Jak na věc


studijní vízum pro ukrajince postupy

tel: 567 141 181, email: studijni@vspj.cz

    Jednoobory: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (Mgr.), Učitelství pro mateřské školy (Bc.), Učitelství odborných předmětů (Bc.), Fakultní koordinátor ERASMUS+
    Jednoobory: Sociální práce (Bc.+NMgr.), Speciální pedagogika (Bc.+NMgr.), Historie (NMgr.), Rekreologie (Bc.), Matematika (Bc.-jednoobor), Vychovatelství (Bc.+NMgr.), Aplikovaná geografie (Bc.), Český jazyk a literatura (Bc.), Filozofie humanitních věd (Bc.), Kulturněhistorická a muzeologická studia (Bc.). Odevzdávání originálů BP/DP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).
    Dvouobory: Matematika (Bc.+NMgr.), Fyzika (Bc.+NMgr.), Chemie (Bc.+NMgr.), Tělesná výchova a sport (Bc.+NMgr.), Informatika (Bc.), Geografie (Bc.), Specializace v pedagogice (Bc.), Učitelství 2. stupeň (NMgr.), Učitelství SŠ (NMgr.), Doktorské studium. Koordinátor IS STAG.Poplatky za překročenou standardní dobu studia, stipendia - ubytovací, sociální, doktorská, prospěchová, motivační a mimořádná.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00