Jak na věc


stavum louny -

Příručka první pomoci pro myslivce

    A pak nesouhlasím s intenzivním lovem dospělé samičí zvěře. Podle mého názoru dospělé bachyně by se měly lovit velice omezeně, důvody byly mnohokrát publikovány v různých odborných časopisech a publikacích, proto se k tomu nebudu detailněji vyjadřovat.
    Věřím, že v honitbách méně úživných, nebo v honitbách velkých komplexů, jako mají třeba VLS, se toto opatření osvědčilo. Tam, kde se to osvědčilo, ať to používají, ale nedopusťme, aby to bylo povinné. Vidím v tom zase záměr, že si z nařízení někdo udělá dobrý byznys. Nic to nepřinese, výsledek bude pouze v tom, že myslivci zase budou platit zbytečné peníze.
    Na konec mého článku bych chtěl říci, že to jsou moje názory na danou problematiku, které jsem získal z praxe. Vím, že mnoho lidí, zejména myslivců teoretiků, se mnou nebude souhlasit, ale jsem přesvědčen, že opravdoví myslivci, kteří dělají myslivost prakticky, s tím co jsem napsal, souhlasí.


Přehled vodních toků a povodí v České republice

    Netvrdím, že výše uvedené body jsou jediným důvodem přemnožení černé zvěře. Svůj podíl viny na tomto problému neseme my myslivci, ale i zemědělci. Do řešení tohoto problému se podle mého názoru musí zapojit stát, orgán státní správy myslivosti, musí změnit vyhlášku o minimálních a normovaných stavech, a pokud to bude možné, provést úpravu honiteb, sladit hranice se zákonem.
    Všichni víme, že stavy této zvěře jsou v současné době neúnosné a bude hůř, pokud se s tímto problémem něco neudělá. Na semináři 14. 10. 2011 ve Žďáru nad Sázavou v časopise „Myslivost“ 11/2011 jsou napsaná jednotlivá vystoupení účastníků. Každé vystoupení má částečně pravdu, ale téměř u všech se s řadou věcí dá polemizovat. Připadá mi, že problém přemnožení černé zvěře je nejjednodušší svést na myslivce. Celkem výstižně to popisuje JUDr. Jiří Kšica v článku „Okrajová úvaha o snižování stavů černé zvěře“, vydané v časopise Myslivost 10/2011. Ale i u tohoto článku bych s některými výroky nesouhlasil, zejména o státní správě, která nyní samozřejmě je vstřícná a snaží se vyhovět, ale ona se nejvíce podílela na vzniklém problému v minulosti.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00