Jak na věc


stavby lednicko valtický areál

Prodejna Pekařství Sázava v Hradci Králové

    pokud je součástí stavby vnitřní schodiště provedené s těžkých stavebních materiálů, je provedeno v této fázi, dřevěné schodiště se provádí naopak až při dokončení stavby v rámci interiérů a konečných povrchových úprava do hrubé stavby nepatří
    O každé ze tří zmíněných variant již byla popsána spousta stran a lze k tomu přidat i spoustu pozitivních či negativních názorů a zkušeností. Já bych si dovolil zůstat u varianty s pořadovým číslem 3, protože si myslím, že v sobě dokáže docela šikovně skloubit to lepší s bodů 1 a 2. Hrubá stavba tvoří základ celého domu, proto je třeba dbát především na kvalitu použitého materiálu a samozřejmě také na preciznost provedení hrubé stavby. Následné dokončení lze již provádět svépomocí, či s jednotlivými řemeslníky, případně po ověření dobré spolupráce s dodavatelem hrubé stavby se dohodnout na dokončení stavby celé, či některých jejich částí.
    provedení vodorovné hydroizolace pod nosnými konstrukcemi (zdivo, pilíře) s dostatečným přesahem pro budoucí dopojení celkové hydroizolace objektu, v případě suterénu je nutné provést i svislé hydroizolace, včetně její ochrany, alternativně přidat i drenáže u paty základu za účelem odvedení spodní či tlakové vody


Spalovna odplynů II SO 1096, Draslovka Kolín

    tato konstrukce je pak vždy ukončena definitivním střešním pláštěm a veškerými klempířskými prvky, mimo vlastních dešťových svodů, ty jsou v této fázi nahrazeny pouze svody provizorními, aby byla voda odvedena od objektu
    Naše stavební společnost se mimo jinou svoji činnost věnuje i realizaci novostaveb. V tomto případě však budeme mluvit o tzv. hrubých stavbách. Co to je hrubá stavba a jaký je její rozsah? Hrubou stavbou se rozumí provedení realizace v rozsahu základů nosných konstrukcí vodorovných i svislých a zastřešení. Pokud se rozhodujete pro stavbu nového rodinného domu, máte v zásadě na výběr tři možné varianty:
    pokud je objekt vícepodlažní, provedeme na věnci strop – monolitický železobeton, skládané železobetonové panely, keramické stropy s dobetonávkou, či jinou alternativu dle uvážení a následně provedeme opět veškeré svislé nosné konstrukce, které opět ukončíme věncem
    na poslední věnec se následně montuje zastřešení, ať se již jedná o klasický krov, či jeho plochou alternativu, či jiné provedení, například s železobetonu či oceli


H0 Fleischmann 6476 Výtopna 3 x stání

    Závěrem bych Vám rád sdělil, že výše uvedený text píši na základě vlastních dlouholetých zkušeností s realizacemi hrubých staveb domů či s jejich kompletní realizaci. Se všemi výše uvedenými věcmi jsem společně se svojí firmou připraven Vám pomoci a poskytnout ten nejlepší servis pro Vaši spokojenost. Budu rád, když se s Vašimi dotazy a problémy obrátíte na naši společnost.
    Tímto máte hotovou hrubou stavbu. Je dobré znát při jejím provádění budoucí místa a trasy pro osazení rozvodných skříní a rozvodů energií v podobě elektřiny, vody, kanalizace, vzduchotechniky a topení. Pokud si připravíte prostupy a niky, ušetříte čas a materiál dodatečným bouráním a zazdíváním. Pokud je součástí stavby pevný zděný komín, patří také do hrubé stavby současně s realizací svislých nosných konstrukcí.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00