Jak na věc


svazek domažlicko

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SVOP na roky 2020 - 2021

    Projekt, který v České Republice dosud neměl obdoby, dostal název Ochrana vod povodí řeky Dyje. Skládal se ze dvou postupných etap. První nesla název Dyje I a druhá Šlapanicko - Čistá Říčka a Rakovec. Dvakrát sedm příměstských sídel, první v letech 2004 - 2007 a další skupina v rozmezí roků 2007 a 2010, se dočkalo nové splaškové kanalizace. Pod zem bylo postupně instalováno páteřní kanalizační potrubí v délkách 63 a 56 kilometrů a také více než padesát dalších kilometrů odboček pro jednotlivé kanalizační přípojky. Těch je nyní již aktivních 7 tis. S ohledem na členitost a reliéf zdejší krajiny, sousedící s Moravským krasem, bylo nezbytné také postavit 13 automatizovaných přečerpávacích stanic. Díky použití tzv. suché technologie, využívající vzduchu pro tlakování odpadní vody je provoz téměř bezhlučný, bez zápachu ale především víceméně bezúdržbový. Na projektu se podílely stovky odborníků. Nejen představitelé vedení Svazku, ale i projektanti, konzultanti, zhotovitelé a další. Všichni
    Jako připomínku na 61ti-leté výročí od začátku procesu s Miladou Horákovou a spol., v jazyce StB nazývaného Akce Střed, vám zpřístupňujeme další archivní materiál – vyšetřovací svazek „Akce Střed“, archivní číslo V-6301 MV. Z materiálu, který čítá zhruba 14 tis. stran a je rozdělen do více jak 100 dílů, bylo vybráno několik dílů vztahujících se k celému procesu (obžaloba, rozsudek, seznamy osob) a díly týkající se přímo Milady Horákové.


Zápis z ustavující Valné hromady dne 22. 11. 2018

    Území zahrnující členské obce svazku se nachází v České republice, NUTS II Severovýchod, v Královéhradeckém kraji, ve středové části okresu Náchod. Mikroregion je nyní tvořen správním územím šesti obcí: Červená Hora, Provodov-Šonov, Slatina nad Úpou, Studnice, Vysokov a Žernov. Počet trvale žijících obyvatel mikroregionu činí 3 030. Do jeho celkové rozlohy 4 610 ha náleží celkem 13 katastrálních území. Průměrná hustota osídlení dosahuje 67 obyvatel na 1 km2. Území mikroregionu je obklopeno čtyřmi významnými městy stávajícího náchodského okresu: Náchodem, Novým Městem nad Metují, Českou Skalicí a Červeným Kostelcem. Samotný svazek však nemá mezi svými členy žádné jádrové město.
    Dnešní svazek V-6301 MV vznikl sloučením materiálů a.č. ZV-3414 MV (uloženo v roce 1955), a dále svazků uváděných pod r.č. 5441, 5554 a a.č. 14018, 14019, 14065, 14066, 14094 a S-3187 MV. Tyto materiály jsou též označovány jako skupinový svazek Horáková a spol., skupinový svazek Harlas a spol., skupinový svazek Čupera a spol., skupinový svazek Klíma a spol., skupinový svazek Karásek a spol., skupinový svazek Šubrtová a spol., skupinový svazek Matl a spol. a skupinový svazek Slavický-Brandt.
    Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť, zpočátku srážky mrznoucí, přechodně i srážky sněhové. Denní teploty 2 až 6°C. Noční teploty 3 až -1°C.
    Se svazkem bylo manipulováno v období rehabilitací. Podstatná část svazku byla vrácena do archivu tehdejšího FMV z Generální prokuratury až v listopadu 1980.


Motto: "Ten, kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat."

    Archivní materiál bude postupně doplňován tak, aby ho veřejnost měla možnost studovat. Zaplňujeme tím také mezeru způsobenou nečinností institucí ( především Ústavu po studium totalitních režimů), které se měly o publikaci tohoto materiálu zasadit.
    Území mikroregionu se nachází v blízkosti hranic s Polskem, proto je zcela přirozené, že byla v červnu 2001 navázána mezinárodní spolupráce s polskými partnery. Přeshraniční spolupráci rozvíjíme a posilujeme na úseku kultury, sportu, osvěty a občanských iniciativ.
    KOURA, Petr. Měl jsem rád svou republiku.“ Životní příběh politického vězně dvou totalit JUDr. Josefa Nestávala, In: Sborník AMV, č. 4 (2006), s. 149-196
    Svazek obcí Podoubraví je svazek v okresu Havlíčkův Brod, jeho sídlem je Chotěboř a jeho cílem je rozvoj regionu. Sdružuje celkem 28 obcí a byl založen v roce 2001.
    Obsah této stránky připravil kolektiv nadšenců, kterým není lhostejné fungování státních institucí v naší zemi a vadí jim, že i dvacet let od změny režimu v ČR se stát nehodlá řádně vypořádat s bílými místy naší novodobé historie.Aktivity koordinujeStanislav PencProhlášení k současné situaci koordinátora obsahu stránek.


SKALICE NAD SVITAVOU * JABLOŇANY * OBORA * KUNIČKYSVITÁVKA * CHRUDICHROMY * ÚJEZD U BOSKOVICDOUBRAVICE NAD SVITAVOU * LHOTA RAPOTINA

    Martin Vadas: Proces H (díly 1–10) Rozsáhlá dokumentace procesu vycházející z dochovaného obrazového, zvukového a textového záznamu průběhu procesu. 2007 (premiéra 1 dílu v ČT 31.5.2009)
    001       6301/1; č. 1       Akce Střed – „hlavní svazek“ – trestní oznámení, obžaloba, rozsudek, usnesení o odvolání, znalecký posudek, uložení svazků 1950-1951 (1959) počet str.147


Vyšetřovací svazek StB „Akce Střed“ vedený proti Miladě Horákové

    Představme si cca 30 tisíc obyvatel, tedy 10 tisíc rodin, žijících ve 12 obcích, v jednom městě a jednom městysu nedaleko od Brna. Může je spojovat více věcí, např. kulturní tradice, okolní příroda, známí, školy, dopravní linky, sportoviště nebo stejné zájmy. Nebo také voda a její zdroj, který je pro všechny důležitý. A voda je právě to téma, díky kterému vznikl Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko. Na začátku bylo třeba nalézt způsob financování, k čerpání hodnoty cca 120 milionů Euro se přímo nabízely evropské fondy. Konkrétně na odkanalizování a efektivní čištění veškerých splaškových vod z domácností a firem daného mikroregionu. Co tomu ale předcházelo? Nejprve se muselo sejít vedení všech obcí, ještě než byl založen Svazek obcí. Cílem byla dohoda o spolupráci právě tímto směrem. Podobně velké dílo, jako je nový vodovod nebo kanalizace, obvykle všechny stmelí. Ale tady se jednalo o záměr nově propojit do jedné moderní a kapacitní kanalizační soustavy 12 sídel se záměrem
    Tyto stránky byli v soutěži Křišťálová Lupa nominovány odbornou porotou mezi 10 nejvýznamnějších českých internetových stránek v kategorii projekt roku (inovativní, originální, odvážný či jinak výjimečný projekt)
    BURSÍK, Tomáš. Národu jsem vždy věrně sloužila a vědomě nikomu škodu neučinila. Františka Zemínová, In: Securitas Imperii, č. 14, ÚDV, Praha 2006, s. 271-28


POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KRUCEMBURK 12.12.2018 OD 18.00 HOD

    Historie svazku začala dnem 15. září 1999, kdy bylo založeno „Sdružení obcí 1866“. Iniciátorem vzniku této právnické osoby byla obec Studnice. Zakladatelskými obcemi se kromě ní staly: Červená Hora, Provodov-Šonov, Vysokov a Žernov. Název sdružení byl zvolen podle historické události, neboť právě v tomto kraji se odehrály nejkrutější boje Prusko–rakouské války z roku 1866. Válečné události výrazně ovlivnily vývoj území a zanechaly zde největší koncentraci pomníčků a památníků, nesmazatelných stop této smutné události. K datu l. ledna 2002 se sdružení transformovalo na právnickou osobu s názvem „Svazek obcí 1866“, který se následně rozšířil o obec Slatinu nad Úpou.
    Vítejte v regionu, který je spjat s horním tokem řeky Doubravy, regionu, který se nachází na evropském rozvodí Labe-Dunaj v zachovalé přírodě uprostřed České republiky. Rozsáhlé lesní porosty jsou rájem houbařů a sběratelů lesních plodů. Krajina nabízí spoustu značených cyklotras a turistických tras vhodných pro pěší turistiku a cykloturistiku.


Pozvánka na hudebně scénické představení do Vilémova

    Proto Vás, milovníci přírody, historických památek i lidové architektury, vyznavači pěší turistiky, cykloturistiky, tenisu či jízdy na běžkách, vášniví nimrodi a rybáři, stejně tak jako přátelé agroturistiky i venkovských hospůdek s dobrým jídlem, pitím a sousedským posezením, chceme pozvat do zajímavého a malebného venkovského mikroregionu. „Svazek obcí l866“ je tvořen územím šesti obcí – Červená Hora, Provodov – Šonov, Slatina nad Úpou, Studnice, Vysokov a Žernov. Má rozlohu 4 610 ha a průměrná hustota osídlení je 67 obyvatel na l km2. Počet trvale žijících obyvatel tohoto venkovského mikroregionu činí Je součástí Náchodska – líbezného kraje, který výstižně označil jako magický, náchodský rodák spisovatel Josef Škvorecký.
    Původní soupis ze 60. let uvádí celkem 123 dílů. Část svazku (díly č. 15–34) byla později vyčleněna do svazku a.č. V-2614 MV (dnes 5 dílů), díly č. 50–60 byly sloučeny do jednoho svazku, díly č. 73–84 byly uloženy pod a.č. V-6139 MV, díly č. 85–88 a 90–91 byly sloučeny do jednoho dílu dnes označovaného jako č. 86, díl č. 94 byl uložen odděleně, díl č. 105 byl zřejmě sloučen, díl č. 119 jako samostatný zrušen. Díly č. 124–127 byly připojeny později. Svazek obsahuje 7 částí fotodokumentace, 3 obálky, 2 jmenné seznamy a rejstříky, seznamy doličných věcí, 2 posudky a samostatně uloženou obžalobu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00