Jak na věc


světadíly podle velikosti

Pořadí světadílů od největšího po nejmenší

    Často se světadíly a kontinenty berou jako synonyma. Ale není tomu tak. Podle české geografické školy máme 7 světadílů a 5 kontinentů. V Americe uvádějí že jsou 4 kontinenty a 6 (resp.7) světadílů. My se v článku budeme držet našeho (českého) pojetí. Který světadíl a který kontinent je tedy největší?
    Austrálie je světadíl s nejmenší rozlohou a nejmenší průměrnou nadmořskou výškou. Ačkoliv stát Austrálie zabírá většinu kontinentu, často je chybně uváděno celý, jeho hranice jsou definovány kontinentální plošinou, která pokrývá 2,5 mil. km² včetně Arafurského moře, Korálového moře s Velkým bariérovým útesem, s hloubkou kolem 50 m.
    Největším světadílem je Asie s rozlohou 44 603 853 km². Je to s více než 4 miliardami obyvatel nejlidnatější a nejhustěji osídlený světadíl. Rozkládá se především na východní a severní polokouli. Pokrývá 8,6 % povrchu Země (29,9 % souše) a její obyvatelstvo představuje 60 % světové populace. [1]


Nej… ze světa živé i neživé přírody

    V literatuře a v článcích na internetu vznikají zmatky kvůli různým rozdělením, co je kontinent a co světadíl. Je to dáno tím, že v USA se učí něco jiného než u nás. Jak jsme psali na začátku článku, česká zeměpisná škola sice odděluje termíny kontinent a světadíl, ale jinak bývají tato slova považována za synonymum. Vyznat se pak v tomto guláši je téměř nemožné. Autoři překládající články z USA neberou naše české dělení v potaz a pak si vyberte sami.
    Zélandie (také známá jako Novozélandský kontinent nebo Tasmantis) je téměř zcela ponořený kontinentální fragment, který se oddělil od Austrálie před 60–85 miliony lety a měl maximální rozlohu okolo čtyř milionů čtverečních kilometrů (asi polovina Austrálie). Před 23 miliony lety se z velké části ponořil do Tichého oceánu, dnes zůstává neponořeno přibližně 7 % kontinentu (286 655 km2). Patří do regionu Australasie a leží na něm Nový Zéland, Nová Kaledonie, ostrov Norfolk a několik menších ostrovů. [3]


Světadíly a kontinenty od největšího po nejmenší

    Největším kontinentem je Eurasie s rozlohou 54 784 000 km². Pojem Eurasie zavedl v 19. století geolog Eduard Suess. Vzhledem ke kulturním rozdílům, které v minulosti pociťovali Evropané, je pevnina uměle rozdělena do dvou světadílů (Evropa, Asie). Za dělící linii mezi Evropou a Asií se obvykle považuje pohoří Ural, řeka Emba, Kaspické moře, Kumomanyčská propadlina a Černé moře, tato dělící linie však není všeobecně uznávaná. Jako součásti hranice se také uvádějí pohoří Kavkaz a řeka Ural. [2]
    Zajímavostí je, že Nový Zéland není součástí australského kontinentu, protože se nenachází na jeho kontinentálním šelfu; je však částí ponořeného kontinentu Zélandie.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00