Jak na věc


studio ella

PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ KARTY MULTISPORT

    Sleva se odpočítává automaticky při odečítání vstupu, př: při odečtení posilovny, která stojí bez Ella kreditu 110Kč se Vám s tisícikorunovým kreditem odečte 99,7 kč a podobně. Platnost kreditů je 4-12 měsíců a to od data založení.
    Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem studia ella (dále jen fitness), kterým je společnost Špička Fitness s.r.o., Příčná II 886, 252 42 Jesenice, IČO: 294 11 084, DIČ:CZ29411084 jednatelé Ladislav Špička a Milan Dědek, provozovna Budějovická 1155 (dále jen provozovatel) a jeho zákazníky, kteří využívají služeb studia ella.
    Jumping je nový druh cvičení, které se provádí na balančních plošinách = trampolínách.Člověk si díky tomuto pohybu posílí celé tělo, zejména hluboké zádové a břišní svaly. Nesmíme zapomenout ani na zpevnění pánevního dna, které má vliv na zlepšení sexuálního prožitku a život bez inkontinence. Vše dohromady přispívá ke správnému držení těla, lepší náladě a zvýšení sebevědomí. Při Jumpingu si krásně vytvarujete postavu a kondici dostanete do výborné formy. Za hodinu „skákání" spálíte cca 1500 kJ. Měkké dopady na pružné trampolínky neničí klouby.


PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ KARTY MULTISPORT

    III. Přerušení služeb fitness z důvodů porušení podmínekDo fitness je zakázán vstup osobámo pod vlivem omamných a psychotropních láteko osobám v podnapilém stavuo v oblečení,které není v souladu s návštěvou sportovního zařízenío při poškození zapůjčených sportovních potřeb studio účtuje odpovídající finanční náhradu poškozené věci. Při poškození nebo znečištění vybavení komplexu účtuje studio odpovídající náhradu potřebnou k uvedení poškozeného vybavení do původního stavu.
    Nabídka služeb:                            posilovna, tělocvična, sál pro H.E.A.T. program                                              prodej výživových doplňku od firmy NUTREND                           prodej sport.oblečení značky VENICE BEACH                           solárium 
    Všem klientům děkujeme za pochopení a pevně věříme, že tato pravidla budou pozitivním přínosem pro všechny!Studio ella ,Špička Fitness s.r.o., Příčná II 886, 252 42 Jesenice, IČO: 29411084, provozovna Budějovická 1155
    Návštěvníci fitness jsou povinni ukončit sportovní činnosti nejpozději 10 min. před ukončením provozní doby a opustit prostory do konce provozní doby fitness.


2hod. H.e.a.t. Maraton - 9.12. 2018

    V našem fitness centru Studio Ella v Jesenici najdete příjemné, rodinné prostředí s kvalitně vybavenou posilovnou stroji Grunsport a kardio zónou značky Precor. Fitness trenéři poskytují služby pro začínající i pokročilé, nabízí poradenství zdravé výživy i sestavení jídelníčku. V prostorné tělocvičně 120m2 nabízíme široký sortiment cvičení, ze kterého si jistě každý vybere to "své". Sál pro H.E.A.T. program nabízí 18 pásů. Všechny sály jsou světlé a vzdušné díky množství oken a navíc jsou vybavené klimatizací. Můžete si zahrát stolní tenis a v případě zájmu si tělocvičnu můžete pronajmout. Využít můžete i nové vertikální solárium značky ULTRASUN 7 200 POWER TOWER.
    KLIENTI VLASTNÍCÍ ELLA CREDIT• bez doplněného kreditu vám nebude provedena platná rezervace a tím vám nebude garantováno místo na lekci• rezervaci je možné provádět on-line, osobně v centru i telefonicky na recepci• vaši rezervaci je nutné zrušit nejpozději 3 hodiny předem, pokud tak neučiníte, bude vám vstup automaticky odečten z ella creditu
    Zaměstnanci fitness jsou pověřeni provozovatelem zajistit klidné a nerušené podmínky všem klientům fitness, kteří neporušují užívání fitness. V případě, že návštěvník hrubým způsobem poruší pravidla, jsou zaměstnanci povinni vyzvat návštěvníka, aby opustil prostory fitness bez náhrady za vstupné. Pokud tak neučiní, bude z budovy vyveden.


2hod. H.e.a.t. Maraton - 9.12. 2018

    Kruhový trénink je lekce svým zaměřením cílící nejen na ty z Vás, jejichž cílem je snížení tělesné hmotnosti, tvarování problematických partii břicha, stehen a boků, ale také na ty, kteří chtějí obmněnit a přidat ke svým zažitým treninovým postupům i něco nového. Cvičební lekce obsahuje jak cviky s pomůckami pro funkční trénink (BOSU, TRX) tak cvičení s vlastním tělem a volnou zátěží.
    VI. Povinnosti a zákazy- povinnost používat sportovní oblečení, vhodnou a čistou obuv- při cvičení dbát pokynů instruktora, fitness trenéra- uklízet odpadky do odpadkového koše- je zakázáno znečišťovat prostory fitness- je zakázáno kouřit v prostorách fitness- je zakázáno odnášet z fitness hygienické prostředky, stejně tak vybavení, které je vlastnictvím provozovatele- je zakázáno vodit do fitness zvířata- je zakázáno využívat v prostorách posilovny jiné trenéry, než ty, kteří s fitness spolupracují na základě platné smlouvy- povinnost chovat se ve fitness v souladu s dobrými mravy
    Z našich kreditů můžete čerpat jakékoliv druhy cvičení, pokud není kreditem omezeno jinak. Platit z kreditu můžete i  zboží z baru. Pokud chodíte cvičit na kartu MULTISPORT, nevztahuje se na tuto kartu Power Joga 90min ani 75minutová, ostatní lekce ano. 


Jumping | Studio Ella - Fitness & Beauty centrum, Jesenice

    K uzavření smlouvy dojde v okamžiku, kdy je zákazníkem zakoupená služba z nabídky fitness a uhrazené vstupné. (Forma úhrady vstupného, je obsažená v článku V.)
    pokud se při nákupu v cyklosportu prokážete ella creditem, budete mít slevu 5% z nákupupokud prokážete, že jste zákazníkem Cyklosportu Jesenice, ella vám poskytne studentskou slevu
    Pokud se Vám stane, že nemůžete z nějakého důvodu chodit cvičit, např. onemocnění, otěhotnění, stěhování, dovolená - kredit můžete na někoho převést nebo se dá kredit po předložení doporučení od lékaře pozastavit nebo prodloužit tak, aby Vám byl k dispozici až budete moct. Tyto události se však řeší předem. Po uplynutí doby platnosti kreditu nebude na výše uvedené brán zřetel.Při dobytí jakékoli částky kreditu(členství),klient souhlasí s podmínkami ella creditu.


Dobijte si kredit 18-19.8. a cvič zdarma

    V případě, že nebudete mít zařízený ella credit, platná rezervace lekce proběhne pouze po zaplacení dané lekce předem. Při nevyužité lekci se peníze nevrací.Tato pravidla se netýkají klientů, kteří ještě nikdy ve studiu nebyli. Ti svou rezervaci provedou telefonicky a rezervace jim bude provedena na jejich jméno.Při rezervaci mají přednost klienti vlastnící ella credit (výjimkou jsou klienti, kteří chtějí lekci navštívit poprvé). Lekce se uskuteční při min. počtu 2 přihlášených osob Každý ella credit má svou omezenou dobu platnosti od posledního doplnění. Vstupy poté pozbývají svou platnost. Není možné požadovat finanční náhradu.
    Akce : pokud se při návštěvě Partners Marketu  prokážete Ella creditem budete mít nárok na :slevu 30% na pojištění nemovitosti a vozidelslevu 0,3% z úrokové sazby na hypoteční úvěrbezplatný audit Vašich stávajících smluv (povinné ručení, majetkové pojištění, penzijní produkty, spořící produkty, úvěry atd.)


Aktuality | Studio Ella - Fitness & Beauty centrum, Jesenice

    II. Užívání fitness• Návštěvník má právo užívat zařízení fitness a využívat jeho služby s podmínkou zakoupením vstupného.• Osoby mladší 15let mohou využívat služby fitness pouze v doprovodu rodičů. Za osoby mladší 15let přebírá odpovědnost provozovatel (instruktor) vstupem do tělocvičny. Po ukončení hodiny předá instruktor zpět rodičům či zákonnému zástupci osoby mladší 15let. Osoby mladších 15let se nesmí bez dozoru odpovědné osoby pohybovat v prostorách posilovny a kardio zóny. Provozovatel v tomto případě nenese žádnou odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku způsobené pohybem těchto osob.• V případě, že nelze poskytnout objednanou lekci z důvodu havárie, výpadku el.energie, vyšší moci, chybou obsluhy, má klient právo čerpat službu v nejbližším možném náhradním termínu.• Pokud je lekce řešena záskokem, platí všechny podmínky jako u lekce, na níž je klient objednaný.• Při poškození zapůjčených sportovních potřeb studio účtuje odpovídající finanční náhradu poškozené věci. Při
    VI. Odpovědnost provozovateleZa škodu na vnesených nebo odložených věcech odpovídá provozovatel ella studia za podmínek, že tyto věci byly návštěvníkem uloženy do šatnové skříňky a ta byla řádně uzamčena ella kartou. Čipovou kartu (ella credit) obdrží u obsluhy za zálohu 100 Kč. Při ztrátě čipové karty (ella creditu) si studio účtuje poplatek 100 Kč.Šatnová skříňka není určena k odkládání cenností. Všechny cennosti je návštěvník povinen odložit do prostor recepce, kde je určené místo pro jejich střežení. V případě, že návštěvník fitness tak neučiní, neodpovídá provozovatel za vzniklou škodu a to ztrátou nebo odcizením cenností.Právo na náhradu škody musí být návštěvníkem uplatněno u provozovatele bez zbytečného odkladu. Právo náhrady škody zanikne, nebylo-li uplatněno při odchodu z fitness.V případě škody na majetku a zdraví na přilehlém parkovišti, nenese provozovatel odpovědnost z důvodu, že určená plocha k parkování je veřejně přístupovou komunikací.


PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ KARTY MULTISPORT

    V. Platební podmínkyFiness nabízí návštěvníkům několik forem úhrady za nabízené služby a produkty. Ceny jednotlivých služeb a druhů nabízeného zboží jsou stanoveny samostatným ceníkem, který vydává provozovatel. Jednotlivé položky za služby a zboží lze ze strany provozovatele upravovat.Platba za služby a zboží jsou možné formou : v hotovostibezhotovostním převodem (faktura)kreditní kartou zřízením ella creditu (permanentka)poukázkami SODEXO a ACCOR services, ENDERED, Multisport BENEFIT
    Při každém doplnění kreditu se platnost automaticky prodlužuje na další období. Po uplynutí platnosti kredit, zůstávající částka propadá. Kredity se zpět nevyplácejí.
    REZERVAČNÍ ŘÁDKLIENTI NEVLASTNÍCÍ ELLA CREDIT• je nutné si ella credit zřídit = tzn. na recepci fitness si nechat vystavit ella credit pod svým jménem ( mimo cvičení Rodiče s dětmi, Gravidjóga, Posilovna)

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00