Jak na věc


starosta horního benešova pavel konig

Funkce, v nichž Jan Horník zastupuje město Boží Dar:

    • zakládá, organizuje a shromažďuje materiály pro konání Zastupitelstva, odpovídá za distribuci materiálů zastupitelům, pořizuje zápis z jednání zastupitelstva, upravuje výsledné materiály do konečného zápisu, tvoří soubor Usnesení zastupitelstva
    Jan Horník, po absolvování Vysoké školy zemědělské v Praze, začal v Karlových Varech pracovat jako projektant. V devadesátých létech minulého století se ze zdravotních důvodů odstěhoval na Boží Dar kvůli relativně čistšímu horskému ovzduší. Pracoval zde v různých dělnických a technických profesích, např. i jako vedoucí správy majetku TJ Jáchymov, včetně jáchymovských lyžařských areálů. Po listopadu 1989 výrazně přispěl k osamostatnění obce Boží Dar a v březnu 1990 byl poprvé zvolen jejím starostou. Svůj mandát obhájil ve všech následujících volbách a v říjnu 2018 byl zvolen starostou (mezitím už města Boží Dar) již poosmé.
    Je výkonným orgánem Starosty MČ, zástupců Starosty, Zastupitelstva, Rady a jejich orgánů, servisu členům Zastupitelstva, a to v rámci samostatné působnosti MČ.
    • zakládá, organizuje a shromažďuje materiály pro konání Rady, odpovídá za distribuci materiálů radním, pořizuje zápis z jednání rad, upravuje výsledné materiály do konečného zápisu, tvoří soubor Usnesení rady


Dotazník spokojenosti občanů s fungováním Městského úřadu ve Starém Městě

    • zpracovává odeslanou pošty na frankovacím stroji pro ÚMČ, sleduje výši kreditu, jeho doplňování a údržba frankovacího stroje, vyplňuje formulářů pro zajišťování bonusu pro frankovací stroje
    Pod vedením Jana Horníka se ve městě Boží Dar významně zvýšil počet trvale bydlících obyvatel (na 235 osob v prosinci 2018) a díky jeho dlouhodobé práci s týmem zastupitelů a spolupracovníků se z Božího Daru stala atraktivní destinace nejen pro její obyvatele, ale i pro turisty (lyžaře, cyklisty, rodiny s dětmi i další návštěvníky), a to díky maximálnímu využití potenciálu města a okolní přírody po všechna roční období.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00