Jak na věc


svazek obcí regionu písecko

POZVÁNKA NA II. REPREZENTAČNÍ PLES DSO TIŠNOVSKO

    Území mikroregionu se nachází v blízkosti hranic s Polskem, proto je zcela přirozené, že byla v červnu 2001 navázána mezinárodní spolupráce s polskými partnery. Přeshraniční spolupráci rozvíjíme a posilujeme na úseku kultury, sportu, osvěty a občanských iniciativ.
    Archivní materiál bude postupně doplňován tak, aby ho veřejnost měla možnost studovat. Zaplňujeme tím také mezeru způsobenou nečinností institucí ( především Ústavu po studium totalitních režimů), které se měly o publikaci tohoto materiálu zasadit.
    Dovolujeme si Vás upozornit na elektronický katalog sociálních služeb. Obsahuje aktuální informace o celkové nabídce poskytované na území jihomoravského kraje. V podrobném vyhledávání je navíc možné poptávat informace dle životní situace klienta či klíčových slov (např. šikana, domácí násilí apod.) Katalog je nyní nejdostupnějším přehledem služeb Jihomoravského kraje.
    Tyto stránky byli v soutěži Křišťálová Lupa nominovány odbornou porotou mezi 10 nejvýznamnějších českých internetových stránek v kategorii projekt roku (inovativní, originální, odvážný či jinak výjimečný projekt)


Projekt svazkové školky VENKOV zahájen!

    Původní soupis ze 60. let uvádí celkem 123 dílů. Část svazku (díly č. 15–34) byla později vyčleněna do svazku a.č. V-2614 MV (dnes 5 dílů), díly č. 50–60 byly sloučeny do jednoho svazku, díly č. 73–84 byly uloženy pod a.č. V-6139 MV, díly č. 85–88 a 90–91 byly sloučeny do jednoho dílu dnes označovaného jako č. 86, díl č. 94 byl uložen odděleně, díl č. 105 byl zřejmě sloučen, díl č. 119 jako samostatný zrušen. Díly č. 124–127 byly připojeny později. Svazek obsahuje 7 částí fotodokumentace, 3 obálky, 2 jmenné seznamy a rejstříky, seznamy doličných věcí, 2 posudky a samostatně uloženou obžalobu.
    Proto Vás, milovníci přírody, historických památek i lidové architektury, vyznavači pěší turistiky, cykloturistiky, tenisu či jízdy na běžkách, vášniví nimrodi a rybáři, stejně tak jako přátelé agroturistiky i venkovských hospůdek s dobrým jídlem, pitím a sousedským posezením, chceme pozvat do zajímavého a malebného venkovského mikroregionu. „Svazek obcí l866“ je tvořen územím šesti obcí – Červená Hora, Provodov – Šonov, Slatina nad Úpou, Studnice, Vysokov a Žernov. Má rozlohu 4 610 ha a průměrná hustota osídlení je 67 obyvatel na l km2. Počet trvale žijících obyvatel tohoto venkovského mikroregionu činí Je součástí Náchodska – líbezného kraje, který výstižně označil jako magický, náchodský rodák spisovatel Josef Škvorecký.


Projekt "Doplnění systému odděleného sběru bioodpadů obcí Tišnovska"

    Obsah této stránky připravil kolektiv nadšenců, kterým není lhostejné fungování státních institucí v naší zemi a vadí jim, že i dvacet let od změny režimu v ČR se stát nehodlá řádně vypořádat s bílými místy naší novodobé historie.Aktivity koordinujeStanislav PencProhlášení k současné situaci koordinátora obsahu stránek.
    BURSÍK, Tomáš. Národu jsem vždy věrně sloužila a vědomě nikomu škodu neučinila. Františka Zemínová, In: Securitas Imperii, č. 14, ÚDV, Praha 2006, s. 271-28
    DSO Tišnovsko je zapojeno do projektu SMO ČR Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, zkráceně Centra společných služeb (CSS) reg.číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017
    Svazek DSO Tišnovsko získalo v rámci vyhlášené výzvy OPŽP 2014-2020 č.69, sprc.cíl 3.2.:Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů, dotaci ve výši 2 159 335,75 Kč, na projekt pro 17 obcí s názvem: DSO Tišnovsko-kontejnery na separované druhy odpadu


Motto: "Ten, kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat."

    Území zahrnující členské obce svazku se nachází v České republice, NUTS II Severovýchod, v Královéhradeckém kraji, ve středové části okresu Náchod. Mikroregion je nyní tvořen správním územím šesti obcí: Červená Hora, Provodov-Šonov, Slatina nad Úpou, Studnice, Vysokov a Žernov. Počet trvale žijících obyvatel mikroregionu činí 3 030. Do jeho celkové rozlohy 4 610 ha náleží celkem 13 katastrálních území. Průměrná hustota osídlení dosahuje 67 obyvatel na 1 km2. Území mikroregionu je obklopeno čtyřmi významnými městy stávajícího náchodského okresu: Náchodem, Novým Městem nad Metují, Českou Skalicí a Červeným Kostelcem. Samotný svazek však nemá mezi svými členy žádné jádrové město.
    Historie svazku začala dnem 15. září 1999, kdy bylo založeno „Sdružení obcí 1866“. Iniciátorem vzniku této právnické osoby byla obec Studnice. Zakladatelskými obcemi se kromě ní staly: Červená Hora, Provodov-Šonov, Vysokov a Žernov. Název sdružení byl zvolen podle historické události, neboť právě v tomto kraji se odehrály nejkrutější boje Prusko–rakouské války z roku 1866. Válečné události výrazně ovlivnily vývoj území a zanechaly zde největší koncentraci pomníčků a památníků, nesmazatelných stop této smutné události. K datu l. ledna 2002 se sdružení transformovalo na právnickou osobu s názvem „Svazek obcí 1866“, který se následně rozšířil o obec Slatinu nad Úpou.
    Se svazkem bylo manipulováno v období rehabilitací. Podstatná část svazku byla vrácena do archivu tehdejšího FMV z Generální prokuratury až v listopadu 1980.


Tišnovsko získalo dotaci na nové kontejnery pro 17 obcí

    Jako připomínku na 61ti-leté výročí od začátku procesu s Miladou Horákovou a spol., v jazyce StB nazývaného Akce Střed, vám zpřístupňujeme další archivní materiál – vyšetřovací svazek „Akce Střed“, archivní číslo V-6301 MV. Z materiálu, který čítá zhruba 14 tis. stran a je rozdělen do více jak 100 dílů, bylo vybráno několik dílů vztahujících se k celému procesu (obžaloba, rozsudek, seznamy osob) a díly týkající se přímo Milady Horákové.
    KOURA, Petr. Měl jsem rád svou republiku.“ Životní příběh politického vězně dvou totalit JUDr. Josefa Nestávala, In: Sborník AMV, č. 4 (2006), s. 149-196
    001       6301/1; č. 1       Akce Střed – „hlavní svazek“ – trestní oznámení, obžaloba, rozsudek, usnesení o odvolání, znalecký posudek, uložení svazků 1950-1951 (1959) počet str.147


Zahájení provozu mobilního pódia pro obce DSO TIŠNOVSKO

    Dnes, 25. 4. 2018 bylo vítězné firmě VS – build, s.r.o. ze Želešic, předáno staveniště v rámci realizace výstavby svazkové školky Venkov v Železném. Na tomto projektu se projevila živá meziobecní spolupráce obcí Železné, Unín, Rohozec, Šerkovice, Hluboké Dvory a Bukovice. Tato akce byla podpořena ze zdrojů MŠMT ve výši 83% z celkových nákladů 16. mil Kč. Participaci na financování zbylých veřejných prostředků z rozpočtů obcí si rozdělilo všech šest zapojených obcí projektu. Po realizaci výstavby může toto nové zařízení pojmout až 50 dětí. Stavba svazkové školky tím vyřeší dlouhotrvající problém obcí při umísťování dětí v okolních předškolních zařízeních. Předpokládané ukončení stavby dle uzavřené smlouvy je 15.6.2019. Slavností zahájení provozu proběhne od 1.9.2019. O průběhu realizaci stavby a vývoji této unikátní školky v našem regionu vás budeme dále rádi informovat na našem webu dsotisnovsko.cz nebo www.zelezne.cz.
    Dnešní svazek V-6301 MV vznikl sloučením materiálů a.č. ZV-3414 MV (uloženo v roce 1955), a dále svazků uváděných pod r.č. 5441, 5554 a a.č. 14018, 14019, 14065, 14066, 14094 a S-3187 MV. Tyto materiály jsou též označovány jako skupinový svazek Horáková a spol., skupinový svazek Harlas a spol., skupinový svazek Čupera a spol., skupinový svazek Klíma a spol., skupinový svazek Karásek a spol., skupinový svazek Šubrtová a spol., skupinový svazek Matl a spol. a skupinový svazek Slavický-Brandt.


Vyšetřovací svazek StB „Akce Střed“ vedený proti Miladě Horákové

    Mobilní pódium, které podpořila Nadace ČEZ ve výši 300 000,- Kč bylo slavnostně pokřtěno předsedou DSO Tišnovsko panem Ladislavem Tichým dne 1. prosince 2018 v obci Předklášteří. Důvodem podpořit společnou iniciativu členů Dobrovolného svazku obcí Tišnovsko k realizaci tohoto projektu, byla nutnost zajistit technické zázemí pro obecní aktivity v 41 členských obcích regionu Tišnovska. Celkové náklady projektu činili 375 708,- Kč. Zbylou část ve výši 75 708,- Kč financoval svazek ze svého rozpočtu. Předmětem projektu bylo pořízení kvalitního mobilního pódia renomované značky NIVTEC o rozměrech 8x5m, včetně zábradlí a schodů. Certifikovaný systém Nivtec, který dodala svazku firma MusicData, s.r.o., představuje rychlý a bezpečný způsob jak zvládnout stavbu tohoto profesionálního pódia bez použití nářadí a spojovacího materiálu. Základem systému jsou podesty vyrobené z hliníkových profilů a vodě odolné překližky s protiskluzovým povrchem. Každoročně se obce potkávají s problémem jak zajisti
    Martin Vadas: Proces H (díly 1–10) Rozsáhlá dokumentace procesu vycházející z dochovaného obrazového, zvukového a textového záznamu průběhu procesu. 2007 (premiéra 1 dílu v ČT 31.5.2009)

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00