově propojit do jedné moderní a kapacitní kanalizační soustavy 12 sídel se záměrem
    DSO Tišnovsko je zapojeno do projektu SMO ČR Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, zkráceně Centra společných služeb (CSS) reg.číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017
    Území mikroregionu se nachází v blízkosti hranic s Polskem, proto je zcela přirozené, že byla v červnu 2001 navázána mezinárodní spolupráce s polskými partnery. Přeshraniční spolupráci rozvíjíme a posilujeme na úseku kultury, sportu, osvěty a občanských iniciativ.


Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko - Oficiální web

    Projekt, který v České Republice dosud neměl obdoby, dostal název Ochrana vod povodí řeky Dyje. Skládal se ze dvou postupných etap. První nesla název Dyje I a druhá Šlapanicko - Čistá Říčka a Rakovec. Dvakrát sedm příměstských sídel, první v letech 2004 - 2007 a další skupina v rozmezí roků 2007 a 2010, se dočkalo nové splaškové kanalizace. Pod zem bylo postupně instalováno páteřní kanalizační potrubí v délkách 63 a 56 kilometrů a také více než padesát dalších kilometrů odboček pro jednotlivé kanalizační přípojky. Těch je nyní již aktivních 7 tis. S ohledem na členitost a reliéf zdejší krajiny, sousedící s Moravským krasem, bylo nezbytné také postavit 13 automatizovaných přečerpávacích stanic. Díky použití tzv. suché technologie, využívající vzduchu pro tlakování odpadní vody je provoz téměř bezhlučný, bez zápachu ale především víceméně bezúdržbový. Na projektu se podílely stovky odborníků. Nejen představitelé vedení Svazku, ale i projektanti, konzultanti, zhotovitelé a další. Všichni
    Informační schůzka pro rodiče MŠ Venkov ( obecí Železné, Šerkovice, Rohozec, Hluboké Dvory, Unín a Bukovice), kteří mají zájem o umístění svého dítěte do svazkové mateřské školy VENKOV proběhne 27. března od 17.hod v kulturním domě v Železném.
    Dovolujeme si Vás upozornit na elektronický katalog sociálních služeb. Obsahuje aktuální informace o celkové nabídce poskytované na území jihomoravského kraje. V podrobném vyhledávání je navíc možné poptávat informace dle životní situace klienta či klíčových slov (např. šikana, domácí násilí apod.) Katalog je nyní nejdostupnějším přehledem služeb Jihomoravského kraje.


Tišnovsko získalo dotaci na nové kontejnery pro 17 obcí

    Mobilní pódium, které podpořila Nadace ČEZ ve výši 300 000,- Kč bylo slavnostně pokřtěno předsedou DSO Tišnovsko panem Ladislavem Tichým dne 1. prosince 2018 v obci Předklášteří. Důvodem podpořit společnou iniciativu členů Dobrovolného svazku obcí Tišnovsko k realizaci tohoto projektu, byla nutnost zajistit technické zázemí pro obecní aktivity v 41 členských obcích regionu Tišnovska. Celkové náklady projektu činili 375 708,- Kč. Zbylou část ve výši 75 708,- Kč financoval svazek ze svého rozpočtu. Předmětem projektu bylo pořízení kvalitního mobilního pódia renomované značky NIVTEC o rozměrech 8x5m, včetně zábradlí a schodů. Certifikovaný systém Nivtec, který dodala svazku firma MusicData, s.r.o., představuje rychlý a bezpečný způsob jak zvládnout stavbu tohoto profesionálního pódia bez použití nářadí a spojovacího materiálu. Základem systému jsou podesty vyrobené z hliníkových profilů a vodě odolné překližky s protiskluzovým povrchem. Každoročně se obce potkávají s problémem jak zajisti
    Proto Vás, milovníci přírody, historických památek i lidové architektury, vyznavači pěší turistiky, cykloturistiky, tenisu či jízdy na běžkách, vášniví nimrodi a rybáři, stejně tak jako přátelé agroturistiky i venkovských hospůdek s dobrým jídlem, pitím a sousedským posezením, chceme pozvat do zajímavého a malebného venkovského mikroregionu. „Svazek obcí l866“ je tvořen územím šesti obcí – Červená Hora, Provodov – Šonov, Slatina nad Úpou, Studnice, Vysokov a Žernov. Má rozlohu 4 610 ha a průměrná hustota osídlení je 67 obyvatel na l km2. Počet trvale žijících obyvatel tohoto venkovského mikroregionu činí Je součástí Náchodska – líbezného kraje, který výstižně označil jako magický, náchodský rodák spisovatel Josef Škvorecký.


SKALICE NAD SVITAVOU * JABLOŇANY * OBORA * KUNIČKYSVITÁVKA * CHRUDICHROMY * ÚJEZD U BOSKOVICDOUBRAVICE NAD SVITAVOU * LHOTA RAPOTINA

    Svazek DSO Tišnovsko získalo v rámci vyhlášené výzvy OPŽP 2014-2020 č.69, sprc.cíl 3.2.:Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů, dotaci ve výši 2 159 335,75 Kč, na projekt pro 17 obcí s názvem: DSO Tišnovsko-kontejnery na separované druhy odpadu

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00