Jak na věc


stoptussin kapky pro děti příbalový leták

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU STOPTUSSIN SIRUP

    Indikace > Dýchání a respirační systém > Kašel vlhký - produktivníIndikace > Dýchání a respirační systém > NachlazeníLéčiva > Dýchací systém > Přípravky proti kašli
    Maximální denní dávka guaifenesinu je pro děti do 2 let 300 mg/den (102 kapek), pro děti od 2 do 6 let 600 mg/den (204 kapek), od 6 do 12 let 1200 mg/den a pro dospělé a děti od 12 let 2400 mg/den.
    Přípravek je obvykle dobře snášen. Vzácně může vyvolat nevolnost, zvracení, průjem, žaludeční bolesti, závratě a bolesti hlavy, urtikárii a kožní vyrážky.
    Přípravek mohou používat dospělí, děti i mladiství. Přípravek se používá k léčbě suchého, dráždivého a obtížně ztišitelného kašle při virových infekcích horních a dolních dýchacích cest, při zánětech horních cest dýchacích, při zánětu hltanu, hrtanu, průdušek a plic. Stoptussin lze podat i k utišení kašle před a po operaci. Na doporučení lékaře lze použít i u astmatu, tuberkulózy a zaprášení plic.
    Pokud nedojde k ústupu nebo zmírnění příznaků choroby do 3 dnů nebo se stav zhorší, popř. dojde-li k výskytu neobvyklých reakcí, vyhledejte lékaře. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dní.


Příbalový leták STOPTUSSIN SIRUP

    Přípravek nesmí být použit při přecitlivělosti na některou složku přípravku a při myasthenia gravis. Stoptussin by neměl být užíván v prvních 3 měsících těhotenství. Pro užívání v dalším průběhu těhotenství a v období kojení musí být závažné důvody.
    Přípravek může ovlivnit nepříznivě činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách).
    Ivax Robitussin Antitussicum sirup 150mg (100ml) • Ivax Stoptussin sirup (100ml) • Thymomel sirup (250ml) • Ivax Mucosolvan +INH SOL kapky (60ml) • Ivax Robitussin Expectorans sirup 2gm (100ml) • Ivax Robitussin Junior sirup 75mg (100ml)
    Pokud si zapomenete vzít svou dávku ve stanovenou dobu, užijte ji, jakmile si vzpomenete, a dále pak pokračujte při užívání přípravku ve svých pravidelných časových intervalech, avšak nikdy neužívejte dvě dávky současně.
    Účinek guaifenesinu je zvyšován působením lithia a magnezia. Guaifenesin zvyšuje protibolestivý účinek paracetamolu a kyseliny acetylsalicylové, zvyšuje tlumivý účinek alkoholu, léků na uklidnění a na spaní a celkových anestetik. Guaifenesin zvyšuje účinek léků snižujících svalové napětí.


Nejlevnější Ivax Stoptussin (20 tablet) akční ceny - Levné Ivax Stoptussin (20 tablet)

    Dávka se odkape z lahvičky ve svislé poloze, dnem vzhůru, a to do vody, čaje nebo ovocné šťávy nebo se u velikosti balení 50 ml aplikuje pomocí dávkovací pipety, pokud je tato součástí balení (viz Návod k použití plastové dávkovací pipety).


Příbuzné fráze k Ivax Stoptussin (20 tablet)

    Stránka 1 z 3 Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls193725/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Stoptussin tablety musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, neprodleně navštivte lékaře. V příbalové informaci naleznete: 1. Co je Stoptussin tablety a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Stoptussin tablety užívat 3. Jak se přípravek Stoptussin tablety užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5 Uchovávání přípravku Stoptussin tablety 6. Další informace Stoptussin tablety, tablety (tablety k vnitřnímu užití) - Léčivými látkami jsou butamirati citras 0,004 g; guaifenesinum 0,1 g v 1 tabletě. - Pom

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00