Jak na věc


státní příspěvky na penzijní připojištění 2018

Gastrovlaječky a papírové vlajky

    Standardní česká vlajka je vyrobena z materiálu Easyflag. Tento materiál je nejpoužívanější lesklý vlajkový materiál o hmotnosti cca 120g/m2, jehož struktura polyesterových vláken zaručuje vysokou odolnost proti natržení.
    V časopise jsou publikovány zejména odborné články vztahující se k činnosti státního zastupitelství. Je však také dáván prostor příspěvkům odborníků, se kterými státní zástupci profesně spolupracují, tj. soudcům, policistům, pracovníkům Probační a mediační služby, advokátům či představitelům akademické obce. Zveřejněné příspěvky pokrývají širokou oblast práva, a to jak v trestní, tak i netrestní oblasti. Cílem redakční rady je publikovat na stránkách časopisu Státní zastupitelství především odborné a praktické zkušenosti státních zástupců, které mohou být přínosem pro jejich každodenní aplikaci práva. Vítány jsou však i články polemické, kriticky hodnotící stav legislativy, organizaci práce i právní názory jiných právníků. Zaslané odborné příspěvky jsou recenzovány členy redakční rady, která rozhodne o jejich publikaci.


Vlajky mezinárodních organizací

    Profesní časopis Státní zastupitelství vznikl v roce 2003. Vydává jej Wolters Kluwer ČR, a.s. Časopis Státní zastupitelství je zařazen v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (www.vyzkum.cz).
    U velikostí menších než 30 x 45 cm a větších než je 150 x 225 cm kontaktujte pro PŘESNÉ NACENĚNÍ našeho obchodního zástupce. (Neplatí u vlajek ČR a EU, tam jsou ceny přesné).
    Vlajka je vyrobena z materiálu o hmotnosti 160g/m2 a je určena do extrémního větrného prostředí. Vlajky z tohoto materiálu se dodávají do skandinávských zemí a tam, kde je požadována douhodobá odolnost v povětrnosti například do obchodních center apod.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00