Jak na věc


svazek cév

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko - Oficiální web

    K 60. výročí zahájení pravidelného vysílání Rádia Svobodná Evropa zveřejňujeme významný historický pramen. Jedná se hlavní objektový svazek vedený Státní bezpečností od počátku provozu této rozhlasové stanice, jejíž vysílání představovala pro řadu občanů žijících v totalitním komunistickém režimu jeden z mála svobodných informačních zdrojů. Zveřejněné dokumenty dokládají velký zájem, který o Rádio Svobodná Evropa komunistický režim projevoval. Rozvědka StB (krycím názvem I. správa MV) založila v roce 1955 operativní svazek s krycím názvem „Alfa“, který vedla až do konce osmdesátých let. Svazek „ALFA“ se z větší části dochoval. Obsahuje hlavní podsvazek a řadu dalších podsvazků a příloh. Celkově je v něm nyní uloženo více než 25 000 stránek dokumentů, včetně řady fotografií. Svazek „ALFA“ je nyní uložen v Archivu bezpečnostních složek a je podle archivního zákona volně přístupný všem badatelům (ABS, fond svazková agenda I. správy SNB, objektový svazek „ALFA“, reg. č. 10081). K hlavnímu
    DSO Tišnovsko je zapojeno do projektu SMO ČR Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, zkráceně Centra společných služeb (CSS) reg.číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017


Projekt svazkové školky VENKOV zahájen!

    Mobilní pódium, které podpořila Nadace ČEZ ve výši 300 000,- Kč bylo slavnostně pokřtěno předsedou DSO Tišnovsko panem Ladislavem Tichým dne 1. prosince 2018 v obci Předklášteří. Důvodem podpořit společnou iniciativu členů Dobrovolného svazku obcí Tišnovsko k realizaci tohoto projektu, byla nutnost zajistit technické zázemí pro obecní aktivity v 41 členských obcích regionu Tišnovska. Celkové náklady projektu činili 375 708,- Kč. Zbylou část ve výši 75 708,- Kč financoval svazek ze svého rozpočtu. Předmětem projektu bylo pořízení kvalitního mobilního pódia renomované značky NIVTEC o rozměrech 8x5m, včetně zábradlí a schodů. Certifikovaný systém Nivtec, který dodala svazku firma MusicData, s.r.o., představuje rychlý a bezpečný způsob jak zvládnout stavbu tohoto profesionálního pódia bez použití nářadí a spojovacího materiálu. Základem systému jsou podesty vyrobené z hliníkových profilů a vodě odolné překližky s protiskluzovým povrchem. Každoročně se obce potkávají s problémem jak zajisti
    Území zahrnující členské obce svazku se nachází v České republice, NUTS II Severovýchod, v Královéhradeckém kraji, ve středové části okresu Náchod. Mikroregion je nyní tvořen správním územím šesti obcí: Červená Hora, Provodov-Šonov, Slatina nad Úpou, Studnice, Vysokov a Žernov. Počet trvale žijících obyvatel mikroregionu činí 3 030. Do jeho celkové rozlohy 4 610 ha náleží celkem 13 katastrálních území. Průměrná hustota osídlení dosahuje 67 obyvatel na 1 km2. Území mikroregionu je obklopeno čtyřmi významnými městy stávajícího náchodského okresu: Náchodem, Novým Městem nad Metují, Českou Skalicí a Červeným Kostelcem. Samotný svazek však nemá mezi svými členy žádné jádrové město.


Zahájení provozu mobilního pódia pro obce DSO TIŠNOVSKO

    Proto Vás, milovníci přírody, historických památek i lidové architektury, vyznavači pěší turistiky, cykloturistiky, tenisu či jízdy na běžkách, vášniví nimrodi a rybáři, stejně tak jako přátelé agroturistiky i venkovských hospůdek s dobrým jídlem, pitím a sousedským posezením, chceme pozvat do zajímavého a malebného venkovského mikroregionu. „Svazek obcí l866“ je tvořen územím šesti obcí – Červená Hora, Provodov – Šonov, Slatina nad Úpou, Studnice, Vysokov a Žernov. Má rozlohu 4 610 ha a průměrná hustota osídlení je 67 obyvatel na l km2. Počet trvale žijících obyvatel tohoto venkovského mikroregionu činí Je součástí Náchodska – líbezného kraje, který výstižně označil jako magický, náchodský rodák spisovatel Josef Škvorecký.
    Území mikroregionu se nachází v blízkosti hranic s Polskem, proto je zcela přirozené, že byla v červnu 2001 navázána mezinárodní spolupráce s polskými partnery. Přeshraniční spolupráci rozvíjíme a posilujeme na úseku kultury, sportu, osvěty a občanských iniciativ.
    Historie svazku začala dnem 15. září 1999, kdy bylo založeno „Sdružení obcí 1866“. Iniciátorem vzniku této právnické osoby byla obec Studnice. Zakladatelskými obcemi se kromě ní staly: Červená Hora, Provodov-Šonov, Vysokov a Žernov. Název sdružení byl zvolen podle historické události, neboť právě v tomto kraji se odehrály nejkrutější boje Prusko–rakouské války z roku 1866. Válečné události výrazně ovlivnily vývoj území a zanechaly zde největší koncentraci pomníčků a památníků, nesmazatelných stop této smutné události. K datu l. ledna 2002 se sdružení transformovalo na právnickou osobu s názvem „Svazek obcí 1866“, který se následně rozšířil o obec Slatinu nad Úpou.


Svazek elektroinstalace dveří řidiče Transpo. T5 7H0971161AF

    Ve čtvrtek 5.května 2011 se uskuteční v prostorách Senátu konference k 60.výročí zahájení vysílání Rádia Svobodná Evropa, kde bude Stanislav Penc rozdávat leták, který k této příležitosti vznikl. Leták si můžete přečíst zde.
    Tyto stránky byli v soutěži Křišťálová Lupa nominovány odbornou porotou mezi 10 nejvýznamnějších českých internetových stránek v kategorii projekt roku (inovativní, originální, odvážný či jinak výjimečný projekt)
    Svazek DSO Tišnovsko získalo v rámci vyhlášené výzvy OPŽP 2014-2020 č.69, sprc.cíl 3.2.:Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů, dotaci ve výši 2 159 335,75 Kč, na projekt pro 17 obcí s názvem: DSO Tišnovsko-kontejnery na separované druhy odpadu


Svazek el. inst. dveří řidiče Touran 1T0971120Q, 1T0971120AC

    Projekt, který v České Republice dosud neměl obdoby, dostal název Ochrana vod povodí řeky Dyje. Skládal se ze dvou postupných etap. První nesla název Dyje I a druhá Šlapanicko - Čistá Říčka a Rakovec. Dvakrát sedm příměstských sídel, první v letech 2004 - 2007 a další skupina v rozmezí roků 2007 a 2010, se dočkalo nové splaškové kanalizace. Pod zem bylo postupně instalováno páteřní kanalizační potrubí v délkách 63 a 56 kilometrů a také více než padesát dalších kilometrů odboček pro jednotlivé kanalizační přípojky. Těch je nyní již aktivních 7 tis. S ohledem na členitost a reliéf zdejší krajiny, sousedící s Moravským krasem, bylo nezbytné také postavit 13 automatizovaných přečerpávacích stanic. Díky použití tzv. suché technologie, využívající vzduchu pro tlakování odpadní vody je provoz téměř bezhlučný, bez zápachu ale především víceméně bezúdržbový. Na projektu se podílely stovky odborníků. Nejen představitelé vedení Svazku, ale i projektanti, konzultanti, zhotovitelé a další. Všichni
    Obsah této stránky připravil kolektiv nadšenců, kterým není lhostejné fungování státních institucí v naší zemi a vadí jim, že i dvacet let od změny režimu v ČR se stát nehodlá řádně vypořádat s bílými místy naší novodobé historie.Aktivity koordinujeStanislav PencProhlášení k současné situaci koordinátora obsahu stránek.


Objektový svazek „ALFA“ Státní bezpečnosti proti Rádiu Svobodná Evropa

    Dnes, 25. 4. 2018 bylo vítězné firmě VS – build, s.r.o. ze Želešic, předáno staveniště v rámci realizace výstavby svazkové školky Venkov v Železném. Na tomto projektu se projevila živá meziobecní spolupráce obcí Železné, Unín, Rohozec, Šerkovice, Hluboké Dvory a Bukovice. Tato akce byla podpořena ze zdrojů MŠMT ve výši 83% z celkových nákladů 16. mil Kč. Participaci na financování zbylých veřejných prostředků z rozpočtů obcí si rozdělilo všech šest zapojených obcí projektu. Po realizaci výstavby může toto nové zařízení pojmout až 50 dětí. Stavba svazkové školky tím vyřeší dlouhotrvající problém obcí při umísťování dětí v okolních předškolních zařízeních. Předpokládané ukončení stavby dle uzavřené smlouvy je 15.6.2019. Slavností zahájení provozu proběhne od 1.9.2019. O průběhu realizaci stavby a vývoji této unikátní školky v našem regionu vás budeme dále rádi informovat na našem webu dsotisnovsko.cz nebo www.zelezne.cz.


Svazek el. inst. dveří vlevo vzadu 3C4971693GH, VW Passat B6

    Představme si cca 30 tisíc obyvatel, tedy 10 tisíc rodin, žijících ve 12 obcích, v jednom městě a jednom městysu nedaleko od Brna. Může je spojovat více věcí, např. kulturní tradice, okolní příroda, známí, školy, dopravní linky, sportoviště nebo stejné zájmy. Nebo také voda a její zdroj, který je pro všechny důležitý. A voda je právě to téma, díky kterému vznikl Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko. Na začátku bylo třeba nalézt způsob financování, k čerpání hodnoty cca 120 milionů Euro se přímo nabízely evropské fondy. Konkrétně na odkanalizování a efektivní čištění veškerých splaškových vod z domácností a firem daného mikroregionu. Co tomu ale předcházelo? Nejprve se muselo sejít vedení všech obcí, ještě než byl založen Svazek obcí. Cílem byla dohoda o spolupráci právě tímto směrem. Podobně velké dílo, jako je nový vodovod nebo kanalizace, obvykle všechny stmelí. Ale tady se jednalo o záměr nově propojit do jedné moderní a kapacitní kanalizační soustavy 12 sídel se záměrem

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00