Jak na věc


stropy

KMB Stropní vložka MIAKO 19/62,5

    Dalším z mnoha druhů jsou stropní pálené desky z keramiky, nebo přepjaté stropní panely či nosníky. Tyto všechny systémy a materiály jsou vhodné pro vaše stropy.
    Jedná se o systémy železobetonové stropy a keramické stropy s armovací betonářskou výztuhou, dále klasické betonové stropy vyztužené armovací výztuhou, nebo stropy z betonových již hotových dílců (panelů). V neposlední řadě se jedná o tzv. "bílý strop". Stropy ze systému "bílý strop" jsou řešeny na bázi pórobetonových stropních panelů s armovací výztuhou a jejich hlavní výhodou je nízká konstrukční hmotnost.
    Bílý stropSystémem stropní konstrukce. Bílý strop je zhotovený z prefabrikovaných železobetonových nosníků, tyto aplikované nosníky na stavbě jsou osazeny pórobetonovými vložkami, vzniká tím bílý strop.
    Stropy jsou nosné konstrukce ve vašem domě či jiném stavebním objektu, stropy jsou z mnoha důvodů velice důležité a jejich realizace je potřeba řešit po patřičném zvážení všech aktivních a neaktivních aspektů a vlivů na následně vytvořené stropy.


Prefa-monolitické železobetonové konstrukce

    Betonové stropní deskyBetonové stropní desky jsou dílce z betonu opatřené armaturou. Jedná se o zdokonalený betonový strop sestavený z již předem vyrobených železobetonových prvků s vlastnostmi stropních konstrukcí, tedy pevnost atd.
    Stropní systém PORFIXStropní systém PORFIX je moderní řešení stropů v obytných budovách s proměnným zatížením typu "A", zatížení do 1,5 kN/m2 podle technické normy EN 15 037-1 Betonové prefabrikáty. Systém montovaných stropů ze stropních nosníků a vložek.
    Stropy MIAKOKeramicko-betonové stropní systémy MIAKO jsou tvořeny nosníky z keramiky s nosnou prostorovou armaturou. Součástí jsou keramické, cihelné vložky MIAKO. Liší se značkou výrobce, ale až na drobné vylepšení jednotlivých výrobců je stejný.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00